02/793 09 34

Ma - Vr9u - 17u30u
(woensdag tot 17u)

Momenteel niet bereikbaar

Pharma Nord Glucosamine 400mg Capsules 270 stuks

Capsules 270 stuks
30,01
Op voorraad
30,01
Geneesmiddel op basis van glucosamine in de vorm van capsules, wordt gebruikt voor het verlichten van symptomen van lichte tot matige artrose van de knie.
Beschrijving Toon meer>> <<Toon minder

Toepassing

Verlichting van de (pijn)symptomen bij patiënten die lijden aan lichte tot matige artrose van de (knie)gewrichten.

Eigenschappen

Europese registratie Net zoals in andere Europese landen (Italië, Hongarije, Nederland, enz.) stellen de laboratoria Pharma Nord Glucosamine Pharma Nord ® ter beschikking aan het medisch en farmaceutisch korps onder het statuut van niet-voorschriftplichtig geneesmiddel. Dit biedt kwaliteitsgaranties op vlak van werkzaamheid en veiligheid. Bij nutriënten wordt vooral gecontroleerd op eventuele verontreinigingen. Met het statuut van geneesmiddel is de voorschrijver er ook zeker van dat de hoeveelheid actieve stof correct is. Elke capsule Glucosamine Pharma Nord ® bevat 509 mg zuiver glucosamine(hemi)sulfaat, wat perfect overeenstemt met 400 mg glucosamine. Deze capsules worden in het moederland Denemarken geproduceerd onder de geldende Europese farmaceutische GMP-normen (Good Manufacturing Practice). Pharma Nord brengt enkel producten op de markt die voldoen aan de strenge geldende normen van farmaceutische kwaliteit. Op biochemisch gebied wordt artrose of gewrichtsslijtage geassocieerd met het verlies van glycosaminoglycanen in het cartilago (kraakbeen). Artrose is een chronische, degeneratieve gewrichtsaandoening, gekarakteriseerd door een continue afbraak van het articulair cartilago en veranderingen in het subchondriaal bot. Bij verloop van tijd zorgt het continu katabolisme van proteoglycanen en het verhoogd verlies van glycosaminoglycanen tot abrasie afslijting) van het articulair cartilago en tot verminderde vorming van nieuw bot in het gewricht. Dit leidt uiteindelijk tot een functionele deterioratie van het gewricht met typische pijnklachten tot gevolg. Artrose is de meest voorkomende vorm van gewrichtsdegeneratie bij voornamelijk oudere bevolkingsgroepen. De laboratoria PharmaNord zijn de mening toegedaan dat glucosamine géén voedingsbestanddeel is daar het niet als dusdanig voorkomt in onze voeding. Glucosamine(sulfaat) wordt namelijk geëxtraheerd uit het pantser van schaaldieren.

Wanneer gebruiken Toon meer>> <<Toon minder

Glucosamine Pharma Nord behoort tot de groep geneesmiddelen die niet-steroïdale anti-inflammatoire en
antireumatische middelen wordt genoemd.
Glucosamine Pharma Nord wordt gebruikt voor het verlichten van symptomen van lichte tot matige artrose
van de knie.
Uw arts kan u Glucosamine Pharma Nord gegeven hebben voor een andere indicatie. Volg steeds het
advies van uw arts.

Hoe gebruiken Toon meer>> <<Toon minder

Dosering

3 capsules per dag (mogen geopend worden).

Bijwerkingen Toon meer>> <<Toon minder

Zoals elk geneesmiddele kan Glucosamine Pharma Nord bijwerkingen hebben, al krijgt niet iedereen
daarmee te maken.
Volgende ongewenste effecten werden vastgesteld:
Vaak (treden op bij tussen 1 en 10 op de 100 behandelde personen):
- Hoofdpijn
- Vermoeidheid
- Misselijkheid
- Buikpijn
- Spijsverteringsstoornissen
- Diarree
- Verstopping
Soms (treden op bij tussen 1 en 10 op de 1000 behandelde personen):
- Huiduitslag
- Jeuk
- Warmteopwellingen
Krijgt u veel last van een bijwerking? Of heeft u een bijwerking die niet in deze bijsluiter staat? Neem dan
contact op met uw arts of apotheker.

