02/793 09 34

Ma - Vr9u - 19u

Chat met ons

Paracetabs Forte 1g Apotex Tabletten 10 stuks

Tabletten 10 stuks
2,06
Dit product is tijdelijk uitverkocht
Niet op voorraad
 • Weet als eerste wanneer het product weer op voorraad is
Medicijn op basis van paracetamol, in de vorm van tabletten. Kan gebruikt worden voor de symptomatische behandeling van lichte tot matige pijn en/of koorts.
Beschrijving Toon meer>> <<Toon minder

Wat doet dit geneesmiddel?


Dit geneesmiddel vermindert de pijn (bv. hoofdpijn, migraine, spier- en gewrichtspijn, griep, verkoudheid) en verlaagt de koorts.

Wat kan je zelf doen zonder geneesmiddel?

In geval van koorts:
 • Drink voldoende water.
 • Eet licht verteerbaar voedsel.
 • Zorg voor een aangename omgevingstemperatuur (18-20°C).
 • Neem een lauw bad met een temperatuur 2°C lager dan de lichaamstemperatuur (NOOIT IJSKOUD WATER!).
In geval van pijn:
 • Probeer de oorzaak van de pijn te achterhalen. Enkel wanneer de oorzaak niet te achterhalen of kan aangepakt worden, worden pijnstiller gebruikt om de pijnklachten te onderdrukken.
Hoe mag je paracetamol 1g sliktabletten innemen?
 • Dit geneesmiddel is bedoeld voor jongeren en volwassenen met een lichaamsgewicht vanaf 50kg.
 • Tabletten van 1g mag je tot 3 keer per dag innemen.
 • Slik de tablet in zijn geheel in met een half glas water.
 • Het geneesmiddel werkt na 30 minuten en de werking duurt 3 tot 6 uren.
 • Wacht minstens 4u (tot 6u) tussen twee innames.
 • Neem nóóit meer dan 1g paracetamol per keer of 3g paracetamol per dag.
 • Stop het gebruik van dit geneesmiddel wanneer de klachten verdwenen zijn.
Let op!
 • Gebruik dit geneesmiddel niet langer dan 5 dagen (bij koorts > 38°C niet langer dan 3 dagen) zonder medisch advies. Wanneer je dit geneesmiddel een lange periode (bv gedurende 3 maanden zeker 15 dagen per maand) neemt, kan het geneesmiddel echter hoofdpijn veroorzaken!
 • Neem geen ander geneesmiddel dat paracetamol bevat in de periode dat je dit geneesmiddel neemt.
 • Gebruik dit geneesmiddel niet zonder medisch advies als je:
  • Nog andere geneesmiddelen neemt
  • Lijdt aan een lever- of nierziekte;
  • Gele verkleuring van het oogwit of je huid opmerkt;
  • Hevige pijn hebt in de borst- of buikstreek contacteer je best meteen je dokter;
  • Bloedverdunners neemt.
Zwangerschap en borstvoeding

Dit geneesmiddel mag gebruikt worden tijdens de zwangerschap of borstvoeding. Neem het enkel in indien het echt nodig is, tot maximaal 5 dagen aan 3x per dag 1 tablet (1g).

Lees aandachtig de bijsluiter voor meer informatie.

Wanneer gebruiken Toon meer>> <<Toon minder

Lichte tot matige pijn en/of koorts.

Hoe gebruiken Toon meer>> <<Toon minder

Volwassenen en tieners van 16 jaar of ouder: 1 halve tot 1 tablet iedere 4 tot 6 uur, naargelang de behoefte. Neem niet meer dan 3 tabletten per dag.

Bijwerkingen Toon meer>> <<Toon minder

Zoals elk geneesmiddel kan ook dit geneesmiddel bijwerkingen hebben, al krijgt niet iedereen daarmee te maken.
Zelden (kunnen voorkomen bij maximaal 1 op 1000 mensen)
Netelroos (urticaria), verhoogde leverenzymen, verhoogd creatinine in serum, jeuk (pruritus) , zweten, kleine bloedingen in de huid (purpura). Bloedafwijkingen (daling van plaatjes, witte bloedcellen en neutrofielen in het bloed, hemolytische anemie), vernauwing van de luchtwegen bij daarvoor gevoelige patiënten, allergische reactie(overgevoeligheidsreacties zoals huiduitslag en angio-edeem met symptomen van een gezwollengezicht, lippen, keel of tong), maagpijn, diarree, misselijkheid, braken, bloedingen (hemorragie), geel worden van de ogen (geelzucht), zwelling van de enkels (oedeem).
Lever-, nier- en urineproblemen alsmede ontsteking van de alvleesklier (pancreatitis).Bij langdurige behandeling kan de mogelijkheid van nierbeschadiging niet worden uitgesloten.
Zeer zelden (kunnen voorkomen bij maximaal 1 op 10.000 mensen)
- ademhalingsproblemen bij patiënten met overgevoeligheid voor acetylsalicylzuur (aspirine) ofandere niet-steroïdale anti-ontstekingsmiddelen.
- ernstige huiduitslag of vervellen van de huid wat gepaard kan gaan met mondzweren (StevensJohnson-syndroom).

Samenstelling Toon meer>> <<Toon minder

De werkzame stof in dit middel is paracetamol. Elke filmomhulde tablet bevat 1000mg paracetamol. De andere stoffen in dit middel zijn gepregelatiniseerd zetmeel, maïszetmeel, povidon K-30, stearinezuur, talk en Opadry wit (Y-I-7000), dat titaandioxide (E171), macrogol 400 en hypromellose 5cP bevat.

