02/793 09 34

Ma - Vr9u30 - 18u

Chat met ons

Noscaflex 15mg Tabletten 20 stuks

Tabletten 20 stuks
8,91
Dit product is tijdelijk uitverkocht
Niet op voorraad
  • Weet als eerste wanneer het product weer op voorraad is
Geneesmiddel voor een droge, prikkelende hoest in de vorm van tabletten.
Wanneer gebruiken Toon meer>> <<Toon minder

Symptomatische behandeling van niet productieve hoest.

Bijwerkingen Toon meer>> <<Toon minder

Zoals elk geneesmiddel kan Noscaflex bijwerkingen hebben, al krijgt niet iedereen daarmee te maken.
- Een verhoogde dosis kan een daling van de bloeddruk uitlokken.
- Bij dieren kan het toedienen van noscapine vrijkomen van histamine veroorzaken. Allergische
neusslijmvliesontsteking en allergische huidreacties met uitslag en jeuk kunnen worden
waargenomen.
 -Sufheid, hoofdpijn, duizeligheid, slaperigheid.
 -Een verhoogde dosis kan samentrekking van de longblaasjes veroorzaken.
 -Acute pijn in de borst werd vastgesteld.
 -Er kunnen gevallen van braakneigingen en braken optreden.
 -Constipatie kan ontstaan.
 -Allergische huidreacties met uitslag en jeuk kunnen worden waargenomen.
 -Acute pijn in de buik werd vastgesteld.
 -Oogbindvliesontsteking.
Krijgt u veel last van een bijwerking? Of heeft u een bijwerking die niet in deze bijsluiter staat? Neem
dan contact op met uw arts of apotheker.

Samenstelling Toon meer>> <<Toon minder

Welke stoffen zitten er in Noscaflex?
- De werkzame stof in Noscaflex is: Noscapine 15 mg.
- De andere stoffen in Noscaflex zijn: Mannitol - Aspartaam - Muntolie – Microkristallijne
cellulose – Anhydrisch colloidaal siliciumdioxide – Anijsolie – Magnesiumstearaat.

Hoe ziet Noscaflex eruit en hoeveel zit er in een verpakking?
Witte, ronde tabletten voor oraal gebruik. 20 tabletten in blisterverpakking.

Waarschuwingen Toon meer>> <<Toon minder

Wanneer mag u Noscaflex niet gebruiken?
- U bent allergisch voor een van de stoffen die in dit geneesmiddel zitten. Deze stoffen kunt u
vinden onder punt 6.
- Ademhalingsinsufficiëntie van welke graad ook.
- Astmatisch hoesten.
- Gekende overgevoeligheid aan noscapine.
- Kinderen onder de 6 jaar.
- Bij zwangerschap.

Wanneer moet u extra voorzichtig zijn met Noscaflex?
- De productieve hoest, een fundamenteel element bij de verdediging van de longblaasjes en
longen, moet men blijven respecteren. Alvorens dit geneesmiddel te gebruiken dient men er
zich van te vergewissen wat de oorzaken zijn en of een aangepaste behandeling niet nodig is.
- Bejaarde personen kunnen gevoeliger zijn. Dosisreductie kan noodzakelijk zijn.
- Door de aanwezigheid van aspartaam, een bron van phenylalanine, mogen de tabletten niet
gebruikt worden door phenylketonurielijders.
- Indien u nog andere geneesmiddelen neemt, gelieve ook de rubriek “Gebruikt u nog andere
geneesmiddelen” te lezen.
Raadpleeg uw arts indien één van de bovenstaande waarschuwingen voor u van toepassing is, of dat in
het verleden is geweest.

Gebruikt u nog andere geneesmiddelen?
Gebruikt u naast Noscaflex nog andere geneesmiddelen, of heeft u dat kort geleden gedaan? Vertel dat
dan uw arts of apotheker. Dat geldt ook voor geneesmiddelen waar u geen voorschrift voor nodig
heeft.
Niet samen gebruiken met sedativa.
Niet samen gebruiken met warfarine, een geneesmiddel dat de bloedstolling remt.
Waarop moet u letten met eten en drinken?
Niet samen gebruiken met alcohol.

Zwangerschap en borstvoeding
Wilt u zwanger worden, bent u zwanger of geeft u borstvoeding? Neem dan contact op met uw arts of
apotheker voordat u geneesmiddelen gebruikt.
Als voorzorgsmaatregel is het aangewezen Noscaflex tabletten niet te gebruiken tijdens de
zwangerschap en de borstvoeding wegens mogelijk risico op de ontwikkeling van de vrucht.

Rijvaardigheid en het gebruik van machines
Het gebruik van dit geneesmiddel kan slaperigheid veroorzaken. Het is niet aangewezen voertuigen te
besturen of machines te bedienen waarbij hoge waakzaamheid vereist is.
Sedativa en alcohol versterken nog het effect.
Zelden kunnen lichte duizeligheid en sufheid optreden, zie eveneens rubriek 4 “Mogelijke
bijwerkingen”.
Samen met sedativa en alcohol kan het product soms slaperigheid veroorzaken. Dan is het niet
aangeraden voertuigen te besturen of machinewerk dat hoge waakzaamheid vereist te verrichten.

Stoffen in Noscaflex waarmee u rekening moet houden
Door de aanwezigheid van aspartaam, een bron van phenylalanine, mogen de tabletten niet gebruikt
worden door phenylketonurielijders.

Specificaties Toon meer>> <<Toon minder
Merk Noscaflex
Aflevervorm Tabletten
Type product Geneesmiddel
Type hoest Droge hoest
Leeftijdscategorie Vanaf 12 jaar, 6 tot 12 jaar
Keyword Hoeststillend, Prikkelhoest, Suikervrij
Generisch middel? not available
Toedieningswijze Oraal
Zonder suiker? available

Noscaflex 15mg is een geneesmiddel. Geen langdurig gebruik zonder medisch advies. Lees aandachtig de bijsluiter. Bewaar dit geneesmiddel buiten het bereik van kinderen. Bewaar de bijsluiter, deze bevat belangrijke informatie voor jou. Vraag raad aan je arts of apotheker. Bij het optreden van bijwerkingen, raadpleeg je huisarts. Geneesmiddelen mogen niet teruggenomen worden.
Nota: bij homeopathische geneesmiddelen is niet altijd een bijsluiter beschikbaar.

* Vaste prijs incl. BTW die van toepassing is in onze apotheek
** Online korting / Promotionele korting op de vaste prijs die van toepassing is in onze apotheek