02/793 09 34

Ma - Vr9u - 17u30u
(woensdag tot 17u)

Momenteel niet bereikbaar

Perdofemina Tabletten 30 stuks

Tabletten 30 stuks
8,51
Op voorraad
8,51
Geneesmiddel op basis van ibuprofen in de vorm van tabletten voor de behandeling van pijnlijke maadstonden, pijn en koorts.
Beschrijving Toon meer>> <<Toon minder

Wat doet dit geneesmiddel?


Dit geneesmiddel bevat ibuprofen. Ibuprofen vermindert de pijn (bv. hoofdpijn, tandpijn, menstruatiepijn, pijn bij verkoudheid), remt ontstekingen en verlaagt de koorts.

Hoe mag je ibuprofen 400mg tabletten innemen?
 • Dit geneesmiddel mag ingenomen worden vanaf de leeftijd van 12 jaar en een lichaamsgewicht van meer dan 40kg.
 • Neem maximaal 1 tablet per keer en maximaal 3 tabletten per dag in.
 • Laat 4 tot 6 uren tussen 2 innames.
 • De tablet mag je enkel breken waar een eventuele breukgleuf voorzien is.
 • Slik de tablet in zonder kauwen, met een half glas water.
 • Bij een gevoelige maag, neem je het geneesmiddel best in na het eten om maaglast te beperken.
 • Het geneesmiddel werkt na 30 tot 60 minuten en werking houdt tot 3-8u aan.
Let op!
 • Dit geneesmiddel interageert met andere geneesmiddelen. Contacteer ons om te weten of je dit geneesmiddel veilig kan innemen met je andere geneesmiddelen.
 • Neem geen ander geneesmiddel dat ibuprofen bevat in de periode dat je dit geneesmiddel neemt.
 • Gebruik dit geneesmiddel niet zonder medisch advies als je:
  • Last hebt of in het verleden last gehad hebt van maagdarmklachten (-zweren of -bloedingen);
  • Hart-, nier- of leverproblemen hebt;
  • Hevige pijn hebt in de borst- of buikstreek;
  • Een aandoening hebt die de neiging tot bloeden verhoogt;
  • Lijdt aan een luchtwegaandoening zoals astma of allergie;
  • Bloedverdunners neemt.
Zwangerschap en borstvoeding
 • Dit geneesmiddel wordt bij voorkeur niet ingenomen tijdens de zwangerschap en mag NIET gebruikt worden tijdens het derde trimester van de zwangerschap.
 • Dit geneesmiddel mag tijdens de borstvoedingsperiode genomen worden indien het echt nodig is en enkel als kortdurende behandeling (3 dagen).

Wanneer gebruiken Toon meer>> <<Toon minder

Perdofemina is een pijnstillend en koortswerend middel.
Perdofemina is aangewezen bij het verlichten van pijn en koortstoestanden.

Bijwerkingen Toon meer>> <<Toon minder

Zoals elk geneesmiddel kan Perdofemina bijwerkingen hebben, al krijgt niet iedereen daarmee te
maken

De vaakst voorkomende bijwerkingen zijn duizeligheid, vermoeidheid, hoofdpijn,
spijsverteringsstoornissen, diarree, misselijkheid en huiduitslag. Minder vaak voorkomende
bijwerkingen zijn bloedingen in het spijsverteringskanaal, overgevoeligheidsreacties (huiduitslag en
zwelling), een astma-aanval en een verslechtering van de nierfunctie.

Geneesmiddelen zoals Perdofemina kunnen in verband worden gebracht met een klein toegenomen
risico op een hartaanval (“hartinfarct”) of beroerte.
Krijgt u veel last van een bijwerking? Of heeft u een bijwerking die niet in deze bijsluiter staat?
Neem dan contact op met uw arts of apotheker.

