02/793 09 34

Ma - Vr9u30 - 18u

Momenteel niet bereikbaar

Nurofen Kind suikervrij rood 4% Siroop 150ml

Siroop 150ml
13,46
Op voorraad
13,46
Geneesmiddel op basis van ibuprofen, in de vorm van een siroop met aardbeiensmaak. Voor een korte symptomatische behandeling van koorts en lichte tot matige pijn. Voor kinderen vanaf 20 kg.
Wanneer gebruiken Toon meer>> <<Toon minder

Ibuprofen behoort tot een groep geneesmiddelen die niet-steroïdale ontstekingsremmende
middelen (NSAID’s) worden genoemd. Die geneesmiddelen veranderen de wijze waarop het
lichaam reageert op pijn, ontsteking en een hoge lichaamstemperatuur. Nurofen voor
Kinderen is bestemd voor een korte symptomatische behandeling van:
· koorts
· lichte tot matige pijn

Bijwerkingen Toon meer>> <<Toon minder

Zoals elk geneesmiddel kan Nurofen voor Kinderen bijwerkingen hebben, al krijgt niet
iedereen daarmee te maken. Indien gebruik gemaakt wordt van de laagste dosis gedurende
een zo kort mogelijke periode die nodig is om de symptomen te verlichten, kunnen
bijwerkingen tot een minimum beperkt blijven. Uw kind kan een van de bekende
bijwerkingen van NSAID’s krijgen. Als dit het geval is, of als u zich zorgen maakt, geeft u het
geneesmiddel niet meer aan uw kind en spreekt u zo snel mogelijk met uw arts. Oudere
mensen die dit geneesmiddel gebruiken, lopen een verhoogd risico op ontwikkeling van
problemen als gevolg van die bijwerkingen.
De volgende frequenties worden genomen als basis bij het evalueren van bijwerkingen:
zeer vaak: treedt op bij meer dan 1 gebruiker op de 10
vaak: treedt op bij 1 tot 10 gebruikers op de 100
soms: treedt op bij 1 tot 10 gebruikers op de 1.000
zelden: treedt op bij 1 tot 10 gebruikers op de 10.000
zeer zelden: treedt op bij minder dan 1 gebruiker op de 10.000
Niet bekend: de frequentie kan met de beschikbare gegevens niet worden bepaald
STOP met de inname van dit geneesmiddel en zoek onmiddellijk medische hulp als
uw kind de volgende symptomen ontwikkelt:
· tekenen van darmbloeding zoals: hevige buikpijn, pekzwarte stoelgang, braken van
bloed of donkere deeltjes die eruitzien als koffiedik.
· tekenen van een zeldzame, maar ernstige allergische reactie zoals verergering van
astma, onverklaarde piepende ademhaling of kortademigheid, zwelling van het gezicht,
de tong of de keel, ademhalingsmoeilijkheden, bonzende hartslag, bloeddrukdaling
leidende tot shock. Een dergelijke reactie kan zelfs bij het eerste gebruik van dit
geneesmiddel optreden. Als er dergelijke symptomen optreden, moet u onmiddellijk een
arts roepen.
· ernstige huidreacties zoals huiduitslag over het hele lichaam, vervelling, blaarvorming of
afschilferende huid.
Vertel uw arts als u een van de volgende bijwerkingen vertoont, als de bijwerkingen
