02/793 09 34

Ma - Vr9u - 17u30

Momenteel niet bereikbaar

Purgo-pil 10mg bij constipatie Dragees 30 stuks

Dragees 30 stuks
7,07
Op voorraad
7,07
Geneesmiddel op basis van bisacodyl voor het bahandelen van kortstondige constipatie. Werkt laxerend.
Wanneer gebruiken Toon meer>> <<Toon minder

Purgo-pil is een middel dat de stoelgang bevordert (laxeermiddel).
Het is aangewezen bij:
- Kortdurende behandeling van de symptomen van verstopping (constipatie).
- Vergemakkelijken van de stoelgang bij aambeien.
- Darmlediging vóór bepaalde medische ingrepen of onderzoeken van het maagdarmstelsel.

Bijwerkingen Toon meer>> <<Toon minder

Zoals elk geneesmiddel kan Purgo-pil bijwerkingen hebben, al krijgt niet iedereen daarmee te maken.
- Als mogelijke nevenverschijnselen komen soms buikkrampen, buikpijn, kolieken en diarree voor.
- Allergische reacties waaronder zeldzame gevallen van zwellingen (angio-oedeem) en ernstige allergische
reacties (anafylactische reacties) zijn gerapporteerd met bisacodyl.
- Misbruik kan irritatie (prikkeling) en een tekort aan kalium veroorzaken en, op lange termijn, darmluiheid.
Krijgt u veel last van een bijwerking? Of heeft u een bijwerking die niet in deze bijsluiter staat? Neem dan
contact op met uw arts of apotheker.

Samenstelling Toon meer>> <<Toon minder

Welke stoffen zitten er in Purgo-pil?
- De werkzame stof in Purgo-pil is bisacodyl 10 mg.
- De andere stoffen in Purgo-pil zijn lactose, cellulose microkristallijn en magnesiumstearaat.
Omhulling: methacrylzuur-ethylacrylaat copolymeer (1:1) 30% dispersie, methacrylzuur-methylmethacrylaat
copolymeer (1:1) 12,5% oplossing, talk, titaandioxide, macrogol 6000, simethicone 30 % emulsie,
polyvidon.

Hoe ziet Purgo-pil eruit en hoeveel zit er in een verpakking?
Doos met 12, 30 of 90 maagsapresistente tabletten in blisterverpakking.

Waarschuwingen Toon meer>> <<Toon minder

Wanneer mag u Purgo-pil niet gebruiken?
- U bent allergisch voor een van de stoffen die in dit geneesmiddel zitten.
- Bij kinderen jonger dan 10 jaar.
- Als u last heeft van buikpijn waarvan de oorzaak ongekend is.
- Bij een ontsteking van de dikke darm.
- In geval van afsluiting van de darm.
- In geval van acute buikaandoeningen.
- In geval van ernstige uitdroging (dehydratatie).

Wanneer moet u extra voorzichtig zijn met Purgo-pil?
- Purgo-pil mag niet chronisch gebruikt worden. Het is aanbevolen Purgo-pil niet langer dan 7
opeenvolgende dagen te gebruiken. Indien dagelijks gebruik van middelen die de stoelgang bevorderen
(laxeermiddelen) noodzakelijk is, dient men de oorzaak van de verstopping (constipatie) te achterhalen.
- Purgo-pil mag enkel toegediend worden aan kinderen na medisch advies. Middelen die de stoelgang
bevorderen (laxeermiddelen) zullen enkel uitzonderlijk aan kinderen worden voorgeschreven.
- Als u bejaard bent of hartlijder of als u geneesmiddelen inneemt die een bepaald type
hartritmestoornissen (torsades de pointes) kunnen veroorzaken of als u een persoon bent met een
slechte nierfunctie, is het in sommige gevallen aan te raden de dosis te verlagen.
- Overmatig of langdurig gebruik kan aanleiding geven tot een verlaagd kaliumgehalte in het bloed
(hypokaliëmie), met een risico van hartritmestoornissen (hartaritmieën) als gevolg, en tot het opnieuw
optreden van verstopping (constipatie).
- Er zijn gevallen gemeld van duizeligheid en/of plotseling bewustzijnsverlies bij patiënten die bisacodyl (het
werkzame bestanddeel van Purgo-pil) hadden ingenomen. Er zijn echter aanwijzingen dat deze effecten
niet te wijten zijn aan het gebruik van bisacodyl, maar dat ze veroorzaakt worden door de verstopping
(constipatie) zelf. In geval van verstopping kan immers door persen tijdens de ontlasting een plots
bewustzijnsverlies ontstaan (defecatiesyncope). Tevens kan de verstopping met buikpijn gepaard gaan.
Deze buikpijn kan een plots en voorbijgaand bewustzijnsverlies (vasovagale respons) opwekken.
- Als u nog andere geneesmiddelen gebruikt.
Raadpleeg uw arts indien één van de bovenstaande waarschuwingen voor u van toepassing is, of dat in het
verleden is geweest.

