02/793 09 34

Ma - Vr9u - 17u30u
(woensdag tot 17u)

Momenteel niet bereikbaar

Orlistat Teva 60mg Capsules 60 stuks

Capsules 60 stuks
29,69
Op voorraad
29,69
Dit geneesmiddel helpt bij het afslanken door de vetopname uit het voedsel te verminderen waardoor je tot 50% meer gewicht gaat verliezen ten opzichte met een dieet alleen. Geschikt voor mensen met een BMI van 28 of hoger.
Wanneer gebruiken Toon meer>> <<Toon minder

Orlistat Teva wordt gebruikt voor gewichtsverlies bij volwassenen vanaf 18 jaar met overgewicht en een
queteletindex (BMI) van 28 of hoger. Orlistat Teva moet gebruikt worden bij een dieet met minder calorieën en
weinig vet.
De BMI is een manier om te meten of u een gezond gewicht hebt of te veel gewicht hebt voor uw
lichaamslengte. De tabel hieronder zal u helpen om te bepalen of u overgewicht hebt en of Orlistat Teva
geschikt is voor u.
Zoek uw lichaamslengte in de tabel. Als u minder weegt dan het gewicht dat bij uw lichaamslengte wordt
getoond, gebruik dan geen Orlistat Teva.
Lichaamslengte Gewicht
1,50 m 63 kg
1,55 m 67,25 kg
1,60 m 71,75 kg
1,65 m 76,25 kg
1,70 m 81 kg
1,75 m 85,75 kg
1,80 m 90,75 kg
1,85 m 95,75 kg
1,90 m 101 kg
Risico van overgewicht
Overgewicht verhoogt uw risico op het ontstaan van uiteenlopende ernstige gezondheidsproblemen zoals
suikerziekte en hartaandoeningen. Door deze aandoening voelt u zich niet ziek, dus u zou uw arts moeten
raadplegen voor een onderzoek.

Bijwerkingen Toon meer>> <<Toon minder

Zoals elk geneesmiddel kan Orlistat Teva bijwerkingen hebben, al krijgt niet iedereen daarmee te maken.