verergeren of als u bijwerkingen heeft die niet in deze bijsluiter staan.
Vaak (treedt op bij 1 tot 10 gebruikers op de 100)
· zuurbranden, buikpijn, misselijkheid, braken, winderigheid, diarree, verstopping.
Soms (treedt op bij 1 tot 10 gebruikers op de 1.000)
· maagontsteking, verergering van colitis en ziekte van Crohn
· hoofdpijn, duizeligheid, slapeloosheid, agitatie, prikkelbaarheid of vermoeidheid
· gezichtsstoornissen
· maagzweren, die kunnen bloeden of openspringen
· mondzweren en/of zwelling en irritatie van de mond
· overgevoeligheidsreacties met huiduitslag en jeuk en astma-aanvallen (mogelijk gepaard
gaande met bloeddrukdaling)
Zelden (treedt op bij 1 tot 10 gebruikers op de 10.000)
· oorsuizen (het oren van belgerinkel)
Zeer zelden (treedt op bij minder dan 1 gebruiker op de 10.000)
· ontsteking van de slokdarm of de alvleesklier, afsluiting van de darm
· ernstige vormen van huidreacties zoals huiduitslag met roodheid en blaarvorming die
kan afschilferen, met koorts, rillingen, spierpijn en onwelzijn, Stevens-Johnsonsyndroom.
In uitzonderlijke gevallen zijn ernstige huidinfecties opgetreden tijdens waterpokken
(varicella)
· minder plassen dan normaal en zwelling (acute nierinsufficiëntie of -ontsteking zijn
mogelijk). Beschadiging van de nieren of verhoogde ureumconcentratie in het bloed
(eerste tekenen zijn minder plassen dan normaal, troebele urine, bloed in de urine,
rugpijn, mogelijk zwelling van de benen en zich algemeen ellendig voelen)
· problemen met de productie van bloedcellen (eerste tekenen zijn koorts, keelpijn,
oppervlakkige mondzweren, griepachtige symptomen, ernstige uitputting, neus- en
huidbloeding, onverklaarde of ongewone blauwe plekken
· psychotische reacties en depressie
· verergering van ontsteking als gevolg van infectie. Als er tekenen van een infectie
optreden of als die verergeren tijdens het gebruik van Nurofen voor Kinderen, moet u
met uw arts spreken.
· zwelling, hoge bloeddruk, hartkloppingen, hartfalen, hartinfarct
· leverproblemen of ontsteking van de lever. Leverfalen of -beschadiging, vooral bij
langdurig gebruik, wat zich uit in geel worden van de huid en de ogen, bleke stoelgang
en donkere urine.
· zeer zelden werden symptomen van aseptische meningitis met nekstijfheid, hoofdpijn,
misselijkheid, braken, koorts of beneveld bewustzijn waargenomen bij gebruik van
ibuprofen. Patiënten met auto-immuunziekten (SLE, gemengde bindweefselziekte) lopen
meer risico. Neem in dat geval meteen contact op met een arts.
Geneesmiddelen zoals dit kunnen in verband worden gebracht met een klein verhoogd risico
op een hartaanval (hartinfarct) of beroerte.
Krijgt u veel last van een bijwerking? Of heeft u een bijwerking die niet in deze
bijsluiter staat? Neem dan contact op met uw arts of apotheker.

