02/793 09 34

Ma - Vr9u - 17u30u
(woensdag tot 17u)

Momenteel niet bereikbaar

Paracaps Apotex 500mg Capsules 20 stuks

Capsules 20 stuks
4,28
Dit product is tijdelijk uitverkocht
Niet op voorraad
  • Weet als eerste wanneer het product weer op voorraad is
Geneesmiddel op basis van paracetamol, in de vorm van zachte capsules. Ter bestrijding van pijn.
Wanneer gebruiken Toon meer>> <<Toon minder

Pijnstillend middel voor volwassenen en kinderen ouder dan 9 jaar.

Hoe gebruiken Toon meer>> <<Toon minder

Volwassenen en adolescenten ouder dan 15 jaar (met een gewicht van meer dan 55 kg): 1 of 2 capsules per keer, maximaal 6 capsules per 24 uur.
Kinderen en adolescenten tot 15 jaar: Kinderen van 9 tot 12 jaar (30-40 kg): 1 capsule, 3 tot 4 keer per 24
uur.

Kinderen van 12 tot 15 jaar (40-55 kg): 1 capsule, 4 tot 6 keer per 24 uur.

Bijwerkingen Toon meer>> <<Toon minder

Zoals elk geneesmiddel kan ook dit geneesmiddel bijwerkingen hebben, al krijgt niet iedereen daarmee te maken.
Zelden (1 op 10.000 tot 1 op1.000 gebruikers)
 verschillende bloedafwijkingen, waaronder agranulocytose, trombopenie, trombocytopenische purpura, leukopenie en hemolytische anemie
 allergieën (exclusief angio-oedeem)
 afwijkende leverfunctie, leverfalen, levernecrose en geelzucht
 jeuk (pruritus), uitslag, zweten, purpura en netelroos/galbuten (urticaria)
 overdosering en vergifting
 depressie, verwardheid en hallucinaties
 tremor en hoofdpijn
 wazig zien
 oedeem
 bloeding, maagpijn, diarree, misselijkheid, braken
 duizeligheid, koorts en slaperigheid
Zeer zelden (minder dan 1 op de 10.000 gebruikers)
 pancytopenie (vermindering van het aantal bloedcellen)
 overgevoeligheidsreacties waardoor de behandeling moet worden gestopt, waaronder angio-oedeem, moeilijke ademhaling, zweten, misselijkheid, hypotensie, shock en anafylaxie
 benauwdheid door kramp van spieren van de luchtwegen (bronchospasme) bij personen die gevoelig zijn voor aspirine en andere NSAID’s (groep van pijnstillers met ontstekingsremmende enkoortwerende werking)
 leververgifting
 huiduitslag (exantheem)
 hypoglyckemie (te lage bloedsuikerspiegel)
 donkere urine (steriele pyurie) en nierreacaties
 ernstige huidreacties
Niet bekend (kan met de beschikbare gegevens niet worden bepaald)
 Acute gegeneraliseerde exanthemateuze pustulosis, toxische necrolyse, geneesmiddelgeïnduceerde dermatose en Stevens-Johnson-syndroom
Na langdurig gebruik van 3 tot 4 gram paracetamol per dag, is leverbeschadiging mogelijk. Ook na gebruik van 6 gram paracetamol ineens is leverbeschadiging mogelijk. Krijgt u last van bijwerkingen, neem dan contact op met uw arts of apotheker. Dit geldt ook voor mogelijke bijwerkingen die niet in deze bijsluiter staan.

Samenstelling Toon meer>> <<Toon minder

Paracetamol 500mg, Macrogol 400, Macrogol 600, gezuiverd water, propyleenglycol, povidon, silica (colloïdaal watervrij), gelatine (capsule membraan), vloeibare sorbitol (gedeeltelijk gedehydrateerd), gezuiverd water, glycerol, titaniumdioxide (E171) - sporenelementen: isopropylalcohol, triglyceriden met gemiddelde keten, sojalecithine.

