02/793 09 34

Ma - Vr9u - 18u

Momenteel niet bereikbaar

Nurofen Kind 100mg Kauwcapsules Capsules 24 stuks

Capsules 24 stuks
10,79
Op voorraad
10,79
Medicament op basis van ibuprofen, in de vorm van kauwtabletten met sinaasappelsmaak. Aangewezen als pijnstiller of tegen de koorts, voor kinderen vanaf 7 jaar tot 12jaar.
Wanneer gebruiken Toon meer>> <<Toon minder

Pijn, koorts.

Hoe gebruiken Toon meer>> <<Toon minder

Van 20 tot 29 kg: 2 kauwtabletten per keer, maximum 3 keer per dag. Van 30 tot 40 kg: 3 kauwtabletten per keer, maximum 3 keer per dag. Bij het eten innemen.

Bijwerkingen Toon meer>> <<Toon minder

Zoals elk geneesmiddel kan ook dit geneesmiddel bijwerkingen hebben, al krijgt niet iedereen daarmee te maken. Indien gebruik gemaakt wordt van de laagste dosis gedurende een zo kort mogelijke periode die nodig is om de symptomen te verlichten, kunnen bijwerkingen tot een minimum beperkt blijven. Uw kind kan een van de bekende bijwerkingen van NSAID’s krijgen. Als dit het geval is, of als u zich zorgen maakt, geeft u het geneesmiddel niet meer aan uw kind en spreekt u zo snel mogelijk met uw arts. Oudere mensen die dit geneesmiddel gebruiken, lopen een verhoogd risico op ontwikkeling van problemen als gevolg van die bijwerkingen. STOP toediening of inname van dit geneesmiddel en zoek onmiddellijk medische hulp als uw kind de volgende symptomen ontwikkelt:
• tekenen van darmbloeding zoals: hevige buikpijn, pekzwarte stoelgang, braken van bloed of donkere deeltjes die eruitzien als koffiedik.
• tekenen van een zeldzame, maar ernstige allergische reactie zoals verergering van astma, onverklaarde piepende ademhaling of kortademigheid, zwelling van het gezicht, de tong of de keel, ademhalingsmoeilijkheden, bonzende hartslag, bloeddrukdaling leidende tot shock. Een dergelijke reactie kan zelfs bij het eerste gebruik van dit geneesmiddel optreden. Als er dergelijke symptomen optreden, moet u onmiddellijk een arts roepen.
• ernstige huidreacties zoals huiduitslag over het hele lichaam, vervelling, blaarvorming of afschilferende huid. Vertel uw arts als u of uw kind één van de volgende bijwerkingen vertoont, als de bijwerkingen verergeren of als u bijwerkingen heeft die niet in deze bijsluiter staan.
Vaak (kan optreden bij tot 1 op 10 mensen )
• Maag-darmklachten zoals zuurbranden, maagpijn en misselijkheid, indigestie, diarree, braken, winderigheid en verstopping en licht bloedverlies in het maag-darmkanaal dat in uitzonderlijke gevallen bloedarmoede kan veroorzaken.
Soms (kan optreden bij tot 1 op 100 mensen )
• Zweren, bloeding of perforatie van het maagdarmstelsel, ontsteking van het mondslijmvlies met verzwering, verergering van een bestaande darmziekte (colitis of ziekte van Crohn), ontsteking van het maagslijmvlies.
• Hoofdpijn, duizeligheid, slapeloosheid, agitatie, prikkelbaarheid of vermoeidheid.
• Gezichtsstoornissen.
• Verschillende vormen van huiduitslag.
• Overgevoeligheidsreacties met netelroos en jeuk.
Zelden (kan optreden bij tot 1 op 1000 mensen)
• Oorsuizen (het horen van belgerinkel).
• Verhoogde concentraties van ureum in het bloed, pijn in de flanken en/of de buik, bloed in de urine en koorts kunnen tekenen zijn van nierbeschadiging (papilnecrose).
• Verhoogde urinezuur concentratie in het bloed.
• Gedaald hemoglobinegehalte.
Zeer zelden (kan optreden bij tot 1 op 10.000 mensen)
• Oesofagitis, pancreatitis, en vorming van diafragma-achtige darmvernauwingen.
• Hartfalen, hartaanval en zwelling van het gezicht of de handen (oedeem).
• Minder plassen dan normaal en zwelling (vooral bij patiënten met een hoge bloeddruk of een verminderde nierwerking), zwelling (oedeem) en troebele urine (nefrotisch syndroom); inflammatoire nierziekte (interstitiële nefritis) die kan leiden tot acuut nierfalen. Als u een van de bovenstaande symptomen krijgt of als u zich algemeen onwel voelt, stop dan met de inname van Nurofen voor Kinderen 100 mg en raadpleeg onmiddellijk uw arts, want dit kunnen de eerste tekenen zijn van nierbeschadiging of nierfalen.
• Psychotische reacties, depressie.
• Hoge bloeddruk, vasculitis.
• Hartkloppingen.
• Gestoorde leverwerking, leverbeschadiging (de eerste tekenen kunnen een verkleuring van de huid zijn), vooral tijdens een langdurige behandeling, leverfalen, acute ontsteking van de lever (hepatitis).
• Problemen met de productie van bloedcellen - de eerste tekenen zijn: koorts, keelpijn,oppervlakkige mondzweren, griepachtige symptomen, ernstige uitputting, neus- en huidbloeding en onverklaarde blauwe plekken. In dergelijke gevallen moet u de behandeling meteen stopzetten en een arts raadplegen. U mag niet op eigen initiatief een pijnstiller of koortswerend middel innemen.
• Ernstige huidinfecties en complicaties van de weke weefsels tijdens een infectie met waterpokken (varicella).
• Er zijn gevallen beschreven van verergering van aan een infectie gerelateerde ontstekingen (zoals necrotiserende fasciitis) tijdens het gebruik van bepaalde pijnstillers (NSAID's). Als er tekenen van een infectie optreden of als die tekenen verergeren, dan moet u meteen naar een arts gaan. Er moet worden onderzocht of er een indicatie is voor behandeling met anti-infectieuze middelen/antibiotica.
• Er zijn symptomen van aseptische meningitis zoals stijve nek, hoofdpijn, misselijkheid, braken, koorts of vertroebeling van het bewustzijn waargenomen bij gebruik van ibuprofen. Patiënten met auto-immuunziekten (SLE, gemengde bindweefselziekte) kunnen daarop meer risico lopen. Als dergelijke symptomen optreden, neem dan meteen contact op met een arts.
• Ernstige huidreacties zoals huiduitslag met roodheid en blaarvorming (bijv. Stevens Johnsonsyndroom erythema multiforme, toxische epidermale necrolyse/syndroom van Lyell), haarverlies (alopecia).
Niet bekend: (de frequentie kan met de beschikbare gegevens niet worden bepaald)
• Reactiviteit van de luchtwegen waaronder astma, bronchospasme of dyspneu.
Geneesmiddelen zoals dit kunnen in verband worden gebracht met een klein verhoogd risico op een hartaanval (hartinfarct) of beroerte.

