02/793 09 34

Ma - Vr9u - 19u

Momenteel niet bereikbaar

Nustasium Tabletten 20 stuks

Tabletten 20 stuks
12,15
Op voorraad
12,15
Geneesmiddel op basis van difenhydraminehydrochloride in de vorm van tabletten, heeft een kalmerend effect op uitslag en jeuk. Wordt ook aangewezen als een tijdelijk of occasioneel hulpmiddel om in te slapen.
Wanneer gebruiken Toon meer>> <<Toon minder

Difenhydramine is een geneesmiddel uit de klasse van de H1-antihistaminica met
kalmerende werking.
NUSTASIUM is aangewezen als een tijdelijk of occasioneel hulpmiddel om in te slapen.

Bijwerkingen Toon meer>> <<Toon minder

Zoals elk geneesmiddel kan Nustasium bijwerkingen hebben, al krijgt niet iedereen daarmee
te maken.

De meest waargenomen bijwerking:
- slaperigheid. Bestuurders van voertuigen en personen die machines bedienen
moeten hiermee rekening houden.

Bijwerkingen die zelden worden waargenomen:
- moeilijkheden met de spijsvertering zoals misselijkheid, braken, diarree of constipatie, buikpijn
- leukopenie en agranulocytose
- concentratiestoornissen (vooral bij oudere patiënten)

Overige bijwerkingen:
- droge mond
- overgevoeligheid voor licht
- constipatie
- moeilijkheden om te plassen
- droge slijmvliezen van de neus en de keel, dikkere slijmen (fluimen) en duizeligheid

Krijgt u veel last van een bijwerking? Of heeft u een bijwerking die niet in deze bijsluiter
staat? Neem dan contact op met uw arts of apotheker.

Samenstelling Toon meer>> <<Toon minder

Welke stoffen zitten er in dit middel?
De werkzame stof in dit middel is :
- difenhydraminehydrochloride.
De andere stoffen in dit middel zijn :
- lactose, maïszetmeel, gelatine, colloïdaal siliciumdioxide, algininezuur, talk,
magnesiumstearaat.

Hoe ziet Nustasium eruit en hoeveel zit er in een verpakking?
Dit geneesmiddel is verkrijgbaar als deelbare tabletten.
Dozen met 10 of 20 tabletten in een blisterverpakking van 10 tabletten.

Waarschuwingen Toon meer>> <<Toon minder

Indien uw arts u gezegd heeft dat u bepaalde suikers niet verdraagt, neem dan contact op met
uw arts voordat u dit geneesmiddel inneemt.

Wanneer mag u dit middel niet gebruiken?
- U bent allergisch voor een van de stoffen die in dit geneesmiddel zitten.
- in geval van oogaandoeningen.
- in geval van urinaire problemen die te wijten zijn aan aandoeningen van de urinebuis
of de prostaat. Raadpleeg bij twijfel uw arts of apotheker.
- Niet toedienen aan kinderen jonger dan 16 jaar.

Wanneer moet u extra voorzichtig zijn met dit middel?

- Wanneer u een voertuig bestuurt of gevaarlijke machines bedient, moet u alert zijn op
elke neiging om in slaap te vallen.
- Drink geen alcohol en neem geen kalmerende middelen in tijdens de behandeling, omdat
ernstige zenuwstoornissen kunnen optreden.
- In geval van urinaire problemen of problemen met het zicht moet u de behandeling
stopzetten en een arts raadplegen.
- In geval van myasthenia gravis (een neuromusculaire ziekte).
- Als u een van de volgende aandoeningen heeft gehad:
      o bronchiaal astma
      o hyperthyreoïdie (verhoogde werking van de schildklier)
      o hart- en vaatziekten
      o verhoogde bloeddruk
- Het gebruik van dit geneesmiddel wordt afgeraden bij patiënten met galactoseintolerantie,
Lapp lactase-deficiëntie of glucose-galactose malabsorptie (zeldzame
erfelijke aandoeningen).

