Orlistat Sandoz 60mg Capsules 126 stuks

Capsules 126 stuks
51,69
51,69
Op voorraad
Dit geneesmiddel helpt bij het afslanken door de vetopname uit het voedsel te verminderen waardoor je tot 50% meer gewicht gaat verliezen ten opzichte met een dieet alleen. Geschikt voor mensen met een BMI van 28 of hoger.
Wanneer gebruiken Toon meer>> <<Toon minder

Orlistat Sandoz wordt gebruikt voor gewichtsverlies bij volwassenen van 18 jaar en ouder die te veel wegen en die een body mass index (BMI) van 28 of hoger hebben. Orlistat Sandoz moet worden gebruikt samen met een dieet dat minder calorieën en minder vetten bevat. De BMI is een manier om na te gaan of u een gezond gewicht hebt dan wel overgewicht voor uw lengte. De onderstaande kaart zal u helpen om na te gaan of u overgewicht hebt en of Orlistat Sandoz geschikt is voor u. Zoek uw lengte op de kaart. Als u minder weegt dan het gewicht dat voor uw lengte wordt getoond, mag u Orlistat Sandoz niet innemen.Lengte Gewicht1,50 m 63 kg1,55 m 67,25 kg1,60 m 71,75 kg1,65 m 76,25 kg1,70 m 81 kg1,75 m 85,75 kg1,80 m 90,75 kg1,85 m 95,75 kg1,90 m 101 kgRisico van overgewicht: Als u te veel weegt, loopt u het risico om meerdere ernstige gezondheidsproblemen te ontwikkelen zoals suikerziekte en hartlijden. U hoeft zich daarom nog niet onwel te voelen. Daarom moet u naar een arts gaan voor een algemeen gezondheidsonderzoek.Hoe werkt Orlistat Sandoz?De werkzame stof van Orlistat Sandoz werkt in op het vet in uw spijsverteringssysteem. Het zorgt ervoor dat ongeveer een kwart van het vet van uw maaltijden niet wordt geabsorbeerd. Dat vet zal het lichaam verlaten via de stoelgang. U kunt aan de voeding gerelateerde behandelingseffecten krijgen (zie rubriek 4). Daarom is het belangrijk dat u een dieet met minder vet volgt om die effecten tegen te gaan. Als u dat doet, zal de werking van de capsules u helpen bij uw inspanningen om meer gewicht te verliezen dan met een dieet alleen. Voor elke 2 kg (4 pond) die u verliest met een dieet alleen, kan Orlistat Sandoz helpen om 1 kg (2 pond) meer te verliezen.