Samenstelling Toon meer>> <<Toon minder

- De werkzame stof in Perdofemina is ibuprofenlysinaat. De filomhulde tabletten bevatten 684
mg ibuprofenlysinaat (gelijkwaardig aan 400 mg ibuprofen) per tablet.
- De andere stoffen in Perdofemina zijn povidone, microkristallijne cellulose,
magnesiumstearaat, hypromellose, hydroxypropylcellulose, titaniumdioxyde (E171).

Waarschuwingen Toon meer>> <<Toon minder

Wanneer mag u Perdofemina niet gebruiken?
- U bent allergisch voor een van de stoffen die in dit geneesmiddel zitten. Deze stoffen kunt u
vinden onder punt 6. Of u bent allergisch voor een ander niet-steroïdaal ontstekingsremmend
middel (zoals aspirine of ibuprofen). Bij patiënten die overgevoelig zijn voor andere nietsteroïdale
ontstekingsremmende geneesmiddelen kunnen kruisreacties optreden.
- Als u een maagzweer of een zweer aan het begin van de dunne darm hebt.
- Als u ooit last van astma hebt gehad na het gebruik van niet-steroïdale ontstekingsremmende
geneesmiddelen (zoals aspirine of ibuprofen).
- Als u minder dan 12 jaar oud bent.
- Als u in het derde trimester van uw zwangerschap bent.

Wanneer moet u extra voorzichtig zijn met Perdofemina?
Als u aan astma lijdt of hebt geleden, als u een maagzweer hebt gehad, of als u stollings- of
bloedingstoornissen hebt gehad, moet u uw arts raadplegen voor u Perdofemina gebruikt.
Als u Perdofemina inneemt en als de pijn na 5 dagen nog aanwezig is, moet u uw arts raadplegen.
Als de pijn verergert of als er andere symptomen verschijnen, moet u de behandeling stopzetten en
uw arts raadplegen.

Als u een ernstig nierprobleem hebt, moet u uw arts raadplegen voor u Perdofemina gebruikt.
Geneesmiddelen zoals Perdofemina kunnen in verband worden gebracht met een klein verhoogd
risico op een hartaanval (“hartinfarct”) of beroerte. Het risico neemt toe naarmate de ingenomen
dosis hoger is en het geneesmiddel langer gebruikt wordt. Gebruik niet meer dan de voorgeschreven
aanbevolen dosis en niet langer dan de aanbevolen duur van de behandeling (5 dagen).
Wanneer u hartproblemen hebt, een beroerte heeft gehad, of wanneer u denkt dat u hiervoor tot een
risicogroep behoort (bijvoorbeeld wanneer u een hoge bloeddruk, diabetes of hoge cholesterolspiegel
heeft, of als u rookt) dan moet u dit bespreken met uw arts of apotheker, voordat u dit geneesmiddel
inneemt.

Gebruikt u nog andere geneesmiddelen?
Gebruikt u naast Perdofemina nog andere geneesmiddelen, of heeft u dat kort geleden gedaan? Vertel
dat dan uw arts of apotheker. Dat geldt ook voor geneesmiddelen waar u geen voorschrift voor nodig
heeft.

U mag Perdofemina niet gebruiken samen met corticosteroïden in orale of injecteerbare vormen of
andere niet-steroïdale ontstekingsremmende geneesmiddelen (zoals aspirine of ibuprofen), lithium,
methotrexaat, fenytoïne of vochtafdrijvende geneesmiddelen zonder uw arts te raadplegen.
Bepaalde anticoagulantia (tegen bloedstolling) (bv. acetylsalicylzuur/aspirine, warfarine, ticlopidine),
bepaalde geneesmiddelen tegen hoge bloeddruk (ACE-inhibitoren zoals captopril, bètareceptorblokkerende
medicijnen, angiotensine II-antagonisten) kunnen de behandeling met ibuprofen
beïnvloeden of kunnen erdoor beïnvloed worden. Vraag daarom altijd raad aan een arts voor u
ibuprofen samen met andere medicijnen gebruikt.
Waarop moet u letten met eten en drinken?
Niet van toepassing.