De vaakst voorkomende bijwerkingen van Orlistat Teva (bijvoorbeeld, winderigheid met of zonder olieachtig
vochtverlies, plotse of frequentere en zachte stoelgang) worden veroorzaakt door het werkingsmechanisme
(zie rubriek 1). Eet maaltijden met minder vet om deze behandelingseffecten te beperken.
Ernstige bijwerkingen (niet bekend hoe vaak deze bijwerkingen optreden)
Ernstige allergische reacties
· Tekenen van een ernstige allergische reactie omvatten: ernstige ademhalingsmoeilijkheden, transpireren,
uitslag, jeuk, gezwollen gezicht, snelle hartslag, collaps.
 Stop met de inname van de capsules. Zorg onmiddellijk voor medische hulp.
Andere ernstige bijwerkingen
· bloeding uit de anus (rectum).
· diverticulitis (ontsteking van de dikke darm). De symptomen kunnen omvatten: pijn in de onderbuik, vooral
aan de linkerkant, mogelijk met koorts en constipatie.
· pancreatitis (ontsteking van de pancreas). De symptomen kunnen omvatten: ernstige buikpijn soms
uitstralend naar de rug, mogelijk met koorts, misselijkheid en braken.
· blaarvorming (ook openbarstende blaren).
· ernstige maagpijn veroorzaakt door galstenen.
· hepatitis (leverontsteking). Symptomen kunnen omvatten: geel worden van huid en ogen, jeuk, donker
gekleurde urine, maagpijn en gevoeligheid rond de lever (die zich uit als pijn rechts onder de borstkas),
soms met verlies van eetlust.
· oxalaatnefropatie (stapeling van calciumoxalaat die kan leiden tot nierstenen). Zie rubriek 2 “Wanneer moet
u extra voorzichtig zijn met dit middel?
 Stop met de inname van de capsules. Laat het uw arts weten als een van deze symptomen krijgt.
Zeer vaak voorkomende bijwerkingen (die bij meer dan 1 van de 10 personen kunnen voorkomen)
· winderigheid, met of zonder olieachtig vochtverlies.
· plotse drang tot stoelgang.
· vettige of olieachtige stoelgang.
· zachte stoelgang.
 Neem contact op met uw arts of apotheker als een van deze bijwerkingen ernstig of lastig wordt.
Vaak voorkomende bijwerkingen (kunnen optreden bij 1 van de 10 patiënten)
· buikpijn (maagpijn).
· incontinentie (stoelgang).
· vloeibare stoelgang.
· vaker ontlastingsdrang.
· angst.
 Vertel het uw arts of apotheker als een van deze bijwerkingen ernstig of lastig wordt.
Effecten op bloedtests (het is niet bekend hoe vaak deze effecten optreden)
· stijging in de concentraties van sommige leverenzymen.
· effecten op de bloedstolling bij mensen die warfarine of andere bloedverdunners gebruiken.
 Vertel het uw arts dat u Orlistat Teva gebruikt als u een bloedtest moet ondergaan.
Krijgt u veel last van een bijwerking? Of heeft u een bijwerking die niet in deze bijsluiter staat? Neem dan
contact op met uw arts of apotheker.
Leren omgaan met effecten van de behandeling en het dieet
De vaakst voorkomende bijwerkingen worden veroorzaakt door het werkingsmechanisme van de capsules en
de hoeveelheid vet die uit uw lichaam verwijderd wordt. Zulke effecten treden typisch op binnen de eerste paar
weken van het gebruik van de capsules, voordat u geleerd heeft om de hoeveelheid vet in uw voeding te
beperken. Deze effecten kunnen er een teken van zijn dat u meer vet heeft gegeten dan u zou moeten doen.
U kunt leren om de weerslag van deze effecten te verminderen door deze richtlijnen te volgen:
· Begin uw vetarme dieet een paar dagen, of zelfs een week voordat u met de capsules begint.
· Ga na hoeveel vet uw favoriete voedsel bevat, en bepaal de grootte van de porties. Door de porties goed
te bestuderen, zult u de kans verkleinen dat u per ongeluk uw streefwaarde voor vet overschrijdt.
· Spreid de toegelaten hoeveelheid vet gelijkmatig over uw maaltijden voor de dag. Spaar "vet" en
"calorieën" niet op, om dan alles ineens te verorberen bij een maaltijd of dessert, zoals u misschien gedaan
heeft bij andere diëten.
· De meeste gebruikers die deze effecten ondervinden, ontdekken dat ze deze onder controle kunnen
houden door hun dieet aan te passen.
Maak u geen zorgen als u geen last heeft van deze problemen. Dat betekent niet dat de capsules niet werken.

Samenstelling Toon meer>> <<Toon minder

Welke stoffen zitten er in dit middel?
De werkzame stof in dit middel is orlistat. Elke harde capsule bevat 60 mg orlistat.
De andere stoffen in dit middel zijn:
vulling van de capsule: microkristallijne cellulose, natriumzetmeelglycolaat (type A), colloïdaal watervrij silica,
natriumlaurylsulfaat.
buitenlaag van de capsule: gelatine, titaandioxide (E171), indigokarmijn (E132).

Hoe ziet Orlistat Teva 60 mg capsules eruit en hoeveel zit er in een verpakking?
Orlistat Teva 60 mg capsules hebben een lichtblauwe dop en lichtblauw lichaam.
Orlistat Teva 60 mg capsules is beschikbaar in verpakkingsgrootten van 42, 60, 84, 90 en 120 capsules.
Niet alle genoemde verpakkingsgrootten worden in de handel gebracht.

Waarschuwingen Toon meer>> <<Toon minder

Wanneer mag u dit middel niet gebruiken?
· als u jonger bent dan 18 jaar.
· U bent allergisch voor een van de stoffen die in dit geneesmiddel zitten. 
· als u zwanger bent of borstvoeding geeft.
· als u ciclosporine inneemt, dat gebruikt wordt na orgaantransplantaties, tegen ernstige reumatoïde artritis
en bij sommige ernstige huidaandoeningen.
· als u warfarine of andere geneesmiddelen gebruikt om het bloed te verdunnen.
· als u cholestasis hebt (galstuwing, als uw gal niet meer uit uw lever kan stromen).
· als u problemen hebt met voedselopname (chronisch malabsorptiesyndroom), met diagnose door een arts.