Bijwerkingen Toon meer>> <<Toon minder

Zoals elk geneesmiddel kan Orlistat Sandoz bijwerkingen hebben, al krijgt niet iedereen daarmee te maken.De meeste bijwerkingen van Orlistat Sandoz (bijvoorbeeld wind met of zonder olieachtig verlies, plotselingeof frequentere stoelgang en zachte stoelgang) worden veroorzaakt door de manier waarop het werkt. Eet minder vet om deze aan de voeding gerelateerde behandelingseffecten tegen te gaan.Ernstige bijwerkingen (het is niet bekend hoe vaak die bijwerkingen optreden)Ernstige allergische reacties· tekenen van een ernstige allergische reactie zijn: ernstige ademhalingsmoeilijkheden, zweten,huiduitslag, jeuk, gezwollen gezicht, snelle hartslag, collaps. Zet de inname van de capsules stop. Vraag onmiddellijk medische hulp.Andere ernstige bijwerkingen· bloedverlies uit de aars (endeldarm)· diverticulitis (ontsteking van de dikke darm). Symptomen kunnen zijn lage buikpijn, vooral links,mogelijk met koorts en verstopping.· pancreatitis (ontsteking van de alvleesklier). Symptomen kunnen zijn hevige buikpijn, die somsuitstraalt naar de rug, mogelijk met koorts, misselijkheid en braken.· blaarvorming van de huid (met inbegrip van blaren die openbarsten)· hevige maagpijn veroorzaakt door galstenen· hepatitis (ontsteking van de lever). Symptomen kunnen zijn geel worden van de huid en de ogen,jeuk, donkerkleurige urine, maagpijn en gevoelige lever (met pijn onder de voorzijde van hetribbenrooster aan de rechterzijde), soms met verlies van eetlust.· oxalaatnefropathie (ophoping van calciumoxalaat, wat kan leiden tot nierstenen). Zie hoofdstuk 2.“Wanneer moet u extra voorzichtig zijn met dit middel?” Zet de inname van de capsules stop. Licht uw arts in als u deze bijwerkingen krijgt.Bijwerkingen die zeer vaak optreden (treden op bij meer dan 1 op de 10 mensen)· wind (winderigheid) met of zonder olieachtig verlies· plotselinge stoelgang· vettige of olieachtige stoelgang· zachte stoelgang.Licht uw arts of apotheker in als een van deze bijwerkingen ernstig of hinderlijk wordt.Bijwerkingen die vaak optreden (treden op bij tot 1 op de 10 mensen)· maagpijn (buikpijn)· incontinentie (stoelgang)· lopende/vloeibare stoelgang· frequentere stoelgang· angstLicht uw arts of apotheker in als een van deze bijwerkingen ernstig of hinderlijk wordt.Effecten die worden gezien bij bloedtests (het is niet bekend hoe vaak die effecten optreden)· stijging van de concentraties van bepaalde leverenzymen· effecten op de bloedstolling bij mensen die warfarine of andere bloedverdunnende geneesmiddelen(anticoagulantia) innemenVertel uw arts dat u Orlistat Sandoz inneemt als u een bloedonderzoek moet ondergaan.Krijgt u veel last van een bijwerking? Of heeft u een bijwerking die niet in deze bijsluiter staat? Neem dancontact op met uw arts of apotheker.Aan de voeding gerelateerde behandelingseffecten opvangenDe frequentste bijwerkingen worden veroorzaakt door de manier waarop de capsules werken, en wordenveroorzaakt door het verlies van een gedeelte van het vet uit uw lichaam. Dergelijke effecten tredendoorgaans op in de eerste weken van het gebruik van de capsules, voor u hebt geleerd hoe u de hoeveelheid vet in uw voeding moet verminderen. Dergelijke aan de voeding gerelateerde behandelingseffecten kunnen een signaal zijn dat u meer vet hebt gegeten dan u mocht.U kunt leren de impact van aan de voeding gerelateerde behandelingseffecten te verminderen door dezerichtlijnen te volgen:· Begin uw vetarm dieet enkele dagen of zelfs een week voor u de capsules begint in te nemen.· Controleer hoeveel vet uw favoriete voedingsmiddelen bevatten, en hoe groot uw porties zijn. Als uzichzelf vertrouwd maakt met porties, is de kans kleiner dat u per ongeluk de nagestreefdehoeveelheid vetten overschrijdt.· Verdeel de toegestane hoeveelheid vet gelijkmatig over de maaltijden van de dag. “Spaar” detoegestane hoeveelheid vet en calorieën niet op voor een maaltijd of nagerecht met veel vet, zoals umisschien hebt gedaan bij andere vermageringsprogramma’s.· De meeste gebruikers die deze effecten krijgen, stellen vast dat ze ze kunnen tegengaan en controlerendoor hun voeding aan te passen.Maak u geen zorgen als u deze problemen niet vertoont. Dat betekent niet dat de capsules niet werken.

Samenstelling Toon meer>> <<Toon minder

Welke stoffen zitten er in Orlistat Sandoz?De werkzame stof in dit middel is orlistat. Elke harde capsule bevat 60 mg orlistat.De andere stoffen in dit middel zijn:vulling van de capsule : microkristallijne cellulose, natriumzetmeelglycolaat (type A), watervrij colloïdaalsiliciumdioxide, natriumlaurylsulfaat;huls van de capsule : gelatine, titaandioxide (E171), indigokarmijn (E132).Hoe ziet Orlistat Sandoz eruit en hoeveel zit er in een verpakking?Orlistat Sandoz capsules hebben een lichtblauwe dop en lichaam.Orlistat Sandoz is verkrijgbaar in verpakkingsgrootten met 21, 42, 60, 84, 90 en 126 capsules.Niet alle genoemde verpakkingsgrootten worden in alle landen in de handel gebracht.