Samenstelling Toon meer>> <<Toon minder

Welke stoffen zitten er in Nurofen voor Kinderen?
Nurofen voor Kinderen Suikervrij 4% suspensie voor oraal gebruik
De werkzame stof in dit middel is ibuprofen. 1 ml suspensie voor oraal gebruik bevat 40 mg
ibuprofen.
De andere stoffen in dit middel zijn: citroenzuurmonohydraat, natriumcitraat, natriumchloride,
natriumsaccharine, polysorbaat 80, domifenbromide, vloeibare maltitol, glycerol,
xanthaangom, sinaasappelaroma (bevat tarwezetmeel) en gezuiverd water.
Nurofen voor Kinderen Suikervrij rood 4% suspensie voor oraal gebruik
De werkzame stof in dit middel is ibuprofen. 1 ml suspensie voor oraal gebruik bevat 40 mg
ibuprofen.
De andere stoffen in dit middel zijn: citroenzuurmonohydraat, natriumcitraat, natriumchloride,
natriumsaccharine, polysorbaat 80, domifenbromide, vloeibare maltitol, glycerol,
xanthaangom, aardbeiaroma (bevat propyleenglycol) en gezuiverd water.

Hoe ziet Nurofen voor Kinderen eruit en hoeveel zit er in een verpakking?
Nurofen voor Kinderen is een gebroken witte, suspensie voor oraal gebruik. Elke fles bevat
30 ml, 50 ml, 100 ml of 150 ml. De verpakking bevat een maatlepel (met een uitsparing van
2,5 ml met een merkteken van 1,25 ml aan één uiteinde en een uitsparing van 5 ml aan het
andere uiteinde).
Niet alle genoemde verpakkingsgrootten worden in de handel gebracht.

Waarschuwingen Toon meer>> <<Toon minder

Wanneer mag uw kind Nurofen voor Kinderen niet gebruiken?
· Uw kind is allergisch (overgevoelig) voor een van de stoffen die in dit geneesmiddel
zitten of voor andere soortgelijke pijnstillers (NSAID’s)
· Uw kind heeft ooit kortademigheid, astma, een lopende neus of netelroos vertoond
na gebruik van acetylsalicylzuur (aspirine) of andere soortgelijke pijnstillers
(NSAID’s)
· Uw kind heeft ooit een maagdarmbloeding of -perforatie vertoond als gevolg van een
vroeger gebruik van NSAID’s
· Uw kind heeft een terugkerende maag- of duodenumzweer (peptisch ulcus) of
-bloeding of het heeft dat gehad (twee of meer episoden van bewezen zweer of
bloeding)
· Uw kind heeft ernstig lever-, nier- of hartfalen
· Uw kind heeft een hersenbloeding (cerebrovasculaire bloeding) of een andere
actieve bloeding
· Uw kind lijdt aan bloedstollingsstoornissen. Ibuprofen kan de bloedingstijd verlengen
· Uw kind vertoont onopgehelderde stoornissen van de bloedaanmaak
Als een volwassene dit product inneemt, mag die dat niet innemen tijdens de laatste 3
maanden van de zwangerschap.