Samenstelling Toon meer>> <<Toon minder

· De werkzame stof in dit middel is glucosamine. Elke capsule bevat 676 mg glucosaminehemisulfaatkaliumchloridecomplex
(1:1) overeenkomend met 509 mg glucosaminehemisulfaat overeenkomend
met 400 mg glucosamine.
· De andere stoffen in dit middel zijn magnesiumstearaat
- capsule: gelatine
- kleuring: titaniumdioxide (E171).

Waarschuwingen Toon meer>> <<Toon minder

Wanneer mag u dit middel niet gebruiken?
· als u allergisch (overgevoelig) bent voor glucosamine of voor één van de andere bestanddelen,
· als u allergisch (overgevoelig) bent voor schaaldieren, omdat de werkzame stof uit schaaldieren wordt
gehaald.

Wanneer moet u extra voorzichtig zijn met dit middel?
Vooraleer u de behandeling met Glucosamine Pharma Nord start, moet u uw arts raadplegen om de
aanwezigheid van gewrichtsaandoeningen die een andere behandeling vereisen, uit te sluiten.
Glucosamine Pharma Nord bevat 2.2 mmol (87 mg) kalium per capsule. Men moet hiermee rekening
houden bij patiënten met een verminderde nierfunctie of patiënten die een gecontroleerd kaliumdieet
volgen.
Vertel uw dokter ook:
· als u een gekende hoge cholesterolspiegel hebt, aangezien er in enkele gevallen een gestegen
cholesterolspiegel in het bloed werd waargenomen bij patiënten die behandeld werden met
behandeling.
· als u lijdt aan astma. Als u een behandeling met glucosamine start, moet u beseffen dat de symptomen
eventueel kunnen verergeren.
· als u suikerziekte hebt. Bij het begin van de behandeling met Glucosamine Pharma Nord kan een
regelmatiger controle van uw bloedsuikergehalte nodig zijn.

Gebruikt u nog andere geneesmiddelen?
Gebruikt u naast Glucosamine Pharma Nord nog andere geneesmiddelen, of heeft u dat kort geleden
gedaan? Vertel dat dan uw arts of apotheker. Dat geldt ook voor geneesmiddelen waar u geen voorschrift
voor nodig heeft., kruidengeneesmiddelen en hooggedoseerde vitaminen- of mineralenpreparaten.
Voorzichtigheid is geboden als Glucosamine Pharma Nord samen met andere geneesmiddelen wordt
gebruikt, in het bijzonder:
- bloedverdunners (warfarine)
- tetracycline

Waarop moet u letten met eten en drinken?
U mag de capsules innemen met voedsel en drank.

Zwangerschap en borstvoeding
Vraag uw arts of apotheker om advies voordat u een geneesmiddel inneemt.
Zwangerschap
Glucosamine Pharma Nord mag niet gebruikt worden tijdens de zwangerschap.
Borstvoeding
Glucosamine Pharma Nord mag niet gebruikt worden tijdens de borstvoeding.

Rijvaardigheid en het gebruik van machines
Het is niet gekend of Glucosamine Pharma Nord een invloed heeft op de rijvaardigheid of het vermogen
om machines te bedienen.
Als u last hebt van sufheid, duizeligheid, misselijkheid of braken nadat u de behandeling met Glucosamine
Pharma Nord bent gestart, mag u geen voertuig besturen en geen machines bedienen.

Specificaties Toon meer>> <<Toon minder
Merk Pharma Nord
Aflevervorm Capsules
Type product Geneesmiddel
Bevat Glucosamine
Aangewezen bij Kraakbeenproblemen
Leeftijdscategorie Voor volwassenen
Smaak Zonder smaak
Werkzaam bestanddeel Glucosamine
Keyword Knie, Kraakbeen, Slijtage, Soepele gewrichten
Generisch middel? not available
Pijnstillend? not available
Toedieningswijze Oraal
Zonder kleurstoffen? available
Zonder suiker? available

Pharma Nord Glucosamine 400mg is een geneesmiddel. Geen langdurig gebruik zonder medisch advies. Lees aandachtig de bijsluiter. Bewaar dit geneesmiddel buiten het bereik van kinderen. Bewaar de bijsluiter, deze bevat belangrijke informatie voor jou. Vraag raad aan je arts of apotheker. Bij het optreden van bijwerkingen, raadpleeg je huisarts. Geneesmiddelen mogen niet teruggenomen worden.
Nota: bij homeopathische geneesmiddelen is niet altijd een bijsluiter beschikbaar.

* Vaste prijs incl. BTW die van toepassing is in onze apotheek
** Online korting / Promotionele korting op de vaste prijs die van toepassing is in onze apotheek