Gebruikt u nog andere geneesmiddelen? Gebruikt u naast Nustasium nog andere
geneesmiddelen, of heeft u dat kort geleden gedaan? Vertel dat dan uw arts of apotheker.
Dat geldt ook voor geneesmiddelen waar u geen voorschrift voor nodig heeft.

Neem Nustasium niet samen in met:
- alcohol
- slaapmiddelen
- anesthetica
- andere antihistaminica
- neuroleptica
- anticholinerge middelen tegen de ziekte van Parkinson
- atropine-achtige antispasmodica
- disopyramide
- tricyclische antidepressiva
Raadpleeg bij twijfel uw arts of apotheker.

Waarop moet u letten met eten en drinken?

Neem Nustasium niet samen met alcohol in (zie de rubriek "Wanneer moet u extra
voorzichtig zijn met dit middel?").

Zwangerschap en borstvoeding
Wilt u zwanger worden, bent u zwanger of geeft u borstvoeding? Neem dan contact op met
uw arts of apotheker voordat u geneesmiddelen gebruikt.
- Zwangerschap : Dit geneesmiddel is niet aangewezen tijdens de zwangerschap, en meer
in het bijzonder tijdens de eerste drie maanden en op het einde van de zwangerschap,
wegens het risico dat de pasgeborene slaperig of overmatig prikkelbaar zou kunnen zijn.
- Borstvoeding : Het gebruik van Nustasium wordt niet aangeraden tijdens de borstvoeding.

Rijvaardigheid en het gebruik van machines
Nustasium kan slaperigheid en onoplettendheid veroorzaken tijdens de dag. Men moet
voorzichtig zijn wanneer men een voertuig bestuurt of gevaarlijke machines bedient. Men
moet het voertuig of de machine stilleggen wanneer een neiging tot inslapen optreedt.

Stoffen in dit middel waarmee u rekening moet houden
Dit geneesmiddel bevat lactose. Indien uw arts u gezegd heeft dat u bepaalde suikers niet
verdraagt, neem dan contact op met uw arts voordat u dit geneesmiddel inneemt.

Specificaties Toon meer>> <<Toon minder
Merk Nustasium
Aflevervorm Tabletten
Type product Geneesmiddel
Supplementen zenuwstelsel Hypnotica en sedativa
Type allergie Huid
Bevat Diphenhydraminehydrochloride
Leeftijdscategorie Voor volwassenen
Tijdstip inname Nacht
Werkzaam bestanddeel Ander
Generisch middel? not available
Toedieningswijze Oraal

Nustasium is een geneesmiddel. Geen langdurig gebruik zonder medisch advies. Lees aandachtig de bijsluiter. Bewaar dit geneesmiddel buiten het bereik van kinderen. Bewaar de bijsluiter, deze bevat belangrijke informatie voor jou. Vraag raad aan je arts of apotheker. Bij het optreden van bijwerkingen, raadpleeg je huisarts.
Nota: bij homeopathische geneesmiddelen is niet altijd een bijsluiter beschikbaar.

Meest gestelde vragen

over Nustasium

Je immuunsysteem herkent lichaamsvreemde stoffen en reageert daarop. Bij herhaald contact met zo'n lichaamsvreemde stof, kan je immuunsysteem abnormaal en overdreven reageren. Een allergie is zo'n overdreven reactie van het immuunsysteem.

Als je tijdens je slaap meer dan 5x per uur langer dan 10 seconden geen of weinig lucht krijgt, spreekt men van slaapapneu. Mogelijke klachten bij slaapapneu zijn:

  • snurken
  • stemmingswisselingen
  • concentratieproblemen
  • vermoeidheid
Indien slaapapneu niet correct behandeld wordt, kan het onder andere leiden tot gewichtstoename, hoge bloeddruk, hartritmestoornissen en insulineresistentie. Contacteer je huisarts voor meer informatie.

Open het chat venster

Heb je nog een andere vraag?

Ons team van experten staat voor je klaar.

* Vaste prijs die van toepassing is in onze apotheek
** Online korting / Promotionele korting op de vaste prijs die van toepassing is in onze apotheek