Wanneer moet u extra voorzichtig zijn met dit middel?
Neem contact op met uw arts of apotheker voordat u dit middel inneemt.
Als u suikerziekte hebt. Vertel het uw arts, het kan zijn dat hij uw anti-diabeticum aanpast.
Als u een nieraandoening hebt. Spreek erover met uw arts voordat u Orlistat Teva gebruikt als u problemen
hebt met uw nieren. Het gebruik van orlistat kan gepaard gaan met nierstenen bij patiënten met chronische
nieraandoeningen.

Gebruikt u nog andere geneesmiddelen?
Gebruikt u naast Orlistat Teva nog andere geneesmiddelen, of heeft u dat kort geleden gedaan? Vertel dat
dan uw arts of apotheker. Dat geldt ook voor geneesmiddelen waar u geen voorschrift voor nodig heeft.
Orlistat Teva kan een invloed hebben op sommige geneesmiddelen die u moet innemen.
Gebruik Orlistat Teva niet met deze geneesmiddelen:
· ciclosporine: wordt gebruikt na orgaantransplantaties, tegen ernstige reumatoïde artritis en bij sommige
ernstige huidaandoeningen.
· warfarine of andere bloedverdunners.
Acarbose (een antidiabeticum gebruikt voor de behandeling van type 2 diabetes mellitus).
Orlistat Teva is niet aanbevolen voor mensen die acarbose gebruiken.
De orale anticonceptiepil en Orlistat Teva
De orale anticonceptiepil kan minder doeltreffend zijn als u ernstige diarree krijgt. Gebruik een extra
contraceptiemethode als u ernstige diarree krijgt
Multivitamines en Orlistat Teva
U moet elke dag een multivitaminen-preparaat innemen. Orlistat Teva kan de opname van sommige vitaminen
door uw lichaam verlagen. Het multivitaminen- preparaat moeten vitamine A, D, E en K bevatten. U moet de
multivitaminen innemen voor het slapengaan, op een tijdstip dat u geen Orlistat Teva inneemt, om ervoor te
zorgen dat de vitaminen goed opgenomen worden.
Spreek erover met uw arts of apotheker voordat u Orlistat Teva gebruikt als u ook de volgende middelen
gebruikt
· amiodaron, tegen hartritmeproblemen.
· een geneesmiddel voor de schildklier (levothyroxine), omdat het kan zijn dat uw dosis aangepast moet
worden en dat de geneesmiddelen op verschillende tijdtippen van de dag ingenomen worden.
· een geneesmiddel tegen epilepsie, omdat veranderingen in de frequentie en ernst van uw stuipaanvallen
besproken moeten worden met uw arts.
Spreek erover met uw arts of apotheker als u Orlistat Teva gebruikt en ook:
· een geneesmiddel tegen hoge bloeddruk, omdat het kan zijn dat de dosis aangepast moet worden.
· een geneesmiddel tegen hoge cholesterolspiegels, omdat het kan zijn dat de dosis aangepast moet
worden.

Waarop moet u letten met eten en drinken?
Orlistat Teva moet gebruikt worden samen met een dieet met minder calorieën en minder vet. Probeer met dit
dieet te beginnen voordat u met de behandeling begint. Voor informatie over hoe u doelstellingen moet
bepalen voor calorieën en vetten, verwijzen we u naar Verdere nuttige informatie in rubriek 6.
Neem Orlistat Teva bij de maaltijden in. Dit betekent gewoonlijk één capsule bij het ontbijt, de middag- en
avondmaaltijd. Als u een maaltijd overslaat, of uw maaltijd geen vet bevat, neemt u geen capsule in. Orlistat
Teva werkt niet als de maaltijd geen vet bevat.
Als u een vetrijke maaltijd eet, gebruik dan niet meer dan de aanbevolen dosis. Als u de capsule inneemt bij
een maaltijd met te veel vet, stijgt de kans op bijwerkingen van de behandeling (zie rubriek 4). Vermijd alle
vetrijke maaltijden tijdens het gebruik van Orlistat Teva.