Wanneer moet u extra voorzichtig zijn met Nurofen voor Kinderen?
· Als uw kind nog andere NSAID’s of acetylsalicylzuur (aspirine) inneemt in een
dosering van meer dan 75 mg/dag
· Als uw kind bepaalde huidziekten heeft (systemische lupus erythematodes (SLE) of
gemengde bindweefselziekte)
· Als uw kind een darmziekte heeft of gehad heeft (colitis ulcerosa of ziekte van Crohn)
omdat deze aandoeningen kunnen verergeren (zie rubriek 4 ”Mogelijke
bijwerkingen”)
· Als uw kind ooit hoge bloeddruk en/of hartfalen heeft vertoond
· Als uw kind een verminderde nierfunctie heeft
· Als uw kind leverstoornissen vertoont
· Voorzichtigheid is geboden bij inname van andere geneesmiddelen die het risico op
zweervorming of bloeding kunnen verhogen, zoals orale corticosteroïden (zoals
prednisolon), geneesmiddelen om het bloed te verdunnen (zoals warfarine),
selectieve serotonine-heropnameremmers (geneesmiddelen tegen depressie) of
plaatjesaggregatieremmers (zoals acetylsalicylzuur)
· Als uw kind een ander NSAID inneemt (met inbegrip van COX-2-remmers zoals
celecoxib en etoricoxib) omdat het tezamen innemen vermeden moet worden
· Bijwerkingen kunnen worden verminderd door de laagste doeltreffende dosering te
gebruiken gedurende een zo kort mogelijke tijd
· Over het algemeen kan frequent gebruik van (verschillende soorten) pijnstillers
ernstige blijvende nierproblemen veroorzaken.
· Kortademigheid kan optreden als uw kind astma, een chronische loopneus,
neuspoliepen of allergische aandoeningen heeft of gehad heeft.
· Ernstige huidreacties (zoals het Stevens-Johnsonsyndroom) werden zeer zelden
gerapporteerd bij gebruik van NSAID’s. Het gebruik van Nurofen voor Kinderen moet
onmiddellijk worden stopgezet zodra er huiduitslag, slijmvliesletsels of andere
tekenen van allergische reacties verschijnen.
· Wanneer uw kind hartproblemen heeft, als het ooit een beroerte heeft gehad of
wanneer u denkt dat uw kind hiervoor tot een risicogroep behoort (bijvoorbeeld als
het een hoge bloeddruk, diabetes of hoge cholesterolspiegel heeft of als het rookt),
dan moet u dit bespreken met uw arts of apotheker.
· Tijdens waterpokken (varicella) is het raadzaam het gebruik van Nurofen voor
Kinderen te vermijden
· Als uw kind net een zware operatie heeft ondergaan
· Als uw kind uitgedroogd is of als er een verhoogde kans op nierproblemen bestaat
· Geneesmiddelen zoals Nurofen voor Kinderen kunnen in verband worden gebracht
met een klein verhoogd risico op een hartaanval (“hartinfarct”) of beroerte. Het risico
neemt toe naarmate de ingenomen dosis hoger is en het geneesmiddel langer
gebruikt wordt. Gebruik niet meer dan de voorgeschreven aanbevolen dosis en niet
langer dan de aanbevolen duur van behandeling (3 dagen).
Maagdarmbloeding, zweervorming of perforatie, die fataal kunnen zijn, werden
gerapporteerd met alle NSAID’s onverschillig wanneer tijdens de behandeling, met of zonder
waarschuwingssymptomen of een voorgeschiedenis van ernstige gebeurtenissen op het
maagdarmkanaal. Als maagdarmbloeding of zweervorming optreedt, moet de behandeling
onmiddellijk gestopt worden. Het risico op maagdarmbloeding, zweervorming of perforatie is
hoger met hogere doses van NSAID’s en bij patiënten met een voorgeschiedenis van
zweervorming, vooral indien gecompliceerd met een bloeding of een perforatie (zie rubriek 2
‘Wanneer mag uw kind Nurofen voor Kinderen niet gebruiken’) en bij ouderen. Die patiënten
moeten de behandeling starten met de laagste beschikbare dosering. Een
combinatiebehandeling met beschermende middelen (zoals misoprostol of
protonpompremmers) moet worden overwogen bij deze patiënten en ook bij patiënten die
tevens een lage dosis acetylsalicylzuur moeten krijgen of andere geneesmiddelen die het
maagdarmrisico kunnen verhogen.
NSAID’s zoals ibuprofen kunnen de symptomen van een infectie en koorts maskeren.
Raadpleeg een arts voor gebruik van Nurofen voor Kinderen als uw kind een van de
bovenvermelde aandoeningen vertoont.
Als een volwassene dit geneesmiddel inneemt:

Ouderen
Ouderen lopen een hoger risico op bijwerkingen als zij NSAID’s innemen, vooral
bijwerkingen op de maag en de darmen. Zie rubriek 4 ‘Mogelijke bijwerkingen’ voor meer
informatie.
Patiënten met een voorgeschiedenis van vergiftigingsverschijnselen op het
maagdarmkanaal, vooral ouderen, moeten eventuele ongewone buikklachten (vooral
maagdarmbloeding) melden, vooral in het begin van de behandeling.