Waarschuwingen Toon meer>> <<Toon minder

Wanneer mag u Orlistat Sandoz niet gebruiken? · U bent jonger dan 18· U bent zwanger of geeft borstvoeding · U neemt ciclosporine in, dat wordt gebruikt na orgaantransplantatie, bij ernstige reumatoïde artritis ensommige ernstige huidaandoeningen · U neemt warfarine in of andere geneesmiddelen die worden gebruikt om het bloed te verdunnen· U bent allergisch (hypersensitief) voor orlistat of voor één van de stoffen die in dit geneesmiddelzitten. Deze stoffen kunt u vinden onder punt 6.· U hebt cholestase (toestand waarbij de galstroom uit de lever geblokkeerd is)· U hebt problemen met het absorberen van voedsel (chronisch malabsorptiesyndroom)gediagnosticeerd door een arts. Wanneer moet u extra voorzichtig zijn met Orlistat Sandoz. Als u suikerziekte hebt. Licht uw arts in omdat die misschien uw antidiabeticum zal moeten aanpassen. Als u een nierziekte hebt. Licht uw arts in voor u Orlistat Sandoz inneemt, als u problemen hebt met uw nieren. Het gebruik van orlistat kan gepaard gaan met nierstenen bij patiënten met een chronische nierziekte. Gebruikt u nog andere geneesmiddelen? Orlistat Sandoz kan invloed hebben op sommige geneesmiddelen die u moet innemen. Gebruikt u naast Orlistat Sandoz nog andere geneesmiddelen, of heeft u dat kort geleden gedaan? Vertel dat dan uw arts of apotheker. Dat geldt ook voor geneesmiddelen waar u geen voorschrift voor nodig heeft. Neem Orlistat Sandoz niet in samen met deze geneesmiddelen· ciclosporine: ciclosporine wordt gebruikt na orgaantransplantatie, bij ernstige reumatoïde artritis en sommige ernstige huidaandoeningen.· warfarine of andere geneesmiddelen die worden gebruikt om het bloed te verdunnen. De orale contraceptieve pil en Orlistat Sandoz: De orale contraceptieve pil kan minder doeltreffend zijn als u ernstige diarree krijgt. Gebruik een extra voorbehoedsmiddel als u ernstige diarree krijgt. Multivitamines en Orlistat Sandoz: U moet elke dag een multivitamine innemen. Orlistat Sandoz kan de hoeveelheid van bepaalde vitamines die door uw lichaam wordt opgenomen, verlagen. Het multivitamine moet de vitamines A, D, E en K bevatten. U moet het multivitamine innemen bij het slapengaan, als u geen Orlistat Sandoz inneemt, om ervoor te zorgen dat de vitamines worden geabsorbeerd. Spreek met uw arts of apotheker voor inname van Orlistat Sandoz als u de volgende middelen inneemt· amiodaron, wordt gebruikt voor hartritmeproblemen;· acarbose, (een antidiabeticum dat wordt gebruikt om type 2-diabetes te behandelen). Orlistat Sandozwordt niet aanbevolen bij mensen die acarbose innemen.· een geneesmiddel voor de schildklier (levothyroxine) omdat het nodig kan zijn uw dosering aan te passen en uw geneesmiddelen op verschillende uren van de dag in te nemen;· een geneesmiddel tegen epilepsie; eventuele veranderingen van de frequentie en de ernst van uwaanvallen moeten worden besproken met uw arts. Licht uw arts of apotheker bij inname van Orlistat Sandoz in · als u een geneesmiddel tegen hoge bloeddruk inneemt, omdat het nodig kan zijn uw dosering aan te passen; · als u een geneesmiddel tegen hoge cholesterol inneemt, omdat het nodig kan zijn uw dosering aan te passen. Waarop moet u letten met eten en drinken? Orlistat Sandoz moet worden gebruikt samen met een dieet dat minder calorieën en minder vetten bevat. Probeer dat dieet te starten voor u met de behandeling begint. Voor informatie over hoe u de hoeveelheid calorieën en vetten bepaalt, zie Aanvullende nuttige informatie in rubriek 6. Neem Orlistat Sandoz in bij de maaltijden. Dat betekent gewoonlijk één capsule bij het ontbijt, hetmiddagmaal en het avondmaal. Als u een maaltijd overslaat of als uw maaltijd geen vet bevat, neemt u geen capsule in. Orlistat Sandoz werkt niet tenzij er wat vet in het eten zit. Als u een vetrijke maaltijd eet, mag u niet meer dan de aanbevolen dosering innemen. Inname van de capsule met een maaltijd die te veel vet bevat, kan de kans op aan de voeding gerelateerde behandelingseffecten verhogen. Stel alles in het werk om vetrijke maaltijden te mijden tijdens de inname van Orlistat Sandoz. Zwangerschap en borstvoeding: Neem Orlistat Sandoz niet in als u zwanger bent of borstvoeding geeft. Rijvaardigheid en het gebruik van machines: Er is geen effect op de rijvaardigheid of het vermogen om machines te gebruiken waargenomen.

Specificaties Toon meer>> <<Toon minder
Merk Sandoz
Aflevervorm Capsules
Type product Geneesmiddel
Effect Afslankend, Vetopname verminderen
Bevat Orlistat
Doelgroep Man, Vrouw
Keyword Afslankend, Vermindert vetopname
Generisch middel? available
Toedieningswijze Oraal
Zonder suiker? available

Orlistat Sandoz 60mg is een geneesmiddel. Geen langdurig gebruik zonder medisch advies. Lees aandachtig de bijsluiter. Bewaar dit geneesmiddel buiten het bereik van kinderen. Bewaar de bijsluiter, deze bevat belangrijke informatie voor u. Vraag raad aan uw arts of apotheker. Bij het optreden van bijwerkingen, raadpleeg dan uw huisarts.
Nota: bij homeopathische geneesmiddelen is niet altijd een bijsluiter beschikbaar.

* Vaste prijs die van toepassing is in onze apotheek
** Online korting / Promotionele korting op de vaste prijs die van toepassing is in onze apotheek