02/793 09 34

Ma - Vr9u - 19u

Chat met ons

Norit Carbomix Granulaat 61.5g

Granulaat 61.5g
13,05
Op voorraad
13,05
Geneesmiddel op basis van actieve kool in de vorm van een granulaat voor het behandelen van diarree.
Beschrijving Toon meer>> <<Toon minder

Toepassing

Symptomatische behandeling van diarree. Slechts als adjuvans in gevallen van ernstige diarree waarvoor hydratatie nodig is. Als hulpmiddel ter behandeling van vergiftigingen via bijvoorbeeld maagspoeling. Er dient op gewezen te worden dat volgende stoffen niet geabsorbeerd kunnen worden: cyaniden, sterke zuren, sterke basen, ijzersulfaat, hypoglykemierende sulfonamiden, malathion en DDT.

Wanneer gebruiken Toon meer>> <<Toon minder

Norit Carbomix bevat actieve kool. Dit zal schadelijke stoffen binden in het
maagdarmkanaal en ze op deze manier mee afvoeren.
Norit Carbomix wordt gebruikt als hulpmiddel bij de behandeling van
vergiftigingen en bij de symptomen van diarree. Soms wordt Norit Carbomix
toegediend bij een maagspoeling. Dat gebeurt dan meestal in het ziekenhuis.
Norit Carbomix bestaat onder de vorm van zakjes (bevatten 5 g) en een fles
(bevat 50 g).

Hoe gebruiken Toon meer>> <<Toon minder

Dosering

Diarree:  3 à 4 capsules in éénmaal innemen met een beetje water. Deze dosis mag 3 maal daags of vaker indien nodig herhaald worden.  3 à 5 tabletten per keer tot driemaal per dag. Vergiftigingen: onmiddellijk 10 à 20 capsules innemen (weliswaar een voor een met een beetje water), enkele malen herhalen (minimaal 2) met korte tussenpozen.

Bijwerkingen Toon meer>> <<Toon minder

Zoals elk geneesmiddel kan Norit Carbomix bijwerkingen hebben, al krijgt niet
iedereen daarmee te maken.
Binnen iedere frequentiegroep worden bijwerkingen gerangschikt naar
afnemende ernst: zeer vaak (≥1/10); vaak (≥1/100, <1/10); soms (≥1/1000,<1/100); zelden (≥1/10000, <1/1000); zeer zelden (<1/10000), niet bekend (kan
met de beschikbare gegevens niet worden bepaald).
Voedings- en stofwisselingsstoornissen
Vocht- en elektrolytstoornissen kunnen voorkomen.
Ademhalingsstelsel-, borstkas- en mediastinumaandoeningen
Aanzuiging in de longen kan soms optreden (zie ook “Wanneer mag u Norit
Carbomix niet gebruiken?”).
Maagdarmstelselaandoeningen
Zeer vaak: zwart gekleurde stoelgang. Dit heeft echter geen enkele schadelijke invloed.
Vaak: braken en constipatie.
Soms: maagdarmobstructie.
Zeer zelden: acute blindedarmontsteking (appendicitis).
Krijgt u veel last van een van de bijwerkingen? Of krijgt u een bijwerking die niet
in deze bijsluiter staat? Neem dan contact op met uw arts of apotheker.

Samenstelling Toon meer>> <<Toon minder

Welke stoffen zitten er in Norit Carbomix?
- De werkzame stof in Norit Carbomix is actieve kool.
- De andere stoffen in Norit Carbomix zijn citroenzuur, arabische gom en glycerol.
Hoe ziet Norit Carbomix eruit en hoeveel zit er in een verpakking?
Norit Carbomix, 5 g granulaat voor orale suspensie: zakjes met 6,15 g
granulaat, verpakking met 5 zakjes.
Norit Carbomix, 50 g granulaat voor orale suspensie: fles van 500 ml met 61,5 g
granulaat.

