Niquitin Mini Lozenge 1,5mg Zuigtabletten 60 stuks

Zuigtabletten 60 stuks
21,11
Op voorraad
21,11
Nicotine vervangende zuigtabletten met muntsmaak. Vermindert de ontwenningsverschijnselen die gepaard gaan met stoppen of verminderen met roken.
Wanneer gebruiken Toon meer>> <<Toon minder

NiQuitin Minilozenge wordt gebruikt om mensen te helpen te stoppen met roken. Een dergelijke behandeling wordt nicotinevervangende therapie genoemd. 

• NiQuitin Minilozenge 1,5 mg is geschikt voor rokers die 20 sigaretten of minder per dag roken. Het is de nicotine in sigaretten die u lichamelijk verslaafd kan maken aan sigaretten. 
• NiQuitin Minilozenge helpt u bij het stoppen met roken doordat het u een deel van de nicotine geeft die u anders via sigaretten binnenkrijgt. 
• Deze nicotine verlicht een aantal van de onplezierige verschijnselen die kunnen optreden bij mensen die proberen te stoppen met roken, zoals een ziek gevoel of prikkelbaarheid. 
• De nicotine kan ook het verlangen naar een sigaret verlichten en u helpen de drang om een sigaret te pakken te weerstaan. NiQuitin Minilozenge heeft niet de gezondheidsnadelen die tabak heeft. Dat komt omdat het niet de teer, koolmonoxide en andere giftige stoffen bevat die tabaksrook bevat. Sommige mensen zijn bang dat ze, wanneer ze eenmaal gestopt zijn met roken, voortaan van de nicotinezuigtabletten afhankelijk zijn. Dat komt echter maar zeer zelden voor, en mocht het gebeuren, dan is het voor u minder schadelijk dan wanneer u zou blijven roken. Bovendien is het makkelijker om van die afhankelijkheid af te komen.De kans dat het u lukt te stoppen met roken neemt toe als u deelneemt aan een begeleidingsprogramma. Dergelijke "stop met roken"-programma's bieden zogeheten gedragsondersteuning. Voor informatie over dit soort programma's kunt u zich wenden tot een gezondheidsdeskundige.

Hoe gebruiken Toon meer>> <<Toon minder

Gebruik NiQuitin Minilozenge altijd precies zoals uw arts of apotheker u dat heeft verteld.Twijfelt u over het juiste gebruik? Neem dan contact op met uw arts of apotheker. 


U dient NiQuitin Minilozenge als volgt in te nemen: 
neem een zuigtablet in de mond en verplaats deze nu en dan van de ene kant van uw mond naar de andere, totdat hij volledig is opgelost. Dat duurt ongeveer 10 minuten. Niet op de tablet kauwen en de tablet niet in zijn geheel doorslikken.Gebruik niet meer dan 15 zuigtabletten per dag. Hebt u na een gebruiksperiode van 9 maanden nog steeds het gevoel dat u NiQuitin Minilozenge nodig heeft, raadpleeg dan een arts of apotheker. 

Volwassenen (18 jaar en ouder): 
• Begin met 8 tot 12 zuigtabletten per dag. Neem steeds wanneer u trek hebt in een sigaret eenzuigtablet. 
• Gebruik de zuigtabletten op deze manier gedurende maximaal 6 weken en verlaag vervolgensgeleidelijk het aantal zuigtabletten dat u dagelijks inneemt. 
• Wanneer u nog slechts 1 of 2 tabletten per dag gebruikt, kunt u helemaal met het gebruik vande tabletten stoppen.Bent u eenmaal gestopt met het gebruik van de zuigtabletten, dan kan het zijn dat u af en toeplotseling behoefte hebt aan een sigaret. Op dergelijke momenten kunt u weer een zuigtabletinnemen. 

Jongeren (12 t/m 17 jaar): 
U dient NiQuitin Minilozenge alleen op advies van een arts of apotheker te gebruiken. 

De voorgeschreven dosering niet overschrijden. Volg nauwgezet de instructies en gebruikniet meer dan 15 zuigtabletten per dag (24 uur). 

NiQuitin Minilozenge is niet geschikt voor gebruik door kinderen onder de 12 jaar. 

Dit product is bedoeld voor oraal gebruik. Dat betekent dat de nicotine in de tabletten langzaamvrijkomt in de mond en van daaruit door het lichaam opgenomen wordt. 

Bijwerkingen Toon meer>> <<Toon minder

Zoals alle geneesmiddelen kan NiQuitin Minilozenge bijwerkingen veroorzaken, hoewel niet iedereen deze bijwerkingen krijgt. Als de aanbevolen doseringen worden aangehouden,veroorzaakt NiQuitin Minilozenge voor zover bekend geen ernstige bijwerkingen.Stoppen met roken zelf kan verschijnselen als duizeligheid, hoofdpijn, slaapstoornissen, hoesten en symptomen die lijken op verkoudheid veroorzaken. Ook symptomen als depressie,prikkelbaarheid, angst, rusteloosheid, toename van eetlust en slapeloosheid kunnen geassocieerd worden met onthoudingsverschijnselen als gevolg van stoppen met roken.  

