Picoprep Zakjes 2 stuks

Zakjes 2 stuks
17,03
Op voorraad
17,03
Geneesmiddel op basis van picosulfaat in de vorm van zakjes, wordt gebruikt om de darmen te legen voor een röntgenonderzoek, een endoscopie of een operatie.
Wanneer gebruiken Toon meer>> <<Toon minder

Picoprep is een poeder dat natriumpicosulfaat bevat, een laxeermiddel dat werkt door de activiteit van
de darmen te vergroten. Picoprep bevat ook magnesiumcitraat, een ander soort laxeermiddel dat werkt
door vocht vast te houden in de darmen en op die manier een reinigend effect te krijgen.
Picoprep wordt gebruikt om de darmen te legen voor een röntgenonderzoek, een endoscopie of een
operatie.

Bijwerkingen Toon meer>> <<Toon minder

Zoals elk geneesmiddel kan Picoprep bijwerkingen hebben, al krijgt niet iedereen daarmee te maken.

Er zijn geïsoleerde gevallen geweest van hevige, lang aanhoudende buikpijn bij patiënten wat een
aanwijzing kan zijn van een ernstige aandoening waarbij spoedeisende medische hulp nodig is en
geïsoleerde gevallen van een ernstige overgevoeligheidsreactie die kan leiden tot
ademhalingsproblemen.
Er zijn ook geïsoleerde gevallen gemeld van niet-ernstige zweren in de dunne darm.

In het geval van een overgevoeligheidsreactie of een hevige, lang aanhoudende buikpijn moet u
onmiddellijk contact opnemen met uw arts.

Bekende bijwerkingen van Picoprep zijn hieronder beschreven:

Vaak (betreft minder dan 1 op de 10 maar meer dan 1 op de 100 patiënten):
- hoofdpijn,
- misselijkheid,
- proctalgia (pijn aan de anus).

Soms (betreft minder dan 1 op de 100 maar meer dan 1 op de 1.000 patiënten):
- huiduitslag en/of jeuk,
- braken en ernstige diarree kunnen leiden tot uitdroging met hoofdpijn en verwardheid wanneer
onvoldoende vocht en zouten worden vervangen,
- buikpijn,
- braken,
- lage natrium of kalium bloedspiegels (hyponatriëmie of hypokaliëmie) met of zonder bijbehorende
toevallen. Toevallen zijn af en toe gemeld bij patiënten met epilepsie.

Andere bijwerkingen waarvan de frequentie van voorkomen niet bekend is:
- zeer regelmatige, dunne ontlasting of diarree kan voorkomen, wat ook het klinisch effect moet zijn.
Als de snelle stoelgang echter een probleem wordt of u zich zorgen maakt erover, neem dan contact
op met uw arts.

Krijgt u veel last van een bijwerking? Of heeft u een bijwerking die niet in deze bijsluiter staat? Neem
dan contact op met uw arts of apotheker.

Samenstelling Toon meer>> <<Toon minder

Welke stoffen zitten er in Picoprep?
De werkzame stoffen in Picoprep zijn 10 mg natriumpicosulfaat, 3,5 g licht magnesiumoxide en 12 g
watervrij citroenzuur.
De andere stoffen in Picoprep zijn kaliumwaterstofcarbonaat, natriumsaccharine en natuurlijke
gesproeidroogde sinaasappelsmaakstof die ook acaciagum, lactose, ascorbinezuur en gebutyleerd
hydroxyanisol bevat.

Hoe ziet Picoprep eruit en hoeveel zit er in een verpakking?

Uw geneesmiddel heet Picoprep. Dit is een poeder voor drank. Het is beschikbaar in verpakkingen van
2 of 100 sachets.

Waarschuwingen Toon meer>> <<Toon minder

Wanneer mag u Picoprep niet gebruiken?
- u bent allergisch voor Natriumpicosulfaat of een van de stoffen die in dit geneesmiddel zitten.
- uw maag heeft een verminderd vermogen zich leeg te maken (maagretentie),
- u heeft zweren in uw maag of darmstelsel,
- u heeft ernstige nierproblemen,
- u heeft een blokkade in uw darmen of een gaatje in uw darmen,
- u voelt zich ziek of u bent ziek,
- u heeft een aandoening die een buikoperatie noodzakelijk maakt zoals een ontsteking aan de blinde darm,
- uw arts heeft u verteld dat u lijdt aan congestief hartfalen (het hart is niet in staat om het bloed goed
door het lichaam te pompen),
- u heeft een actieve ontstekingsaandoening aan uw darmen zoals de ziekte van Crohn of colitis
ulcerosa,
- uw arts heeft u verteld dat u teveel magnesium in uw bloed heeft,
- u bent erg dorstig of heeft een ernstig tekort aan vocht in uw lichaam,
- uw arts heeft u verteld dat uw spieren zijn beschadigd waardoor de spierinhoud in uw bloed
terechtkomt,
- u heeft één van de volgende aandoeningen:
- ileus (blokkade van de darmen of het onvermogen van de darmen om de normale
darmbewegingen te kunnen maken),
-toxisch colitis (beschadiging van de darmwand),
- toxisch megacolon (sterk opgezwollen dikke darm),
Bij deze aandoeningen is de beweging van de darminhoud verminderd of verhinderd. Symptomen
zijn misselijkheid, braken, diarree, buikpijn, gevoeligheid of zwelling, koliekpijn (hevig krampende
buikpijn) en koorts.

