02/793 09 34

Ma - Vr9u - 17u30u (woensdag tot 17u)

Momenteel niet bereikbaar

Otrivine Duo volwassenen Neusspray 10ml

Neusspray 10ml
8,16
Op voorraad
8,16
Geneesmiddel voor de behandeling van een neusverstopping met lopende neus bij verkoudheid, in de vorm van een neusspray. Vermindert de waterige afscheiding uit de neus en heeft een ontzwellend effect.
Wanneer gebruiken Toon meer>> <<Toon minder

Otrivine Duo is een combinatiegeneesmiddel dat uit twee verschillende bestanddelen bestaat. Het ene
bestanddeel vermindert de waterige afscheiding uit de neus, het andere bestanddeel heeft een
ontzwellend effect.
Otrivine Duo wordt gebruikt voor de behandeling van neusverstopping met lopende neus (rinorree) in
verband met neusverkoudheid

Bijwerkingen Toon meer>> <<Toon minder

Zoals alle geneesmiddelen kan Otrivine Duo bijwerkingen veroorzaken, hoewel niet iedereen deze
krijgt.
De frequentste bijwerkingen zijn neusbloeding en droge neus. Veel van de gerapporteerde
bijwerkingen zijn ook symptomen van een gewone verkoudheid.
Bijwerkingen die zeer vaak optreden (treden op bij meer dan 1 op de 10 gebruikers):
Neusbloeding, droge neus.
Bijwerkingen die vaak optreden (treden op bij minder dan 1 tot 10 op de 100):
Ongemak in de neus, verstopte neus, droge en geïrriteerde keel, pijn in de neus, droge mond,
veranderde smaakzin, hoofdpijn.
Bijwerkingen die soms optreden (treden op bij minder dan 1 tot 10 op de 1.000):
Zweertjes in de neus, niezen, keelpijn, hoest, hese stem, maaglast, misselijkheid, veranderde
reukzin, duizeligheid, beverigheid, ongemak, vermoeidheid, slapeloosheid, oogirritatie, droge
ogen, snellere hartslag, onregelmatige pols.
Bijwerkingen die zelden optreden (treden op bij minder dan 1 tot 10 op de 10.000):
Lopende neus.
Frequentie niet bekend (kan met de beschikbare gegevens niet worden bepaald):
Ongemak rond de neus, slikmoeilijkheden, ongemak in de borstkas, dorst, ernstige allergische
reacties, moeilijkheden om de ogen te focussen, verergering van glaucoom, pijn in het oog,
gezichtsstoornissen, jeuk, last om de blaas te ledigen.
Om het risico op bijwerkingen zoals neusbloeding en andere effecten op de neus te
verkleinen, is het raadzaam de behandeling met Otrivine Duo stop te zetten als de symptomen
van verstopte neus en lopende neus verminderen, nog voor de aanbevolen maximale
behandelingsduur van 7 dagen verstreken is.
Wanneer één van de bijwerkingen ernstig wordt of als er bij u een bijwerking optreedt die niet
in deze bijsluiter is vermeld, raadpleeg dan uw arts of apotheker.

Samenstelling Toon meer>> <<Toon minder

Wat bevat Otrivine Duo
De werkzame bestanddelen zijn xylometazolinehydrochloride en ipratropiumbromide.
1 ml bevat 0,5 mg xylometazolinehydrochloride en 0,6 mg ipratropiumbromide.
1 verstuiving bevat 70 microgram xylometazolinehydrochloride en 84 microgram ipratropiumbromide.
De andere bestanddelen zijn dinatriumedetaat, glycerol (85%), gezuiverd water, natriumhydroxide en
zoutzuur (voor pH-aanpassing).

Hoe ziet Otrivine Duo er uit en wat is de inhoud van de verpakking
Otrivine Duo is een heldere oplossing.
Het flesje bevat ongeveer 70 verstuivingen.
Otrivine Duo is beschikbaar als een neusspray van 10 ml met doseerspray met pomp

Waarschuwingen Toon meer>> <<Toon minder

Gebruik Otrivine Duo niet
- bij kinderen jonger dan 18 jaar, aangezien er onvoldoende gegevens bij kinderen zijn;
- als u allergisch (overgevoelig) bent voor xylometazolinehydrochloride of ipratropiumbromide of
voor één van de andere bestanddelen van Otrivine Duo;
- als u overgevoelig bent voor atropine of gelijkaardige stoffen, bijvoorbeeld hyosciamine en
scopolamine;
- als de hypofyse bij u heelkundig verwijderd is via de neus;
- na heelkundige ingrepen via de neus of de mond, waarbij het hersenvlies mogelijk beschadigd
is;
- als u glaucoom heeft;
- als u een ontsteking van het neusslijmvlies met droge neus (rhinitis sicca) heeft.

Wees extra voorzichtig met Otrivine Duo
In de volgende omstandigheden dient u steeds uw arts te raadplegen voordat u Otrivine Duo gebruikt:
- Als u gevoelig bent voor bepaalde adrenerge stoffen (bijvoorbeeld adrenaline, efedrine), kunnen
bijwerkingen zoals slapeloosheid, duizeligheid, beven, versnelde hartslag of verhoogde
bloeddruk zich voordoen.
- Als u een hart- en vaatziekte, verhoogde bloeddruk of diabetes heeft of wanneer uw schildklier
te veel hormoon vrijgeeft (hyperthyroïdie).
- Als u een vergrote prostaat heeft of een vernauwing van de urinebuis (urethra) of gesloten-hoek
glaucoom.
- Vermijd Otrivine Duo in of rond de ogen te verstuiven. Indien Otrivine Duo in aanraking komt
met de ogen, kan u tijdelijk wazig zien en kunnen uw ogen geïrriteerd, pijnlijk of rood zijn. Ook
kan gesloten-hoek glaucoom verergeren. De ogen spoelen met koud water en uw arts raadplegen
als uw ogen pijnlijk zijn of als u wazig ziet.
- Als u makkelijk uit de neus bloedt.
- Als u een darmobstructie of mucoviscidose heeft.
- Als u een gezwel aan de bijnieren (feochromocytoom) heeft dat grote hoeveelheden adrenaline
en noradrenaline vrijstelt.