Hieronder volgt een overzicht van andere bijwerkingen die kunnen optreden. De bijwerkingen zijn in dit overzicht ingedeeld in verschillende categorieën, afhankelijk van de vraag hoe waarschijnlijk het is dat ze zich voordoen. 

Zeer vaak (treden op bij meer dan 1 op de 10 mensen) 
• Lichte pijn of irritatie van mond of tong, en misselijkheid Vaak (treden op bij 1 op de 10 tot 1 op de 100 mensen) 
• Keelpijn 
• Misselijkheid 
• Maagklachten 
• Diarree 
• Spijsverteringsproblemen/brandend maagzuur 
• Winderigheid 
• De hik 

Soms (treden op bij 1 op de 100 tot 1 op de 1000 mensen) 
• Nervositeit 
• Depressie 
• Hartkloppingen (het hart voelen kloppen) 
• Verhoogde hartslag 
• Pijn op de borst 
• Uitslag 
• Vermoeidheid en algeheel malaisegevoel 

Zeer zelden (treden op bij minder dan 1 op de 10,000 mensen) 
• Hevige symptomen van allergische reacties of plotse ademloosheid of borstbeklemming,huiduitslag en gevoel van flauwte 

Wanneer één van de bijwerkingen ernstig wordt of als er bij u een bijwerking optreedt dieniet in deze bijsluiter is vermeld, raadpleeg dan uw arts of apotheker. 

Samenstelling Toon meer>> <<Toon minder

Wat bevat NiQuitin Minilozenge


Het werkzame bestanddeel is nicotine. Iedere zuigtablet bevat 1,5 mg nicotine (in de vorm vaneen harscomplex, genaamd nicotineresinaat). De andere bestanddelen zijn mannitol (E421),natriumalginaat, xanthaan gum, kaliumbicarbonaat, calcium polycarbophil, natriumcarbonaatanhydraat, kalium acesulfaam, smaak maskeermiddel, pepermunt smaakstof, menthol smaakstof,magnesiumstearaat. 

Hoe ziet NiQuitin er uit en wat is de inhoud van de verpakking 

Witte tot gebroken witte ovale zuigtabletten met bol oppervlak.Op de 1,5 mg zuigtablet is aan één zijde een "L" aangebracht.Iedere tablettencontainer bevat 20 zuigtabletten. Het geneesmiddel is verkrijgbaar in een verpakking met één tablettencontainer en een verpakking met drie tablettencontainers.Mogelijk worden niet alle genoemde verpakkingsgrootten in de handel gebracht. 

Waarschuwingen Toon meer>> <<Toon minder

Wanneer mag u NiQuitin Minilozenge niet gebruiken? 

• U bent allergisch (overgevoelig) voor nicotine of een van de andere bestanddelen van de zuigtabletten 
• U bent jonger dan 12 jaar of een niet-roker

Roken levert geen enkel gezondheidsvoordeel op. Het is altijd beter om te stoppen met roken.Een nicotinevervangende therapie, zoals NiQuitin Minilozenge, kan daarbij helpen. Over hetalgemeen wegen de mogelijke bijwerkingen van nicotinevervangers veel minder zwaar dan dealgemeen bekende gevaren waaraan u zich blootstelt wanneer u blijft roken. 

Wanneer moet u extra voorzichtig zijn met NiQuitin Minilozenge? 
• Als u onlangs een hartaanval of beroerte heeft gehad of lijdt aan ernstige hartritmestoornissen, instabiele of verslechterende angina pectoris (pijn op de borst) of angina pectoris in rust; in dat geval is het beter dat u probeert te stoppen met roken zonder nicotinevervangende therapie, tenzij uw arts u een dergelijke therapie adviseert. 
• Als suikerziekte heeft; gaat u NiQuitin Minilozenge gebruiken, dan dient u uw bloedsuikerspiegel vaker te controleren dan u gewend bent; uw insuline of medicatiebehoeftes kunnen veranderen.
• Als u ooit allergische reacties hebt gehad waarbij lippen, gezicht en keel opgezet zijn(angioedeem) of huiduitslag met jeuk (urticaria) is opgetreden; het gebruik van nicotinevervangers kan dit soort reacties in sommige gevallen teweeg brengen. 
• Als u kinderen onder de 12 jaar heeft; het nicotinegehalte van nicotinevervangers is niet geschikt voor kinderen onder de 12 jaar; nicotine heeft een sterker effect op kinderen dan op volwassenen en kan bij kinderen ernstige vergiftigingsverschijnselen veroorzaken, die dodelijk kunnen zijn. 
• Wissel het gebruik van NiQuitin Minilozenge niet af met het gebruik van nicotinekauwgum wanneer u probeert te stoppen met roken.Als u zwanger bent of borstvoeding geeft, kunt u beter proberen te stoppen met roken zonder nicotinevervangende therapie. Maar het is nog altijd beter te stoppen met roken mét nicotinevervanging dan te blijven roken. 