Samenstelling Toon meer>> <<Toon minder

De werkzame stof in dit middel is ibuprofen. Elke kauwcapsule bevat 100 mg ibuprofen. De andere stoffen in dit middel zijn: gelatine, gezuiverd water, vloeibare glucose, sucrose, fumarinezuur (E297), sucralose, citroenzuur (E330), acesulfaam K (E950), dinatriumedetaat, glycerol, appelsiensmaak, rood ijzeroxide (E172), geel ijzeroxide (E172), titaandioxide (E171), propyleenglycol en HPMC 2910/hypromellose 3cP. Technische hulpstoffen: middellange-keten-triglyceriden, sojalecithine en stearinezuur.

Waarschuwingen Toon meer>> <<Toon minder

STOP toediening of inname van dit geneesmiddel en zoek onmiddellijk medische hulp als uw kind de volgende symptomen ontwikkelt:
• tekenen van darmbloeding zoals: hevige buikpijn, pekzwarte stoelgang, braken van bloed of donkere deeltjes die eruitzien als koffiedik.
• tekenen van een zeldzame, maar ernstige allergische reactie zoals verergering van astma, onverklaarde piepende ademhaling of kortademigheid, zwelling van het gezicht, de tong of de keel, ademhalingsmoeilijkheden, bonzende hartslag, bloeddrukdaling leidende tot shock. Een dergelijke reactie kan zelfs bij het eerste gebruik van dit geneesmiddel optreden. Als er dergelijkesymptomen optreden, moet u onmiddellijk een arts roepen.
• ernstige huidreacties zoals huiduitslag over het hele lichaam, vervelling, blaarvorming of afschilferende huid.

Specificaties Toon meer>> <<Toon minder
Merk Nurofen
Aflevervorm Capsules
Type product Geneesmiddel
Leeftijdscategorie 6 tot 12 jaar
Smaak Sinaasappel
Werkzaam bestanddeel Ibuprofen
Generisch middel? not available
Geschikt voor gevoelige maag? not available
Toedieningswijze Oraal
Zonder kleurstoffen? not available
Zonder suiker? not available

Nurofen Kind 100mg Kauwcapsules is een geneesmiddel. Geen langdurig gebruik zonder medisch advies. Lees aandachtig de bijsluiter. Bewaar dit geneesmiddel buiten het bereik van kinderen. Bewaar de bijsluiter, deze bevat belangrijke informatie voor jou. Vraag raad aan je arts of apotheker. Bij het optreden van bijwerkingen, raadpleeg je huisarts.
Nota: bij homeopathische geneesmiddelen is niet altijd een bijsluiter beschikbaar.

* Vaste prijs die van toepassing is in onze apotheek
** Online korting / Promotionele korting op de vaste prijs die van toepassing is in onze apotheek