Waarschuwingen Toon meer>> <<Toon minder

Neem contact op met uw arts, apotheker of verpleegkundige voordat u dit middel inneemt:
- als u nier- of leverproblemen heeft
- als u regelmatig grote hoeveelheden alcohol consumeert
- als u lijdt aan een aandoening met de naam syndroom van Gilbert
- als u een slechte voedingsstatus heeft door bijvoorbeeld eetstoornissen, cystische fibrose,hivinfectie, uithongering
- als u ernstige hemolytische anemie heeft (abnormale afbraak van rode bloedcellen).
Neem nooit meer paracetamol dan aanbevolen. Een hogere dosis verhoogt de pijnverlichting niet,maar kan in plaats daarvan ernstige leverbeschadiging veroorzaken. De symptomen van leverbeschadiging treden na een paar dagen op. Het is daarom zeer belangrijk dat u direct contact op neemt met uw arts als u meer paracetamol heeft ingenomen dan in deze bijsluiter wordt geadviseerd. Bij overdosering moet u direct medisch advies inwinnen, vanwege het risico op onomkeerbareleverbeschadiging. Om een overdosis te voorkomen moet u ervoor waken dat geneesmiddelen die u gelijktijdig gebruiktgeen paracetamol bevatten. De laagste effectieve dosis dient gedurende een zo kort mogelijke duur te worden gebruikt. Voorzichtigheid is geboden bij de toediening van paracetamol aan patiënten met een slechte nier- of leverfunctie. U moet paracetamol gedurende langere perioden niet frequent gebruiken, omdat een langdurig gebruik leverproblemen kan veroorzaken. Bespreek met uw arts of apotheker als u paracetamol gedurendelangere tijd wilt gebruiken. Gebruik geen paracetamol als u afhankelijk bent van alcohol of een leverbeschadiging heeft, tenzij de arts dit voorschrijft. Gebruik paracetamol niet tegelijk met alcohol. Paracetamol verhoogt het effect van alcohol niet. De gevaren van overdosis zijn groter bij patiënten met niet-cirrhotische alcoholische leverziekte. Voorzichtigheid is geboden in gevallen van chronisch alcoholisme. De dagelijkse dosis dient indergelijke gevallen niet hoger te zijn dan 2 gram. Paracetamol dient voorzichtig te worden gebruikt als u uitgedroogd bent of zeer ondervoed bent (uw lichaam bevat zoveel water of vocht als zou moeten) of zeer ondervoed (uw lichaam heeft niet dejuiste hoeveelheid voedingsstoffen voor behoud van een gezonde weefsel- en orgaanfunctie).Het langdurige, onjuiste gebruik van pijnstillers in hoge doseringen, met name bij een combinatie van verscheidene analgetische stoffen, kan leiden tot blijvende nierschade met het risico van nierfalen (analgetische nefropathie). Het plotseling stoppen met het gebruik van paracetamol na langdurig gebruik kan hoofdpijn,vermoeidheid, spierpijn, nervositeit, duizeligheid en flauwvallen veroorzaken. Deze ontwenningsverschijnselen lossen zich binnen enkele dagen op. Vermijd tot dan een verder gebruikvan pijnstillers en begin niet opnieuw met deze middelen zonder medisch advies. U dient Paracetabs Forte niet gedurende langere tijd gebruiken en niet in hoge doseringen zonder dit met uw arts of tandarts te bespreken.

Specificaties Toon meer>> <<Toon minder
Merk Apotex
Aflevervorm Tabletten
Type product Geneesmiddel
Leeftijdscategorie Vanaf 15 jaar
Werkzaam bestanddeel Paracetamol
Keyword Pijn, Koorts
Generisch middel? available
Geschikt voor gevoelige maag? available
Toedieningswijze Oraal
Zonder kleurstoffen? available
Zonder suiker? not available

Paracetabs Forte 1g Apotex is een geneesmiddel. Geen langdurig gebruik zonder medisch advies. Lees aandachtig de bijsluiter. Bewaar dit geneesmiddel buiten het bereik van kinderen. Bewaar de bijsluiter, deze bevat belangrijke informatie voor jou. Vraag raad aan je arts of apotheker. Bij het optreden van bijwerkingen, raadpleeg je huisarts. Geneesmiddelen mogen niet teruggenomen worden.
Nota: bij homeopathische geneesmiddelen is niet altijd een bijsluiter beschikbaar.

Meest gestelde vragen

over Paracetabs Forte 1g Apotex

Geneesmiddelen op basis van paracetamol blijven de eerste keuze voor behandeling van pijn en koorts.

In sommige gevallen gaat de voorkeur toch uit naar ibuprofen of acetylsalicylzuur. Let in dat geval op de volgende zaken:
 • Neem de laagst mogelijke effectieve dosis gedurende een zo kort mogelijke periode.
 • Respecteer de voorgestelde tijd tussen 2 innames, ook al heb je het gevoel dat de pijn onvoldoende gestild wordt of snel terugkomt.
 • Neem geen 2 verschillende ontstekingsremmers in dezelfde periode.
 • Gebruik geen ibuprofen of acetylsalicylzuur in het geval van waterpokken en gordelroos.
 • Vermijd het gebruik van ibuprofen of acetylsalicylzuur tijdens de zwangerschap.

Open het chat venster

Heb je nog een andere vraag?

Ons team van experten staat voor je klaar.

* Vaste prijs die van toepassing is in onze apotheek
** Online korting / Promotionele korting op de vaste prijs die van toepassing is in onze apotheek