Wend u voor hulp en advies tot een gezondheidsdeskundige als u lijdt aan : 
• een ernstige lever- of nieraandoening; in dat geval bestaat er een verhoogd risico dat zichbij u bijwerkingen voordoen. 
• ongecontroleerde verhoogde werking van de schildklier of pheochromocytoom (een tumor in de bijnier die van invloed is op de bloeddruk); - uw arts zal u dit verteld hebben -omdat door nicotine uw symptomen kunnen verergeren.
• een zweer van de maag of twaalfvingerige darm of een ontsteking van de slokdarm (de buis die de keel met de maag verbindt); door het inslikken van nicotine kunnen uw symptomen verergeren, en verder kan nicotine mondzweren doen ontstaan; als uw symptomen erger worden, dient u uw arts te raadplegen; misschien wilt u dan overstappen opeen niet-orale vorm van nicotinevervangende therapie zoals pleisters. 

Gebruikt u naast NiQuitin Minilozenge nog andere geneesmiddelen, of heeft u dat kort geledengedaan? Vertel dat dan uw arts of apotheker. Dat geldt ook voor geneesmiddelen waar u geenvoorschrift voor nodig heeft. 

Zwangerschap en borstvoeding 

Roken tijdens de zwangerschap brengt risico's met zich mee voor de baby, waaronder groeibeperkingen vóór de geboorte, vroeggeboorte en doodgeboorte. Stoppen met roken is de beste manier om zowel uw eigen gezondheid als die van uw baby te verbeteren. Hoe eerder u stopt, hoe beter.Als u zwanger bent, is de beste optie dat u probeert te stoppen met roken zonder nicotinevervangende therapie. Hebt u dat geprobeerd en is het niet gelukt, dan kunt u op advies van een arts of apotheker gebruik maken van een nicotinevervangende therapie om u te helpen te stoppen met roken. Dat is voor uw ontwikkelende baby beter dan dat u blijft roken. Het besluit om nicotinevervangers te gebruiken moet u in een zo vroeg mogelijk stadium van uw zwangerschap nemen. U moet het gebruik ervan proberen te beperken tot maximaal 2 à 3 maanden. Onthoud dat het belangrijkste is dat u stopt met roken. Nicotinevervangers in de vorm van zuigtabletten hebben het voordeel boven nicotinepleisters dat u niet voortdurend nicotine binnenkrijgt. Pleisters kunnen echter geschikter zijn als u last heeft van braken of misselijkheid.Als u borstvoeding geeft, kan tabaksrook leiden tot ademhalingsproblemen of andere problemen bij uw baby of kind. Het is het beste als u probeert te stoppen met roken zonder nicotinevervangende therapie. Hebt u dat geprobeerd en is het niet gelukt, dan kunt u op advies van een arts of apotheker gebruik maken van een nicotinevervangende therapie. Gebruikt u nicotinevervanging om u te helpen te stoppen, dan is de hoeveelheid nicotine waaraan uw baby blootgesteld wordt gering, en het schadelijk effect ervan is aanzienlijk minder groot dan dat van blootstelling aan omgevingsrook. U kunt het best nicotinevervangers gebruiken die op bepaalde momenten van de dag ingenomen moeten worden (zoals kauwgum of zuigtabletten; liever dan pleisters). Verder kunt u de borstvoeding het best geven net voordat u het product inneemt. Zo wordt de hoeveelheid nicotine die uw baby binnenkrijgt zo klein mogelijk gehouden. 

Rijvaardigheid en het gebruik van machines 
Stoppen met roken kan concentratieproblemen en verhoogde prikkelbaarheid veroorzaken. 

Specificaties Toon meer>> <<Toon minder
Merk Niquitin
Aflevervorm Zuigtabletten
Type product Geneesmiddel
Methodes voor rookstop Nicotinesubstitutie
Supplementen zenuwstelsel Afkicken van verslavingen
Type verslaving Rookverslaving
Keyword Stoppen met roken
Generisch middel? not available

Niquitin Mini Lozenge 1,5mg is een geneesmiddel. Geen langdurig gebruik zonder medisch advies. Lees aandachtig de bijsluiter. Bewaar dit geneesmiddel buiten het bereik van kinderen. Bewaar de bijsluiter, deze bevat belangrijke informatie voor u. Vraag raad aan uw arts of apotheker. Bij het optreden van bijwerkingen, raadpleeg dan uw huisarts.
Nota: bij homeopathische geneesmiddelen is niet altijd een bijsluiter beschikbaar.

* Vaste prijs die van toepassing is in onze apotheek
** Online korting / Promotionele korting op de vaste prijs die van toepassing is in onze apotheek