Pantogastrix Teva 20mg Tabletten 14 stuks

Tabletten 14 stuks
8,96
Op voorraad
8,96
Geneesmiddel op basis van pantoprazole in de vorm van tabletten, remt de zuurproductie af.
Wanneer gebruiken Toon meer>> <<Toon minder

Pantogastrix 20 mg bevat de werkzame stof pantoprazol, wat de ‘pomp’ blokkeert die maagzuur
produceert. Zo wordt het zuurgehalte in uw maag verminderd.

Pantogastrix 20 mg wordt gebruikt als kortetermijnbehandeling van refluxsymptomen (bv.
zuurbranden, zuuroprispingen) bij volwassenen.
Reflux is het teruglopen van maagzuur in de slokdarm, waardoor deze kan ontsteken en pijn doen. Dit
kan symptomen veroorzaken zoals een pijnlijk brandend gevoel in de borst dat stijgt tot in de keel
(zuurbranden) en een zure smaak in de mond (zuuroprispingen).

Het is mogelijk dat u verlichting ervaart van zuurreflux en zuurbranden na slechts één dag
behandeling met Pantogastrix 20 mg, maar dit geneesmiddel is niet bedoeld om onmiddellijke
verlichting te brengen. Het kan nodig zijn om de tabletten 2 tot 3 opeenvolgende dagen in te nemen
om de symptomen te verlichten.

Bijwerkingen Toon meer>> <<Toon minder

Zoals elk geneesmiddel kan Pantogastrix 20 mg bijwerkingen hebben, al krijgt niet iedereen daarmee
te maken.
Raadpleeg onmiddellijk uw arts of neem contact op met de spoeddienst van uw dichtstbijzijnde
ziekenhuis, als u één van de volgende bijwerkingen krijgt. Stop onmiddellijk met het innemen van dit
geneesmiddel, maar neem deze bijsluiter en/of de tabletten met u mee.
- Ernstige allergische reacties (zelden): allergische reacties, zogenaamde anafylactische reacties,
anafylactisch shock en angio-oedeem. Typische symtomen zijn: opzwellen van het gezicht, de
lippen, de mond, de tong en/of de keel, wat moeilijkheden met slikken of ademen kan veroorzaken,
netelroos, ernstige duizeligheid met zeer snelle hartslag en hevig transpireren.
- Ernstige huidreacties (frequentie niet bekend): uitslag met opzwellen, blaarvorming of
vervellen van de huid, losse huid en bloeding rond de ogen, de neus, de mond of geslachtsorganen
en snelle verslechtering van uw algemene gezondheid, of uitslag bij blootstelling aan de zon.
- Andere ernstige reacties (frequentie niet bekend): geel worden van de huid en de ogen
(vanwege ernstige leverschade), of nierproblemen zoals pijn bij het plassen en lage rugpijn met
koorts.
Bijwerkingen kunnen optreden volgens bepaalde frequenties, die als volgt gedefinieerd worden:
- Zeer vaak: beïnvloedt meer dan 1 gebruiker op 10
- Vaak: beïnvloedt 1 tot 10 gebruikers op 100
- Soms: beïnvloedt 1 tot 10 gebruikers op 1.000
- Zelden: beïnvloedt 1 tot 10 gebruikers op 10.000
- Zeer zelden: beïnvloedt minder dan 1 gebruiker op 10.000
- Niet bekend: kan met de beschikbare gegevens niet worden bepaald

- Soms voorkomende bijwerkingen:
hoofdpijn; duizeligheid; diarree; zich ziek voelen, braken; opgezwollen gevoel en winderigheid;
constipatie; droge mond; buikpijn en ongemak; huiduitslag en netelroos; jeuk; zwak, uitgeput of
onwel gevoel; slaapstoornissen; verhoging van de leverenzymwaarden in een bloedtest.

- Zelden voorkomende bijwerkingen:
gezichtsstoornissen zoals troebel zicht; pijn in de gewrichten; spierpijn; gewichtsveranderingen;
verhoogde lichaamstemperatuur; opzwellen van de extremiteiten; allergische reacties; depressie,
verhoogd bilirubine en vetspiegel in het bloed (gezien in bloedtesten).