Wanneer moet u extra voorzichtig zijn met Picoprep?
- als u pasgeleden een buikoperatie heeft gehad,
- als u een hartaandoening of nierproblemen heeft,
- als u een ontstekingsaandoening aan uw darmen heeft zoals de ziekte van Crohn of colitis ulcerosa,
- als u jonger bent dan 18 jaar, als u bejaard bent of een zwakke lichamelijke gezondheid heeft. U
moet er zeker van zijn dat u een voldoende hoeveelheid vocht en zouten drinkt tijdens de duur van
de behandeling,
- als u Picoprep neemt voorafgaand aan een darmoperatie.
Als één van deze situaties op u van toepassing is, of als u twijfelt, neem dan contact op met uw arts
voordat u Picoprep inneemt.

Gebruikt u nog andere geneesmiddelen?
Gebruikt u naast Picoprep nog andere geneesmiddelen, of heeft u dat kort geleden gedaan? Vertel dat
dan uw arts of apotheker. Dat geldt ook voor geneesmiddelen waar u geen voorschrift voor nodig
heeft.
Het is vooral van belang uw arts in te lichten als u één van de volgende geneesmiddelen gebruikt:
· bulkvormende laxeermiddelen zoals vezels,
· geneesmiddelen op recept die via de mond worden ingenomen, vooral als deze regelmatig moeten
worden gebruikt. Hun effect kan namelijk veranderen. Dit is bijvoorbeeld het geval bij de pil,
antibiotica, geneesmiddelen tegen suikerziekte, ijzer, penicillamine of geneesmiddelen tegen
epilepsie. Deze geneesmiddelen moet u minimaal 2 uur voor en niet vroeger dan 6 uur na inname
van Picoprep gebruiken,
· geneesmiddelen op recept die de water en/of zouthuishouding in uw lichaam kunnen beïnvloeden
zoals plastabletten, steroïden, lithium, digoxine, middelen tegen een depressie, carbamazepine of
middelen tegen psychische aandoeningen.

Zwangerschap en borstvoeding
Wilt u zwanger worden, bent u zwanger of geeft u borstvoeding? Neem dan contact op met uw arts of
apotheker voordat u geneesmiddelen gebruikt.

Rijvaardigheid en het gebruik van machines
Picoprep heeft geen effect op de rijvaardigheid of het gebruik van machines. U moet echter wel zorgen
dat u snel toegang heeft tot een toilet na inname van iedere dosis totdat het effect is verdwenen.

Stoffen in Picoprep waarmee u rekening moet houden
Ieder sachet bevat 5 mmol (of 195 mg) kalium. U moet met uw arts overleggen als u nierproblemen
heeft of op een dieet met gecontroleerde kaliuminname staat.
Dit geneesmiddel bevat ook lactose. Indien uw arts u heeft meegedeeld dat u bepaalde suikers niet
verdraagt, neem dan contact op met uw arts voordat u dit geneesmiddel inneemt.

Specificaties Toon meer>> <<Toon minder
Merk Picoprep
Aflevervorm Zakjes
Type product Geneesmiddel
Type maag- en darmstoornissen Darmreinigend
Effect Laxerend
Leeftijdscategorie Voor volwassenen
Werkzaam bestanddeel Ander
Keyword Darmreinigingsmiddel, Laxerend, Medisch onderzoek
Generisch middel? not available

Picoprep is een geneesmiddel. Geen langdurig gebruik zonder medisch advies. Lees aandachtig de bijsluiter. Bewaar dit geneesmiddel buiten het bereik van kinderen. Bewaar de bijsluiter, deze bevat belangrijke informatie voor jou. Vraag raad aan je arts of apotheker. Bij het optreden van bijwerkingen, raadpleeg je huisarts.
Nota: bij homeopathische geneesmiddelen is niet altijd een bijsluiter beschikbaar.

* Vaste prijs die van toepassing is in onze apotheek
** Online korting / Promotionele korting op de vaste prijs die van toepassing is in onze apotheek