Gebruikt u nog andere geneesmiddelen?
Gebruikt u naast Purgo-pil nog andere geneesmiddelen, of heeft u dat kort geleden gedaan? Vertel dat dan uw
arts of apotheker. Dat geldt ook voor geneesmiddelen waar u geen voorschrift voor nodig heeft.
- De werking van waterafdrijvende middelen (diuretica) en producten afgeleid van vingerhoedskruid
(digitalisproducten) kan door misbruik van dit geneesmiddel beïnvloed worden.
- Als u middelen tegen maagzuur (antacida), zoals bijvoorbeeld bicarbonaat, gebruikt moet u een
tussenpauze van 2 uur inachtnemen tussen de inname van Purgo-pil en deze middelen.
- Als u geneesmiddelen inneemt die aanleiding geven tot een bepaald type hartritmestoornissen (torsades
de pointes) is voorzichtigheid geboden gezien het risico op deze hartritmestoornissen (torsades de
pointes) verhoogd is in geval van een verlaagd kaliumgehalte in het bloed (hypokaliëmie).

Waarop moet u letten met eten en drinken?
Een tussenpauze van 2 uur moet in acht genomen worden tussen de inname van Purgo-pil en van
melkproducten.

Zwangerschap en borstvoeding
Wilt u zwanger worden, bent u zwanger of geeft u borstvoeding? Neem dan contact op met uw arts of apotheker
voordat u geneesmiddelen gebruikt.
Zwangerschap
Het is af te raden Purgo-pil in te nemen tijdens de eerste drie maanden van de zwangerschap.
Borstvoeding
Hoewel het werkzame bestanddeel, bisacodyl, niet in de moedermelk terechtkomt, mag het tijdens borstvoeding
enkel worden gebruikt op voorschrift van de arts.

Rijvaardigheid en het gebruik van machines
Geen bijzondere voorzorgen nodig.

Stoffen in Purgo-pil waarmee u rekening moet houden
Dit geneesmiddel bevat lactose. Indien uw arts u heeft meegedeeld dat u bepaalde suikers niet verdraagt, neem
dan contact op met uw arts voordat u dit geneesmiddel inneemt.

Specificaties Toon meer>> <<Toon minder
Merk Purgo
Aflevervorm Dragees
Type product Geneesmiddel
Type maag- en darmstoornissen Constipatie
Effect Laxerend
Leeftijdscategorie Voor volwassenen
Werkzaam bestanddeel Bisacodyl
Keyword Laxerend
Generisch middel? not available

Purgo-pil 10mg bij constipatie is een geneesmiddel. Geen langdurig gebruik zonder medisch advies. Lees aandachtig de bijsluiter. Bewaar dit geneesmiddel buiten het bereik van kinderen. Bewaar de bijsluiter, deze bevat belangrijke informatie voor jou. Vraag raad aan je arts of apotheker. Bij het optreden van bijwerkingen, raadpleeg je huisarts. Geneesmiddelen mogen niet teruggenomen worden.
Nota: bij homeopathische geneesmiddelen is niet altijd een bijsluiter beschikbaar.

Meest gestelde vragen

over Purgo-pil 10mg bij constipatie

Wanneer je meerdere weken minder dan 3x per week stoelgang maakt, kan je last hebben van obstipatie of verstopping. De stoelgang is dan harder doordat hij langer in de dikke darm aanwezig blijft. Verstopping kan veroorzaakt worden door je levensstijl, door geneesmiddelen die je neem of door een aandoening.

De volgende oorzaken kunnen aan de basis liggen van constipatie of verstopping:

  • een ongezonde levensstijl;
  • een aandoening (bv. diabetes, schildklierproblemen, depressie, tumor van de dikke darm);
  • geneesmiddelen (bv. ijzersupplementen, sommige verdovende pijnstillers, sommige antidepressiva, 

Open het chat venster

Heb je nog een andere vraag?

Ons team van experten staat voor je klaar.

* Vaste prijs die van toepassing is in onze apotheek
** Online korting / Promotionele korting op de vaste prijs die van toepassing is in onze apotheek