Gebruik met andere geneesmiddelen
Vertel uw arts of apotheker als u andere geneesmiddelen gebruikt of kort geleden heeft gebruikt. Dit
geldt ook voor geneesmiddelen die u zonder voorschrift kunt krijgen.
Otrivine Duo kan de werking van volgende geneesmiddelen beïnvloeden of de werking van Otrivine
Duo kan door deze geneesmiddelen beïnvloed worden:
- bepaalde geneesmiddelen gebruikt voor de behandeling van depressie (MAOremmers
en tricyclische of tetracyclische antidepressiva):
- Otrivine Duo samen met MAO-remmers kunnen de bloeddruk aanzienlijk doen stijgen
wanneer ze gelijktijdig worden gebruikt of in de loop van twee weken na stopzetting van
de behandeling met Otrivine Duo;
- Otrivine Duo plus tricyclische of tetracyclische antidepressiva kunnen het effect van
xylometazoline (één van de bestanddelen van het geneesmiddel) versterken wanneer ze
gelijktijdig worden gebruikt of in de loop van twee weken na stopzetting van de
behandeling met Otrivine Duo;
- bepaalde geneesmiddelen gebruikt voor het verminderen van de darmmotiliteit en voor
reisziekte (geneesmiddelen die anticholinerge stoffen bevatten);
- Otrivine Duo plus bepaalde geneesmiddelen gebruikt voor het verminderen van de
darmmotiliteit en voor reisziekte (geneesmiddelen die anticholinerge stoffen bevatten) kan
het effect van deze geneesmiddelen gebruikt voor het verminderen van de darmmotiliteit
en voor reisziekte versterken.
Als u een van de hierboven vermelde geneesmiddelen gebruikt, raadpleeg dan uw arts voordat u
Otrivine Duo gebruikt.

Zwangerschap en borstvoeding
Otrivine Duo mag niet worden gebruikt tijdens de zwangerschap tenzij uw arts het u aanraadt.
Otrivine Duo mag niet worden gebruikt tijdens de borstvoedingsperiode tenzij uw arts het u aanraadt.
Vraag uw arts of apotheker om advies voordat u een geneesmiddel inneemt.

Rijvaardigheid en het gebruik van machines
Otrivine Duo heeft geen of een verwaarloosbare invloed op de rijvaardigheid en het vermogen om
machines te bedienen.

Specificaties Toon meer>> <<Toon minder
Merk Otrivine
Aflevervorm Neusspray
Type product Geneesmiddel
Type behandeling Behandelend
Type neusproblemen Verkoudheid
Leeftijdscategorie Voor volwassenen
Specifiek voor Neus
Keyword Loopneus, Ontzwellend, Verstopte neus
Generisch middel? not available
Geschikt bij zwangerschap? not available
Toedieningswijze Nasaal

Otrivine Duo volwassenen is een geneesmiddel. Geen langdurig gebruik zonder medisch advies. Lees aandachtig de bijsluiter. Bewaar dit geneesmiddel buiten het bereik van kinderen. Bewaar de bijsluiter, deze bevat belangrijke informatie voor jou. Vraag raad aan je arts of apotheker. Bij het optreden van bijwerkingen, raadpleeg je huisarts. Geneesmiddelen mogen niet teruggenomen worden.
Nota: bij homeopathische geneesmiddelen is niet altijd een bijsluiter beschikbaar.

Meest gestelde vragen

over Otrivine Duo volwassenen

Het is zeker mogelijk om verslaafd te geraken aan het gebruik van een neusspray. Een ontzwellende neusspray gaat ervoor zorgen dat je snel terug vrij kan ademen. Wanneer je deze spray langer dan 7 dagen gaat gebruiken, raken de bloedvaten in jouw neus hier aan gewend. Als je dan zou stoppen met de neusspray, dan gaat jouw neusslijmvlies juist opzwellen met als gevolg dat je de spray weer nodig hebt om je neus op te houden. Dit proces wordt dan een vicieuze cirkel en op die manier geraak je helaas verslaafd.

Il existe : 

- " Otrivine Aloe Vera " est utilisé pour une hygiène quotidienne et est 100% Naturel.
- " Otrivine Décongestionnant " , "Otrivine  Décongestionnant Menthol " et "Otrivine Sine Conservans Décongestionnant " en Spray et/ou en Gouttes sont utilisés en cas de " nez bouché ".
- " Otrivine Duo" est utilisé que en cas de nez bouché et de nez qui coule.
- " Otrivine Allergies " est utilisé pour soulager le nez et les yeux qui protège jusqu'à 24h contre 6 symptômes allergiques sans provoquer de somnolence.

Open het chat venster

Heb je nog een andere vraag?

Ons team van experten staat voor je klaar.

* Vaste prijs incl. BTW die van toepassing is in onze apotheek
** Online korting / Promotionele korting op de vaste prijs die van toepassing is in onze apotheek