Zwangerschap en borstvoeding
Wilt u zwanger worden, bent u zwanger of geeft u borstvoeding? Neem dan contact op met uw arts of
apotheker voordat u geneesmiddelen gebruikt.
Gebruik dit middel niet als u zwanger bent of borstvoeding geeft.

Rijvaardigheid en het gebruik van machines
Er werd geen effect waargenomen op de rijvaardigheid of het vermogen om machines te bedienen.

Specificaties Toon meer>> <<Toon minder
Merk Teva
Aflevervorm Capsules
Type product Geneesmiddel
Effect Afslankend, Vetopname verminderen
Bevat Orlistat
Doelgroep Man, Vrouw
Keyword Vermindert vetopname
Generisch middel? available
Toedieningswijze Oraal
Zonder suiker? available

Orlistat Teva 60mg is een geneesmiddel. Geen langdurig gebruik zonder medisch advies. Lees aandachtig de bijsluiter. Bewaar dit geneesmiddel buiten het bereik van kinderen. Bewaar de bijsluiter, deze bevat belangrijke informatie voor jou. Vraag raad aan je arts of apotheker. Bij het optreden van bijwerkingen, raadpleeg je huisarts. Geneesmiddelen mogen niet teruggenomen worden.
Nota: bij homeopathische geneesmiddelen is niet altijd een bijsluiter beschikbaar.

Meest gestelde vragen

over Orlistat Teva 60mg

Vermageringsmiddelen en strenge diëten zijn vaak bedoeld om snel effectief te zijn. Wanneer je stopt met zo'n behandeling of dieet, komen de kilo's er vaak snel terug bij en soms zelfs nog meer dan ervoren. Dat komt omdat je lichaam zich geleidelijk aanpast aan zijn omgeving. Krijgt je lichaam weinig voedingsstoffen binnen? Dan gaat je lichaam extra spaarzaam zijn met die voedingsstoffen. Als je plots stop met een behandeling of dieet, is je lichaam vaak nog gewend aan de vorige situatie en zal het extra spaarzaam zijn met je voedingsstoffen en dus meer 'opslaan' als reserve in je lichaam. Een jojo-effect kan je vermijden door je voedingsgewoonten langzaamaan te verbeteren en een voedingspatroon uit te werken op lange termijn. Je gewicht zal daardoor iets langzamer verminderen maar blijft wel onder controle. Vermageringsmiddelen zijn enkel bedoeld als hulpmiddel om sneller gewicht te verliezen (in combinatie met een gezond voedingspatroon) maar volstaan niet om op zichzelf een effect op lange termijn te bereiken.

Een 'dieet' volgen is eigenlijk het opvolgen van regels wat eten en drinken betreft. Dus ook gewoon gezond eten is een vorm van dieet, zonder dat je jezelf daarvoor heel strikte regels moet opleggen.

Om een effect op lange termijn te bekomen, is het belangrijk om een gezond 'dieet' te volgen dat je kunt blijven volhouden. Voedingssupplementen kunnen een hulpmiddel zijn om sneller resultaat te bekomen.
Kies je voor een extreem dieet of wil je vermageren enkel en alleen met behulp van vermageringsproducten, dan zal je effect tijdelijk zijn en vergroot je de kans op een jojo-effect wanneer je stopt met dat dieet of vermageringsproduct.
Begin je vermageringsproces dus met gezonde voeding en haalbare doelstellingen.

Orlistat in tabletten van 120mg is enkel op voorschrift verkrijgbaar. Orlistat in tabletten van 60 mg is ook zonder voorschrift verkrijgbaar. Toch is het niet verstandig om 2 tabletten van 60mg tegelijk in te nemen om aan 120mg per keer te komen.

Orlistat vermindert immers niet alleen de opname van ongezonde vetten maar ook van on bv. vetoplosbare vitaminen en eventuele andere geneesmiddelen die je inneemt. Bij een hogere dosering, is de kans op nevenwerkingen (bv. winderigheid, diarree, opgezette buik, te lage suiker, hoofdpijn) ook groter. Neem daarom niet op eigen houtje een dosering van 120mg in maar contacteer je huisarts voor advies.

