9,4 / 10
 • Mike Degraeve uit B-9050 Gentbrugge schreef:
  correcte levering
  -altijd de juiste producten en leveringen verlopen volgens schema, -ruime keuze uit het assortiment.
 • Nicole uit Herentals schreef:
  Prima
  Snelle levering
 • Pierre uit Ekeren schreef:
  Hoef hier geen commentaar aan te geven.
  Zie vorige regel.

Paracetabs Forte 1g Apotex Tabletten 10 stuks

Medicijn op basis van paracetamol, in de vorm van tabletten. Kan gebruikt worden voor de symptomatische behandeling van lichte tot matige pijn en/of koorts.

1,85
Op voorraad
f product.view.content.addfavourite

Bestel vandaag, overmorgen geleverd

Lichte tot matige pijn en/of koorts.
Volwassenen en tieners van 16 jaar of ouder: 1 halve tot 1 tablet iedere 4 tot 6 uur, naargelang de behoefte. Neem niet meer dan 3 tabletten per dag.
Zoals elk geneesmiddel kan ook dit geneesmiddel bijwerkingen hebben, al krijgt niet iedereen daarmee te maken.
Zelden (kunnen voorkomen bij maximaal 1 op 1000 mensen)
Netelroos (urticaria), verhoogde leverenzymen, verhoogd creatinine in serum, jeuk (pruritus) , zweten, kleine bloedingen in de huid (purpura). Bloedafwijkingen (daling van plaatjes, witte bloedcellen en neutrofielen in het bloed, hemolytische anemie), vernauwing van de luchtwegen bij daarvoor gevoelige patiënten, allergische reactie(overgevoeligheidsreacties zoals huiduitslag en angio-edeem met symptomen van een gezwollengezicht, lippen, keel of tong), maagpijn, diarree, misselijkheid, braken, bloedingen (hemorragie), geel worden van de ogen (geelzucht), zwelling van de enkels (oedeem).
Lever-, nier- en urineproblemen alsmede ontsteking van de alvleesklier (pancreatitis).Bij langdurige behandeling kan de mogelijkheid van nierbeschadiging niet worden uitgesloten.
Zeer zelden (kunnen voorkomen bij maximaal 1 op 10.000 mensen)
- ademhalingsproblemen bij patiënten met overgevoeligheid voor acetylsalicylzuur (aspirine) ofandere niet-steroïdale anti-ontstekingsmiddelen.
- ernstige huiduitslag of vervellen van de huid wat gepaard kan gaan met mondzweren (StevensJohnson-syndroom).
De werkzame stof in dit middel is paracetamol. Elke filmomhulde tablet bevat 1000mg paracetamol. De andere stoffen in dit middel zijn gepregelatiniseerd zetmeel, maïszetmeel, povidon K-30, stearinezuur, talk en Opadry wit (Y-I-7000), dat titaandioxide (E171), macrogol 400 en hypromellose 5cP bevat.
Neem contact op met uw arts, apotheker of verpleegkundige voordat u dit middel inneemt:
- als u nier- of leverproblemen heeft
- als u regelmatig grote hoeveelheden alcohol consumeert
- als u lijdt aan een aandoening met de naam syndroom van Gilbert
- als u een slechte voedingsstatus heeft door bijvoorbeeld eetstoornissen, cystische fibrose,hivinfectie, uithongering
- als u ernstige hemolytische anemie heeft (abnormale afbraak van rode bloedcellen).
Neem nooit meer paracetamol dan aanbevolen. Een hogere dosis verhoogt de pijnverlichting niet,maar kan in plaats daarvan ernstige leverbeschadiging veroorzaken. De symptomen van leverbeschadiging treden na een paar dagen op. Het is daarom zeer belangrijk dat u direct contact op neemt met uw arts als u meer paracetamol heeft ingenomen dan in deze bijsluiter wordt geadviseerd. Bij overdosering moet u direct medisch advies inwinnen, vanwege het risico op onomkeerbareleverbeschadiging. Om een overdosis te voorkomen moet u ervoor waken dat geneesmiddelen die u gelijktijdig gebruiktgeen paracetamol bevatten. De laagste effectieve dosis dient gedurende een zo kort mogelijke duur te worden gebruikt. Voorzichtigheid is geboden bij de toediening van paracetamol aan patiënten met een slechte nier- of leverfunctie. U moet paracetamol gedurende langere perioden niet frequent gebruiken, omdat een langdurig gebruik leverproblemen kan veroorzaken. Bespreek met uw arts of apotheker als u paracetamol gedurendelangere tijd wilt gebruiken. Gebruik geen paracetamol als u afhankelijk bent van alcohol of een leverbeschadiging heeft, tenzij de arts dit voorschrijft. Gebruik paracetamol niet tegelijk met alcohol. Paracetamol verhoogt het effect van alcohol niet. De gevaren van overdosis zijn groter bij patiënten met niet-cirrhotische alcoholische leverziekte. Voorzichtigheid is geboden in gevallen van chronisch alcoholisme. De dagelijkse dosis dient indergelijke gevallen niet hoger te zijn dan 2 gram. Paracetamol dient voorzichtig te worden gebruikt als u uitgedroogd bent of zeer ondervoed bent (uw lichaam bevat zoveel water of vocht als zou moeten) of zeer ondervoed (uw lichaam heeft niet dejuiste hoeveelheid voedingsstoffen voor behoud van een gezonde weefsel- en orgaanfunctie).Het langdurige, onjuiste gebruik van pijnstillers in hoge doseringen, met name bij een combinatie van verscheidene analgetische stoffen, kan leiden tot blijvende nierschade met het risico van nierfalen (analgetische nefropathie). Het plotseling stoppen met het gebruik van paracetamol na langdurig gebruik kan hoofdpijn,vermoeidheid, spierpijn, nervositeit, duizeligheid en flauwvallen veroorzaken. Deze ontwenningsverschijnselen lossen zich binnen enkele dagen op. Vermijd tot dan een verder gebruikvan pijnstillers en begin niet opnieuw met deze middelen zonder medisch advies. U dient Paracetabs Forte niet gedurende langere tijd gebruiken en niet in hoge doseringen zonder dit met uw arts of tandarts te bespreken.
Merk Apotex
Aflevervorm Tabletten
Type product Geneesmiddel
Leeftijdscategorie Vanaf 15 jaar
Werkzaam bestanddeel Paracetamol
Generisch middel? available
Geschikt voor gevoelige maag? available
Toedieningswijze Oraal
Zonder kleurstoffen? available
Zonder suiker? not available

Paracetabs Forte 1g Apotex is een geneesmiddel. Geen langdurig gebruik zonder medisch advies. Lees aandachtig de bijsluiter. Bewaar dit geneesmiddel buiten het bereik van kinderen. Bewaar de bijsluiter, deze bevat belangrijke informatie voor u. Vraag raad aan uw arts of apotheker. Bij het optreden van bijwerkingen, raadpleeg dan uw huisarts.