Waarschuwingen Toon meer>> <<Toon minder

Wanneer mag u dit middel niet gebruiken
- U bent allergisch voor paracetamol of voor één van de stoffen in dit geneesmiddel.
Wanneer moet u extra voorzichtig zijn met dit middel
Neem contact op met uw arts of apotheker voordat u dit middel inneemt,
- als u nier- of leverproblemen heeft
- matige tot ernstige nierinsufficiëntie (onvoldoende werking van de nieren)
- matige tot ernstige leverinsufficiëntie (onvoldoende werking van de lever)
- syndroom van Gilbert
- glucose-6-fosfaatdehydrogenase-deficiëntie
- hemolytische anemie
- uitdroging
- chronische ondervoeding
- astmatische patiënten die gevoelig zijn voor aspirine (= acetylsalicylzuur)
- als u regelmatig grote hoeveelheden alcohol drinkt. Als dit het geval is, is er meer risico op het optreden van schadelijke effecten op de lever.
- als de symptomen langer dan 3 dagen aanhouden, dient u uw arts te raadplegen.
- als u andere geneesmiddelen gebruikt die paracetamol bevatten, dient u Paracaps niet gebruiken.
Langdurig of frequent gebruik is niet aanbevolen.
Raadpleeg uw arts indien één van de bovenstaande waarschuwingen voor u van toepassing is, of dat in het verleden is geweest.
Gebruikt u nog andere geneesmiddelen
Neemt u naast paracetamol nog andere geneesmiddelen in of heeft u dat kort geleden gedaan of bestaat de mogelijkheid dat u in de nabije toekomst andere geneesmiddelen gaat gebruiken? Vertel dat dan uw arts of apotheker. Dit geldt ook voor geneesmiddelen die u met medisch voorschrift kunt verkrijgen.
Verschillende geneesmiddelen kunnen elkaars werking beïnvloeden.
Neem contact op met uw arts of apotheker voordat u paracetamol gebruikt, in het geval dat u een van de volgende geneesmiddelen gebruikt :
- barbituraten (groep van slaap- en verdovingsmiddelen)
- bepaalde antidepressiva
- probenecide (geneesmiddel tegen jicht)
- Chlooramfenicol (een antibioticum)
- metoclopramide of domperidon (tegen misselijkheid en braken)
- colestyramine (cholesterolverlagend middel)
- warfarine en andere coumarines (bloedverdunners)
- zidovudine (geneesmiddel gebruikt bij behandeling van aids)
- salicylamide (een pijnstiller)
- isoniazide (geneesmiddel tegen tuberculose)
- lamotrigine (geneesmiddel tegen epilepsie)
Paracetamol kan de testresultaten van verschillende laboratoriumtesten beïnvloeden.
Waarop moet u letten met eten en drinken
Bij chronisch alcoholmisbruik, mag de dosis paracetamol niet hoger zijn dan 2 gram (4 capsules) per dag.
Het langdurig gebruik van paracetamol in combinatie met alcohol kan leverschaden veroorzaken door een overdosis paracetamol.
Alcohol dient niet te worden gebruikt tijdens de behandeling met paracetamol.
Zwangerschap, borstvoeding en vruchtbaarheid
Bent u zwanger, denkt u zwanger te zijn, wilt u zwanger worden of geeft u borstvoeding? Neem dan contact op met uw arts of apotheker voordat u dit geneesmiddel gebruikt.
Zwangerschap
Paracaps mag worden ingenomen tijdens de zwangerschap. U moet de laagst mogelijke dosis die uw pijn en/of uw koorts vermindert gebruiken voor de kortst mogelijke tijd. Contacteer uw arts als de pijn en/of koorts niet vermindert of als u Paracaps vaker moet innemen.
Borstvoeding
Hoewel paracetamol in kleine hoeveelheden wordt uitgescheiden in de moedermelk, heeft het geen ongewenste invloed op kinderen die borstvoeding krijgen. In de aanbevolen dosering kan paracetamol voor korte tijd worden gebruikt door vrouwen die borstvoeding geven.
Rijvaardigheid en het gebruik van machines
Paracetamol heeft, voor zover bekend, geen invloed op de rijvaardigheid of op de bekwaamheid om machines te gebruiken.
Paracaps bevat sojalecithine
Dit geneesmiddel niet gebruiken indien u allergisch bent voor pinda’s of soja.Paracaps bevat sorbitol
Indien uw arts u heeft meegedeeld dat u bepaalde suikers niet verdraagt, neem dan contact op met uw arts voordat u dit geneesmiddel inneemt.

Specificaties Toon meer>> <<Toon minder
Merk Apotex
Aflevervorm Capsules
Type product Geneesmiddel
Leeftijdscategorie Vanaf 12 jaar
Werkzaam bestanddeel Paracetamol
Keyword Hoofdpijn, Pijn
Generisch middel? available
Geschikt voor gevoelige maag? available
Toedieningswijze Oraal
Zonder kleurstoffen? not available
Zonder suiker? not available

Paracaps Apotex 500mg is een geneesmiddel. Geen langdurig gebruik zonder medisch advies. Lees aandachtig de bijsluiter. Bewaar dit geneesmiddel buiten het bereik van kinderen. Bewaar de bijsluiter, deze bevat belangrijke informatie voor jou. Vraag raad aan je arts of apotheker. Bij het optreden van bijwerkingen, raadpleeg je huisarts. Geneesmiddelen mogen niet teruggenomen worden.
Nota: bij homeopathische geneesmiddelen is niet altijd een bijsluiter beschikbaar.

Meest gestelde vragen

over Paracaps Apotex 500mg

Geneesmiddelen op basis van paracetamol blijven de eerste keuze voor behandeling van pijn en koorts.

In sommige gevallen gaat de voorkeur toch uit naar ibuprofen of acetylsalicylzuur. Let in dat geval op de volgende zaken:
  • Neem de laagst mogelijke effectieve dosis gedurende een zo kort mogelijke periode.
  • Respecteer de voorgestelde tijd tussen 2 innames, ook al heb je het gevoel dat de pijn onvoldoende gestild wordt of snel terugkomt.
  • Neem geen 2 verschillende ontstekingsremmers in dezelfde periode.
  • Gebruik geen ibuprofen of acetylsalicylzuur in het geval van waterpokken en gordelroos.
  • Vermijd het gebruik van ibuprofen of acetylsalicylzuur tijdens de zwangerschap.

Open het chat venster

Heb je nog een andere vraag?

Ons team van experten staat voor je klaar.

* Vaste prijs incl. BTW die van toepassing is in onze apotheek
** Online korting / Promotionele korting op de vaste prijs die van toepassing is in onze apotheek