02/793 09 34

Ma - Vr9u - 17u30u
(woensdag tot 17u)

Momenteel niet bereikbaar

Perdolan Kinderen 0 à 12 jaar Siroop 200ml

Siroop 200ml
7,71
Op voorraad
7,71
Geneesmiddel op basis van paracetamol, in de vorm van een siroop. Aangewezen in geval van pijn bij baby's en kinderen en koorts bij baby's en kinderen tot 12 jaar.
Wanneer gebruiken Toon meer>> <<Toon minder

Pijn, koorts.

Bijwerkingen Toon meer>> <<Toon minder

Zoals elk geneesmiddel kan dit geneesmiddel bijwerkingen hebben, al krijgt niet iedereen daarmee te maken.
Bijwerkingen die zelden (bijminder dan 1 van de 1000 gebruikers) voorkomen zijn:
- Allergische reacties
- Hoofdpijn
- Buikpijn, diarree, nausea, braken, constipatie
- Gestoorde leverfunctie, leverfalen, levernecrose, icterus
- Pruritus, rash, zweten, angio-oedeem, urticaria
- Duizeligheid, malaise
- Overdosis en intoxicatie
Bijwerkingen die zeer zelden (bij minder dan 1 van de 10.000 gebruikers) voorkomen zijn:
- Thrombocytopenie, leukopenie, pancytopenie, neutropenie, hemolytische anemie,agranulocytose
- Allergische reacties die stopzetting van de behandeling vereisen
- Hepatotoxiciteit
- Ernstige huidreacties
- Troebele urine
Bijwerkingen waarvan de frequentie niet gekend is zijn:
- Anemie
- Anafylactische shock
- Hepatitis
- Nefropathieën na langdurig gebruik van hoge doses
Als u één van deze ernstige bijwerkingen ervaart is het aangeraden de behandeling te stoppen en uw arts of apotheker te raadplegen

Samenstelling Toon meer>> <<Toon minder

32 mg paracetamol per ml, sucrose, niet-kristallijne sorbitol-oplossing 70% (E420), macrogol 1500, propyleenglycol, glycerol, kersenaroma, natriumbenzoaat (E211), anhydrisch citroenzuur (E330), benzoëzuur (E210), erytrosine (E127), oranjegeel S (E110), gezuiverd water.

Waarschuwingen Toon meer>> <<Toon minder

Neem contact op met uw arts of apotheker voordat u dit geneesmiddel gebruikt, als uw kind:
- Nog andere geneesmiddelen neemt. Gebruik Perdolan niet met een ander geneesmiddel opbasis van paracetamol.
- Lijdt aan een ernstige lever (waaronder het syndroom van Gilbert) - of nierziekte. Indit geval moet de dosis worden verlaagd.
- Ernstige huidreacties werden gerapporteerd bij patiënten behandeld met paracetamol.Mogelijke symptomen zijn: roodheid van de huid, blaarvorming, huiduitslag. Indien huidreacties optreden of indien bestaande huidreacties verergeren, moet u onmiddellijk de behandeling stopzetten en contact opnemen met uw arts.
- Lijdt aan glucose-6-fosfaat dehydrogenase deficiëntie of hemolytische anemie.
- Bij gelijktijdig gebruik van geneesmiddelen die de leverfunctie beïnvloeden, bijuitdroging of chronische ondervoeding. In deze gevallen mag de maximale dagdosis nietoverschreden worden.
- Medicatie-overgebruik-hoofdpijn

Overdosering
Indien de aanbevolen dosis wordt overschreden kan leverbeschadiging optreden. In geval van een overdosis is onmiddellijke medische zorg essentieel, zelfs als er geen zichtbare tekenen of symptomen zijn. Dit geneesmiddel bevat paracetamol. Vermijd langdurig gebruik en stop de behandeling zodra de pijn of koorts verdwenen is. Overschrijd de voorgeschreven of aanbevolen doses niet. Raadpleeg uw arts als de pijn of koorts bij uw kind langer dan 3 dagen aanhoudt. Raadpleeg uw arts indien één van de bovenstaande waarschuwingen voor uw kind van toepassing is, of dat in het verleden is geweest.

