Ocugel ooggel Gel 10g

Geneesmiddel in de vorm van een ooggel, wordt aanbevolen om de irritatieverschijnselen te verzachten die kunnen optreden wanneer de ogen te droog worden als gevolg van ontoereikende traanproductie. Het vormt een doorzichtige, smerende en bevochtigende film aan het oogoppervlak.

Geneesmiddelengroep : dit geneesmiddel beschermt en smeert het te droge oog.
Therapeutische indicaties : dit geneesmiddel wordt aanbevolen om de irritatieverschijnselen te
verzachten die kunnen optreden wanneer de ogen te droog worden als gevolg van ontoereikende
traanproductie. Het vormt een doorzichtige, smerende en bevochtigende film aan het oogoppervlak.
Zoals elk geneesmiddel kan ook dit geneesmiddel bijwerkingen hebben, al krijgt niet iedereen daarmee
te maken.
Tijdens de behandeling kunnen na indruppeling gezichtsstoornissen van voorbijgaande aard
voorkomen.
In geval er bij u een bijwerking optreedt die niet in deze bijsluiter is vermeld en die u als ernstig ervaart,
informeer dan uw arts of apotheker.
Welke stoffen zitten er in dit middel?
De werkzame stof in dit middel is Carbomeer 974 P (een synthetisch polymeer van reticulair acrylzuur,
met een hoog moleculair gewicht).
De andere stoffen in dit middel zijn :
- benzalkoniumchloride
- sorbitol
- lysinemonohydraat
- natriumacetaat
- polyvinylalcohol
- water voor injecties.

Hoe ziet OCUGEL eruit en hoeveel zit er in een verpakking?
Ooggel in een container met druppelpipet van 10 g.
Wanneer mag u dit middel niet gebruiken?
- U bent allergisch (overgevoelig) voor één van de stoffen die in dit geneesmiddel zitten. 

Wanneer moet u extra voorzichtig zijn met dit middel?
- Gebruik OCUGEL niet tijdens het dragen van contactlenzen.
- Als de symptomen van het droge oog aanhouden of verergeren, de behandeling stopzetten en een
oogarts (oftalmoloog) raadplegen.

Gebruikt u nog andere geneesmiddelen?
Gebruikt u naast OCUGEL nog andere geneesmiddelen, of heeft u dat kort geleden gedaan of bestaat
de mogelijkheid dat u in de nabije toekomst andere geneesmiddelen gaat gebruiken? Vertel dat dan
uw arts of apotheker.
OCUGEL kan de contact-tijd van oogdruppels of oogzalven verlengen. Bijkomende geneesmiddelen
voor het oog moeten dus ongeveer 15 minuten voor het indruppelen van OCUGEL toegediend worden.

Waarop moet u letten met eten en drinken?
niet van toepassing

Zwangerschap, borstvoeding en vruchtbaarheid
Bent u zwanger, denkt u zwanger te zijn, wilt u zwanger worden of geeft u borstvoeding? Neem dan
contact op met uw arts of apotheker voordat u dit geneesmiddel gebruikt.
Over gebruik van OCUGEL tijdens de zwangerschap en de borstvoeding zijn tot heden geen nadelige
gevolgen bekend.

Rijvaardigheid en het gebruik van machines
Vlak na het indruppelen van het product kan een gezichtsstoornis van korte duur optreden, totdat de
gel zich gelijkmatig over het oogoppervlak verspreid heeft. Wacht met het besturen van een voertuig
of het gebruik van machines tot deze korte stoornis verdwenen is.

OCUGEL bevat benzalkoniumchloride
Oogirritatie kan optreden door de aanwezigheid van benzalkoniumchloride (bewaarmiddel).
Merk Ocugel
Aflevervorm Gel
Type product Geneesmiddel
Ogen Behandelende oogpreparaten
Type oogproducten Bevochtigend/kunsttranen
Generisch middel? not available
Steriel? available
Zonder parabenen? available
Zonder benzalkoniumchloride? not available
Zonder EDTA? available

Ocugel ooggel is een geneesmiddel. Geen langdurig gebruik zonder medisch advies. Lees aandachtig de bijsluiter. Bewaar dit geneesmiddel buiten het bereik van kinderen. Bewaar de bijsluiter, deze bevat belangrijke informatie voor u. Vraag raad aan uw arts of apotheker. Bij het optreden van bijwerkingen, raadpleeg dan uw huisarts.