Waarschuwingen Toon meer>> <<Toon minder

Wanneer mag u Norit Carbomix niet gebruiken?
1* U bent allergisch voor een van de stoffen die in dit geneesmiddel zitten.
2* Bij vergiftigingen (veroorzaakt) door sterke zuren, basen of
petroleumhoudende stoffen.
3* Vlak voor een inwendig onderzoek van slokdarm of maag (endoscopie).
4* Bij een verminderd bewustzijn of slikstoornissen omwille van het risico van
aanzuiging van Norit Carbomix in de longen.
Wanneer moet u extra voorzichtig zijn met Norit Carbomix?
5* Als u nog andere geneesmiddelen inneemt waaronder ook
voorbehoedsmiddelen. Gelieve ook de rubriek “Gebruikt u nog andere
geneesmiddelen?” te lezen.
6* Als bij vergiftiging ook een ander tegengif via de mond moet worden
toegediend, gebruik dan geen Norit Carbomix.
7* Norit Carbomix kan spijsverteringsenzymen en vitaminen binden wanneer het in
zeer hoge doses wordt gegeven. Dit kan soms aanleiding geven tot
spijsverteringsmoeilijkheden en vitaminetekort.
8* Norit Carbomix kan vlekken op de kleding veroorzaken.
Raadpleeg uw arts indien één van de bovenstaande waarschuwingen voor u
van toepassing is, of dat in het verleden is geweest.
Gebruikt u nog andere geneesmiddelen?
Norit Carbomix kan in de darm een hele reeks stoffen aan zich binden. Hierdoor
kunnen ook geneesmiddelen gebonden en met de stoelgang mee uitgedreven
worden. Op die manier kan er onvoldoende van dat geneesmiddel opgenomen
worden en kan de werking verminderen.
- Volgende producten kunnen o.a. aan Norit Carbomix gebonden worden:
sommige antibiotica, middelen die inwerken op de bloedstolling,braakmiddelen.
- De werking van orale voorbehoedsmiddelen (“de pil”) kan worden verstoord bij
gelijktijdige toediening van actieve kool. Gebruik daarom een ander en
betrouwbaar voorbehoedsmiddel gedurende de behandeling met Norit Carbomix.
- Aspirine (pijnstiller en bloedverdunner) en furosemide (geneesmiddel dat de
urineproductie bevordert: “plaspil”) kunnen zich eveneens aan Norit Carbomix
binden. Een dosisaanpassing kan noodzakelijk zijn.
- Fenytoïne en carbamazepine (beiden gebruikt bij vallende ziekte (epilepsie))
binden zich ook aan Norit Carbomix. Bij gelijktijdig gebruik moet het gehalte
van deze geneesmiddelen in het bloed gecontroleerd te worden. Een
dosisaanpassing kan noodzakelijk zijn.
Gebruikt u naast Norit Carbomix nog andere geneesmiddelen, of heeft u dat kort
geleden gedaan? Vertel dat dan uw arts of apotheker. Dat geldt ook voor
geneesmiddelen waar u geen voorschrift voor nodig heeft.
Waarop moet u letten met eten en drinken?
Norit Carbomix kan spijsverteringsenzymen en vitaminen binden wanneer het in
zeer hoge doses wordt gegeven. Dit kan soms aanleiding geven tot
spijsverteringsmoeilijkheden en vitaminetekort.
Zwangerschap en borstvoeding
Norit Carbomix kan, voor zover bekend, zonder bezwaar worden gebruikt tijdens
de zwangerschap en borstvoedingsperiode.
Bent u zwanger, denkt u zwanger te zijn, wilt u zwanger worden of geeft u
borstvoeding? Neem dan contact op met uw arts of apotheker voordat u dit
geneesmiddel gebruikt.
Rijvaardigheid en het gebruik van machines
Niet van toepassing.

Specificaties Toon meer>> <<Toon minder
Merk Norit
Aflevervorm Granulaat
Type product Geneesmiddel
Type maag- en darmstoornissen Diarree
Effect Diarree behandelen
Bevat Plantaardige kool
Keyword Behandelend, Diarree, Natuurlijk
Generisch middel? not available

Norit Carbomix is een geneesmiddel. Geen langdurig gebruik zonder medisch advies. Lees aandachtig de bijsluiter. Bewaar dit geneesmiddel buiten het bereik van kinderen. Bewaar de bijsluiter, deze bevat belangrijke informatie voor jou. Vraag raad aan je arts of apotheker. Bij het optreden van bijwerkingen, raadpleeg je huisarts. Geneesmiddelen mogen niet teruggenomen worden.
Nota: bij homeopathische geneesmiddelen is niet altijd een bijsluiter beschikbaar.

Meest gestelde vragen

over Norit Carbomix

Wanneer je meerdere weken minder dan 3x per week stoelgang maakt, kan je last hebben van obstipatie of verstopping. De stoelgang is dan harder doordat hij langer in de dikke darm aanwezig blijft. Verstopping kan veroorzaakt worden door je levensstijl, door geneesmiddelen die je neem of door een aandoening.

De volgende oorzaken kunnen aan de basis liggen van constipatie of verstopping:

  • een ongezonde levensstijl;
  • een aandoening (bv. diabetes, schildklierproblemen, depressie, tumor van de dikke darm);
  • geneesmiddelen (bv. ijzersupplementen, sommige verdovende pijnstillers, sommige antidepressiva, 

Open het chat venster

Heb je nog een andere vraag?

Ons team van experten staat voor je klaar.

* Vaste prijs die van toepassing is in onze apotheek
** Online korting / Promotionele korting op de vaste prijs die van toepassing is in onze apotheek