 • extreme diëten leveren enkel effect op korte termijn, leiden tot onder andere vermoeidheid en concentratiestoornissen.
 • baseer je niet enkel op je calorie-inname maar ook op de voedingswaarden (vezels, eiwitten, koolhydraten, vitaminen ...) van wat je eet. 
 • ga niet enkel voor gewichtsverlies via bv. vochtafdrijvers. Ze verminderen je gewicht maar doen niets aan je vetgehalte en hebben dus ook een zeer kortdurend effect.
Kies voor een evenwichtig en gezond voedingspatroon. Begin met kleine veranderingen die je kan volhouden bv. niet meer snoepen na het avondeten. Contacteer ons voor persoonlijk advies.

Kortgezegd: Je verliest gewicht door minder energie op te nemen dan dat je verbruikt. Dat wilt zeggen: let op wat je eet en zorg ervoor dat je genoeg beweegt. Daarnaast is het niet alleen belangrijk hoevéél je eet maar ook wát je eet. Ook regelmatig eten (zeker 3 maaltijden per dag) is belangrijk om je lichaam van de noodzakelijke voedingsstoffen te voorzien zodat je optimaal blijft functioneren. Er zijn ook aandoeningen (zoals verminderde schildklierwerking) en geneesmiddelen (bv. antidepressiva) die een gewichtstoename kunnen veroorzaken. Zo’n gewichtstoename kan doordat de eetlust toeneemt of de stofwisseling vertraagt. In dat geval is het niet zo eenvoudig om je gewicht onder controle te krijgen en neem je best contact op met je huisarts.

Mogelijke voordelen van afvallen in geval van overgewicht zijn:

 • betere conditie;
 • lagere bloeddruk;
 • lager risico op aandoeningen zoals hartproblemen en diabetes;
 • positiever zelfbeeld;
 • betere controle en soms zelfs verbetering van ziektes waaraan men reeds lijdt;
 • hogere levensverwachting.

Snel afvallen is niet gezond, heeft maar een kortdurend effect, is moeilijk vol te houden. Daarnaast kan het leiden tot vermoeidheid, concentratiestoornissen en andere gezondheidsproblemen.

Zet daarom een realistisch doel en streef naar een gewichtsverlies van maximaal 0.5kg per week met een gezonde en evenwichtige voeding. Wil je sneller afvallen? Dan kan je een verandering van voedingspatroon combineren met voedingssupplementen/vermageringsmiddelen.
Bieden deze onvoldoende resultaat of ondervind je gezondheidsklachten? Neem dan contact op met je huisarts of een diëtist voor advies.

 • Begin met kleine veranderingen bv. niet meer snoepen na het avondeten.
 • Neem je tijd om te eten.
 • Vermijd ( of beperk alleszins) het drinken van frisdrank.
 • Eet regelmatig: 3 maaltijden en eventueel 2 tussendoortjes.
 • Verkies tussendoortjes zoals fruit (2 stukken per dag) of noten (1 hand vol) omwille van hun voedingswaarden.
 • Kies voor natuurlijke voeding en beperk kant-en-klare voeding.
 • Beperk alcoholconsumptie.
 • Eet gevarieerd, ook qua groenten.

Dit geneesmiddel wordt gebruikt bij volwassenen vanaf 18 jaar met een body mass index (BMI) van 28 of hoger.

Orlistat vermindert de opname van vet uit je voeding in de darmen. Er blijft daardoor meer vet in de darmen, dit vet wordt niet opgenomen door je lichaam. Dit vet komt er via de ontlasting weer uit.

Orlistat Teva en Orlistat Sandoz bevatten hetzelfde actieve bestanddeel en hebben identiek dezelfde werking, enkel de fabrikant is verschillend.

Open het chat venster

Heb je nog een andere vraag?

Ons team van experten staat voor je klaar.

* Vaste prijs incl. BTW die van toepassing is in onze apotheek
** Online korting / Promotionele korting op de vaste prijs die van toepassing is in onze apotheek