- Zeer zelden voorkomende bijwerkingen:
desoriëntatie; verminderd aantal bloedplaatjes, wat kan leiden tot meer bloedingen of blauwe
plekken dan normaal ; verminderd aantal witte bloedcellen, wat kan leiden tot meer frequente
infecties.

- Frequentie niet bekend:
hallucinatie, verwarring (vooral bij patiënten met een voorgeschiedenis van deze symptomen);
verlaagde natriumspiegel in het bloed.

In zeer zeldzame gevallen kan sojalecithine allergische reacties veroorzaken.
Krijgt u veel last van een van de bijwerkingen die in rubriek 4 staan? Of heeft u een bijwerking die
niet in deze bijsluiter staat? Neem dan contact op met uw arts of apotheker.

Samenstelling Toon meer>> <<Toon minder

Welke stoffen zitten er in dit middel?
De werkzame stof in dit middel is pantoprazol.
Elke maagsapresistente tablet bevat 20 mg pantoprazol (als natriumpantoprazol sesquihydraat).

De andere stoffen in dit middel zijn:
- Kern van de tablet: Maltitol (E 965), crospovidon type B, natriumcarmellose, natriumcarbonaat, watervrij (E 500), calciumstearaat
- Buitenlaag van de tablet: Poly(vinylalcohol), talk (E 553b), titaandioxide (E 171), macrogol 3350, sojalecithine, ijzeroxide geel (E 172), watervrij natriumcarbonaat (E 500), methacrylic-zuur-ethylacrylaatcopolymeer (1:1), polysorbaat 80, natriumlaurilsulfaat, triëthylcitraat (E 1505)

Hoe ziet Pantogastrix 20 mg eruit en hoeveel zit er in een verpakking?
Pantogastrix 20 mg zijn gele, ovale maagsapresistente tabletten.
Pantogastrix 20 mg is beschikbaar in blisterverpakkingen van 7 of 14 maagsapresistente tabletten.

Waarschuwingen Toon meer>> <<Toon minder

Wanneer mag u dit middel niet gebruiken?
- U bent allergisch voor pantoprazol, soja, pindanoot of een ander bestanddeel van Pantogastrix 20 mg.
- U neemt een geneesmiddel dat atazanavir bevat (voor de behandeling van een hiv-infectie).
- U bent jonger dan 18 jaar.
- U bent zwanger of u geeft borstvoeding.

Wanneer moet u extra voorzichtig zijn met dit middel?
Spreek eerst met uw arts:
- als u behandeld werd voor zuurbranden of indigestie die 4 weken of langer duurde
- als u ouder bent dan 55 jaar en dagelijks een behandeling tegen indigestie zonder voorschrift neemt
- als u ouder bent dan 55 jaar met nieuwe of recent veranderde symptomen
- als u eerder een maagzweer of een maagoperatie heeft gehad
- als u leverproblemen of geelzucht (geel worden van de huid of ogen) heeft
- als u regelmatig uw arts bezoekt voor ernstige klachten of aandoeningen
- als u een endoscopie of een ademtest genaamd een C-ureum test moet ondergaan.

Raadpleeg onmiddellijk uw arts, voor of na het innemen van dit geneesmiddel, als u één van de
volgende bijwerkingen opmerkt, want het kan een teken zijn van een andere, ernstigere aandoening:
- onvrijwillig gewichtsverlies (niet in verband met een dieet of een sportprogramma)
- braken, vooral als dit herhaaldelijk gebeurt
- bloed braken; dit kan er uit zien als donker koffiegruis in uw braaksel
- u ziet bloed in uw stoelgang; deze kan er zwart of teerachtig uit zien
- moeilijkheden met slikken of pijn bij het slikken
- u ziet er bleek uit en voelt zich zwak (anemie)
- pijn in de borst
- maagpijn
- ernstige en/of blijvende diarree, want Pantogastrix 20 mg werd in verband gebracht met een lichte
verergering van diarree
Uw arts kan besluiten dat u enkele testen nodig heeft.
Als u een bloedtest moet ondergaan, vertel dan uw arts dat u dit geneesmiddel inneemt.
Het is mogelijk dat u verlichting ervaart van zuurreflux en zuurbranden na slechts één dag
behandeling met Pantogastrix 20 mg, maar dit geneesmiddel is niet bedoeld om onmiddellijke
verlichting te brengen.