Gebruikt u nog andere geneesmiddelen?
Gebruikt uw kind naast Perdolan nog andere geneesmiddelen, of heeft uw kind dat kort geleden gedaan of bestaat de mogelijkheid dat u in de nabije toekomst nog andere geneesmiddelen gaat gebruiken? Vertel dat aan uw arts of apotheker.
Raadpleeg uw arts of apotheker alvorens Perdolan te gebruiken als uw kind behandeld wordt met geneesmiddelen tegen vallende ziekte (epilepsie).
Bij gelijktijdig gebruik van Perdolan en geneesmiddelen die de bloedstolling vertragen, kan een regelmatige controle van het bloed nodig zijn.
- Gebruik Perdolan niet samen met colestyramine want dit kan de absorptie van paracetamol verminderen.
- Gelijktijdig gebruik van paracetamol met barbituraten, carbamazepine, fenytoïne, primidone, isoniazide, rifampicine of alcohol kan de levertoxiciteit verhogen.
- Gebruik niet gelijktijdig met probenicide, zidovudine, lamotrigine, metoclopramide, domperidon of chlooramfenicol.
Noot voor diabetici: Perdolan kan de meting van de bloedsuikerspiegel beïnvloeden. Raadpleeg uw arts of diabetesverpleegkundige.

Specificaties Toon meer>> <<Toon minder
Merk Perdolan
Aflevervorm Siroop
Type product Geneesmiddel
Leeftijdscategorie Vanaf 6 maanden
Smaak Kers
Werkzaam bestanddeel Paracetamol
Keyword Baby, Griep, Kind, Pijn, Koorts
Generisch middel? not available
Geschikt voor gevoelige maag? available
Toedieningswijze Oraal
Zonder kleurstoffen? available
Zonder suiker? not available

Perdolan Kinderen 0 à 12 jaar is een geneesmiddel. Geen langdurig gebruik zonder medisch advies. Lees aandachtig de bijsluiter. Bewaar dit geneesmiddel buiten het bereik van kinderen. Bewaar de bijsluiter, deze bevat belangrijke informatie voor jou. Vraag raad aan je arts of apotheker. Bij het optreden van bijwerkingen, raadpleeg je huisarts. Geneesmiddelen mogen niet teruggenomen worden. Indien een geneesmiddel wordt afgeleverd met een meetinstrument (spuit, pipet, maatje), wordt aangeraden om GEEN ander meetinstrument te gebruiken dan hetgeen bij dit geneesmiddel wordt geleverd.
Nota: bij homeopathische geneesmiddelen is niet altijd een bijsluiter beschikbaar.

Meest gestelde vragen

over Perdolan Kinderen 0 à 12 jaar

Geneesmiddelen op basis van paracetamol blijven de eerste keuze voor behandeling van pijn en koorts.

In sommige gevallen gaat de voorkeur toch uit naar ibuprofen of acetylsalicylzuur. Let in dat geval op de volgende zaken:
  • Neem de laagst mogelijke effectieve dosis gedurende een zo kort mogelijke periode.
  • Respecteer de voorgestelde tijd tussen 2 innames, ook al heb je het gevoel dat de pijn onvoldoende gestild wordt of snel terugkomt.
  • Neem geen 2 verschillende ontstekingsremmers in dezelfde periode.
  • Gebruik geen ibuprofen of acetylsalicylzuur in het geval van waterpokken en gordelroos.
  • Vermijd het gebruik van ibuprofen of acetylsalicylzuur tijdens de zwangerschap.

Open het chat venster

Heb je nog een andere vraag?

Ons team van experten staat voor je klaar.

* Vaste prijs incl. BTW die van toepassing is in onze apotheek
** Online korting / Promotionele korting op de vaste prijs die van toepassing is in onze apotheek