Gebruikt uw kind nog andere geneesmiddelen?
Gebruikt uw kind naast Nurofen voor Kinderen nog andere geneesmiddelen, of heeft het dat
kort geleden gedaan? Vertel dat dan uw arts of apotheker. Dat geldt ook voor
geneesmiddelen waar u geen voorschrift voor nodig heeft en vooral voor:
· Corticosteroïden (zoals prednisolon) omdat dat het risico op maagdarmzweer of
-bloeding kan verhogen
· Een ander NSAID (met inbegrip van COX-2-remmers zoals celecoxib en etoricoxib)
· Anticoagulantia (geneesmiddelen tegen stolling) (zoals acetylsalicylzuur/aspirine,
warfarine, ticlopidine), sommige geneesmiddelen tegen hoge bloeddruk (ACEremmers
zoals captopril, bètablokkers, angiotensine II-receptorantagonisten) en zelfs
sommige andere geneesmiddelen kunnen een invloed uitoefenen op de behandeling
met ibuprofen of erdoor worden beïnvloed. Daarom moet u steeds het advies van
een arts vragen voordat uw kind ibuprofen samen met andere geneesmiddelen
gebruikt.
· Plaatjesaggregatieremmers (zoals acetylsalicylzuur) en selectieve serotonineheropnameremmers
(geneesmiddelen tegen depressie) omdat dat het risico op
bijwerkingen op het maag-darmstelsel kan verhogen
· Geneesmiddelen voor hoge bloeddruk en waterafdrijvende middelen (diuretica)
omdat NSAID’s de effecten van die geneesmiddelen kunnen verminderen en omdat
er een hoger risico voor de nieren zou kunnen zijn. In dat geval moet u ervoor zorgen
dat uw kind overdag voldoende water drinkt.
· Lithium (een geneesmiddel tegen depressie) omdat het effect van lithium kan
toenemen
· Methotrexaat (een geneesmiddel tegen kanker of reuma) omdat het effect van
methotrexaat kan toenemen
· Tacrolimus (een geneesmiddel dat de immunologische reactie onderdrukt) omdat het
risico op niertoxiciteit toeneemt
· Ciclosporine (een geneesmiddel dat de immunologische reactie onderdrukt) omdat er
beperkte aanwijzingen zijn van een hoger risico op toxiciteit voor de nieren.
· Zidovudine (een geneesmiddel om aids te behandelen) omdat het gebruik van
Nurofen voor Kinderen het risico op bloeding in een gewricht of een bloeding die leidt
tot zwelling, kan verhogen bij HIV-positieve hemofiliepatiënten..
· Sulfonylureumderivaten:
In klinische studies werden interacties aangetoond tussen NSAID’s en antidiabetica
(sulfonylureumderivaten). Hoewel er tot nog toe geen interacties werden beschreven
tussen ibuprofen en sulfonylureumderivaten, wordt veiligheidshalve aangeraden om
de bloedglucosewaarden te controleren bij gelijktijdige inname.
· Probenecide en sulfinpyrazon:
Geneesmiddelen die probenecide of sulfinpyrazon bevatten, kunnen de excretie van
ibuprofen vertragen.
· Digoxine, fenytoïne en lithium: ibuprofen kan de plasmaconcentraties van deze
middelen verhogen
· Chinolonantibiotica, omdat gelijktijdige inname van chinolonantibiotica en NSAID’s
het risico op convulsies kan verhogen.
· Cholestyramine omdat gelijktijdige inname van NSAID’s en cholestyramine de
opname van NSAID’s kan vertragen en verminderen
· Voriconazol en fluconazol, omdat de inname van die geneesmiddelen de blootstelling
aan NSAID’s kan verhogen.
Als een volwassene dit geneesmiddel inneemt:

Zwangerschap en borstvoeding
Zwangerschap
Vertel uw arts als u zwanger wordt tijdens inname van Nurofen voor Kinderen. Gebruik dit
geneesmiddel niet tijdens de laatste 3 maanden van de zwangerschap. Vermijd het gebruik
van dit geneesmiddel tijdens de eerste 6 maanden van de zwangerschap tenzij uw arts u
iets anders aanraadt.
Borstvoeding
Er gaan maar kleine hoeveelheden van ibuprofen en zijn afbraakproducten over in de
moedermelk. Aangezien er tot nog toe geen schadelijke effecten bij zuigelingen bekend zijn,
is het gewoonlijk niet nodig om de borstvoeding te onderbreken tijdens een kort gebruik van
ibuprofen in de aanbevolen dosering.
Vruchtbaarheid van vrouwen
Nurofen voor Kinderen behoort tot een groep geneesmiddelen (NSAID’s) die de
vruchtbaarheid van vrouwen kunnen verstoren. Dat effect is omkeerbaar bij stopzetting van
het geneesmiddel.
Neem contact op met uw arts of apotheker voordat u geneesmiddelen
 gebruikt.