U mag het niet preventief innemen.
Als u al geruime tijd lijdt aan herhaaldelijk zuurbranden of indigestiesymptomen, denk er dan aan uw
arts regelmatig te raadplegen.

Gebruikt u nog andere geneesmiddelen?

Het is mogelijk dat Pantogastrix 20 mg de goede werking van andere geneesmiddelen verhindert.
Vertel het uw arts of apotheker als u geneesmiddelen gebruikt die één van de volgende werkzame
bestanddelen bevat:
- ketoconazol (tegen schimmelinfecties).
- warfarine en fenprocoumon (om bloed te verdunnen en klonters te voorkomen). Het is mogelijk
dat u verdere bloedtesten nodig heeft
- atazanvir (om hiv-infecties te behandelen). U mag Pantogastrix 20 mg niet gebruiken als u
atazanavir inneemt.
Gebruik Pantogastrix 20 mg niet met andere geneesmiddelen die het zuurgehalte dat in uw maag
wordt geproduceerd, beperken, zoals een andere protonpompremmer (omeprazol, lansoprazol of
rabeprazol) of een H2remmer (bv ranitidine, famotidine).
Zonodig mag u Pantogastrix 20 mg echter wel innemen met zuurremmers (bv. magaldraat, alginezuur,
natriumbicarbonaat, aluminiumhydroxide, magnesiumcarbonaat of combinaties hiervan).

Gebruikt u naast Pantogastrix 20 mg nog andere geneesmiddelen, of heeft u dat kort geleden gedaan?
Vertel dat dan uw arts of apotheker. Dat geldt ook voor geneesmiddelen waar u geen voorschrift voor
nodig heeft. Dat geldt ook voor kruiden- of homeopatische middelen.

Waarop moet u letten met eten en drinken?
De tabletten moeten in hun geheel doorgeslikt worden met vloeistof voor de maaltijd.

Zwangerschap en borstvoeding

Wilt u zwanger worden, bent u zwanger of geeft u borstvoeding? Neem dan geen Pantogastrix 20 mg.
Neem contact op met uw arts of apotheker voordat u geneesmiddelen gebruikt.

Rijvaardigheid en het gebruik van machines

Bestuur geen auto of gebruik geen machines als u bijwerkingen heeft zoals duizeligheid of
gezichtsstoornissen.

Stoffen in dit middel waarmee u rekening moet houden
Als uw arts heeft gezegd dat u bepaalde suikers niet verdraagt, neem dan contact op met uw arts
voordat u dit geneesmiddel inneemt.

Specificaties Toon meer>> <<Toon minder
Merk Teva
Aflevervorm Tabletten
Type product Geneesmiddel
Type maag- en darmstoornissen Maagontsteking
Effect Maagzuurproductie remmen
Leeftijdscategorie Voor volwassenen
Werkzaam bestanddeel Pantoprazole
Keyword Maagpijn, Maagzuur remmend, Maagzweer
Generisch middel? available

Pantogastrix Teva 20mg is een geneesmiddel. Geen langdurig gebruik zonder medisch advies. Lees aandachtig de bijsluiter. Bewaar dit geneesmiddel buiten het bereik van kinderen. Bewaar de bijsluiter, deze bevat belangrijke informatie voor u. Vraag raad aan uw arts of apotheker. Bij het optreden van bijwerkingen, raadpleeg dan uw huisarts.
Nota: bij homeopathische geneesmiddelen is niet altijd een bijsluiter beschikbaar.

* Vaste prijs die van toepassing is in onze apotheek
** Online korting / Promotionele korting op de vaste prijs die van toepassing is in onze apotheek