Zwangerschap en borstvoeding
Zwangerschap
Het gebruik van Perdofemina tijdens de zwangerschap wordt niet aanbevolen.
Zoals voor alle geneesmiddelen moet u uw arts raadplegen vóór het gebruik van Perdofemina als u
zwanger bent of meent te zijn.

Borstvoeding
Het gebruik van Perdofemina tijdens de borstvoeding wordt niet aanbevolen.
Zoals voor alle geneesmiddelen moet u uw arts raadplegen vóór het gebruik van Perdofemina als u
borstvoeding geeft.
Rijvaardigheid en het gebruik van machines
Perdofemina kan bij bepaalde gevoelige patiënten duizeligheid of vermoeidheid teweegbrengen. Als
u zich duizelig voelt, mag u geen wagen besturen en moet u vermijden machines te gebruiken of
andere gevaarlijke activiteiten uit te oefenen die waakzaamheid vereisen.

Specificaties Toon meer>> <<Toon minder
Merk Perdofemina
Aflevervorm Tabletten
Type product Geneesmiddel
Leeftijdscategorie Vanaf 12 jaar
Werkzaam bestanddeel Ibuprofen
Keyword Maandstonden, Menstruatiepijn, Ontsteking, Ontzwellend, Pijn, Koorts
Generisch middel? not available
Geschikt voor gevoelige maag? not available
Toedieningswijze Oraal
Zonder kleurstoffen? available
Zonder suiker? available

Perdofemina is een geneesmiddel. Geen langdurig gebruik zonder medisch advies. Lees aandachtig de bijsluiter. Bewaar dit geneesmiddel buiten het bereik van kinderen. Bewaar de bijsluiter, deze bevat belangrijke informatie voor jou. Vraag raad aan je arts of apotheker. Bij het optreden van bijwerkingen, raadpleeg je huisarts. Geneesmiddelen mogen niet teruggenomen worden.
Nota: bij homeopathische geneesmiddelen is niet altijd een bijsluiter beschikbaar.

Meest gestelde vragen

over Perdofemina

Geneesmiddelen op basis van paracetamol blijven de eerste keuze voor behandeling van pijn en koorts.

In sommige gevallen gaat de voorkeur toch uit naar ibuprofen of acetylsalicylzuur. Let in dat geval op de volgende zaken:
 • Neem de laagst mogelijke effectieve dosis gedurende een zo kort mogelijke periode.
 • Respecteer de voorgestelde tijd tussen 2 innames, ook al heb je het gevoel dat de pijn onvoldoende gestild wordt of snel terugkomt.
 • Neem geen 2 verschillende ontstekingsremmers in dezelfde periode.
 • Gebruik geen ibuprofen of acetylsalicylzuur in het geval van waterpokken en gordelroos.
 • Vermijd het gebruik van ibuprofen of acetylsalicylzuur tijdens de zwangerschap.

Ibuprofen is een pijnstiller met mogelijk ernstige bijwerkingen afhankelijk van de dosering. Tot een dagdosis van 1200mg (3x 400mg per dag) zijn de risico's op maag- en darmklachten, hart- en vaatproblemen en nierbelasting beperkt. Bij hogere doseringen stijgt het risico op dit soort bijwerkingen. Neem daarom als volwassene nooit meer dan 400mg ibuprofen per keer, 3x per dag in zonder doktersadvies. Raadpleeg de bijsluiter voor een correcte dosering bij kinderen. Neem je reeds andere geneesmiddelen, lijdt je aan nierinsufficiëntie, hartfalen, diabetes, infecties of ben je ouder dan 65 jaar? Ook dan raadpleeg je best je huisarts vooraleer je een behandeling met ibuprofen opstart.

Open het chat venster

Heb je nog een andere vraag?

Ons team van experten staat voor je klaar.

* Vaste prijs incl. BTW die van toepassing is in onze apotheek
** Online korting / Promotionele korting op de vaste prijs die van toepassing is in onze apotheek