Rijvaardigheid en het gebruik van machines
Bij een kort gebruik heeft dit geneesmiddel geen of verwaarloosbare invloed op de
rijvaardigheid of het vermogen om machines te gebruiken.

Stoffen in dit middel waarmee u rekening moet houden
· Nurofen voor Kinderen bevat vloeibare maltitol. Indien uw arts u heeft meegedeeld
dat u bepaalde suikers niet verdraagt, neem dan contact op met uw arts voordat u
dit geneesmiddel inneemt.
· Nurofen voor Kinderen Suikervrij 4% suspensie voor oraal gebruik bevat
tarwezetmeel. Dit geneesmiddel is geschikt voor mensen met coeliakie.
· Patiënten met tarweallergie (verschilt van coeliakie) mogen dit geneesmiddel niet
innemen.

Specificaties Toon meer>> <<Toon minder
Merk Nurofen
Aflevervorm Siroop
Type product Geneesmiddel
Leeftijdscategorie 6 tot 12 jaar, Vanaf 20 kg, Voor kinderen
Smaak Aardbei
Werkzaam bestanddeel Ibuprofen
Keyword Met smaak, Pijn, Koorts
Generisch middel? not available
Geschikt voor gevoelige maag? not available
Toedieningswijze Oraal
Zonder kleurstoffen? not available
Zonder suiker? available

Nurofen Kind suikervrij rood 4% is een geneesmiddel. Geen langdurig gebruik zonder medisch advies. Lees aandachtig de bijsluiter. Bewaar dit geneesmiddel buiten het bereik van kinderen. Bewaar de bijsluiter, deze bevat belangrijke informatie voor jou. Vraag raad aan je arts of apotheker. Bij het optreden van bijwerkingen, raadpleeg je huisarts. Geneesmiddelen mogen niet teruggenomen worden.
Nota: bij homeopathische geneesmiddelen is niet altijd een bijsluiter beschikbaar.

Meest gestelde vragen

over Nurofen Kind suikervrij rood 4%

Geneesmiddelen op basis van paracetamol blijven de eerste keuze voor behandeling van pijn en koorts.

In sommige gevallen gaat de voorkeur toch uit naar ibuprofen of acetylsalicylzuur. Let in dat geval op de volgende zaken:
  • Neem de laagst mogelijke effectieve dosis gedurende een zo kort mogelijke periode.
  • Respecteer de voorgestelde tijd tussen 2 innames, ook al heb je het gevoel dat de pijn onvoldoende gestild wordt of snel terugkomt.
  • Neem geen 2 verschillende ontstekingsremmers in dezelfde periode.
  • Gebruik geen ibuprofen of acetylsalicylzuur in het geval van waterpokken en gordelroos.
  • Vermijd het gebruik van ibuprofen of acetylsalicylzuur tijdens de zwangerschap.

Ibuprofen is een pijnstiller met mogelijk ernstige bijwerkingen afhankelijk van de dosering. Tot een dagdosis van 1200mg (3x 400mg per dag) zijn de risico's op maag- en darmklachten, hart- en vaatproblemen en nierbelasting beperkt. Bij hogere doseringen stijgt het risico op dit soort bijwerkingen. Neem daarom als volwassene nooit meer dan 400mg ibuprofen per keer, 3x per dag in zonder doktersadvies. Raadpleeg de bijsluiter voor een correcte dosering bij kinderen. Neem je reeds andere geneesmiddelen, lijdt je aan nierinsufficiëntie, hartfalen, diabetes, infecties of ben je ouder dan 65 jaar? Ook dan raadpleeg je best je huisarts vooraleer je een behandeling met ibuprofen opstart.

Open het chat venster

Heb je nog een andere vraag?

Ons team van experten staat voor je klaar.

* Vaste prijs incl. BTW die van toepassing is in onze apotheek
** Online korting / Promotionele korting op de vaste prijs die van toepassing is in onze apotheek