Rennie Mint zonder suiker Kauwtabletten 24 stuks

Kauwtabletten 24 stuks
3,56
3,56
Op voorraad
Rennie is een geneesmiddel dat een branderig gevoel aan de maag verlicht.
Wanneer gebruiken Toon meer>> <<Toon minder

Het wordt gebruikt ter verlichting van maagpijnen zoals:
• branderig gevoel
• zure oprispingen
• gevoel van opgezwollen maag.
• indigestie
• dyspepsie

Hoe gebruiken Toon meer>> <<Toon minder

Neem dit geneesmiddel altijd precies zoals uw arts of apotheker u dat heeft verteld. Twijfelt u over het juiste gebruik? Neem dan contact op met uw arts of apotheker. 


Volwassenen en kinderen van 12 jaar en ouder:
• De kauwtabletten worden zonder water ingenomen, ze worden opgezogen of opgekauwd van zodra de eerste      symptomen van overmatig maagzuur (hyperaciditeit) de kop opsteken.
• 1 of 2 kauwtabletten tegelijk opzuigen, herhalen indien nodig. 
• Voor een snelle verlichting van het ongemak, de eerste kauwtablet stukbijten.
• Nooit meer dan 11 kauwtabletten per dag innemen en dit nooit langer dan enkele dagen (zie rubriek 4 “Mogelijkebijwerkingen”). 

Gebruik bij kinderen:
Niet aanbevolen voor kinderen jonger dan 12 jaar. 

Bijwerkingen Toon meer>> <<Toon minder

Zoals elk geneesmiddel kan ook dit geneesmiddel bijwerkingen hebben, al krijgt niet iedereen daarmee te maken.


Indien u dit geneesmiddel langdurig en in hoge doses gebruikt kan een verhoogd magnesium-en calciumgehalte in het bloed en een verandering in het zuur-base evenwicht (metabole alkalose) optreden, in het bijzonder bij patiënten met een verminderde nierfunctie. Dit wordt gekenmerkt door maagdarmklachten (misselijkheid, braken), abnormale vermoeidheid,verwardheid, depressie, verhoogde urinehoeveelheden, overmatige dorst en uitdroging. Een chronisch verhoogd calciumgehalte in het bloed kan afzetting van calcium in de weefsels veroorzaken.

 Immuunsysteemaandoeningen 
• allergische reacties (overgevoeligheidsreacties) met als mogelijke symptomen: huiduitslag, netelroos, ophoping van vocht rond het gelaat en de keel, hevige, snelle allergische reactie.

Voedings- en stofwisselingsstoornissen
• verhoogd calciumgehalte in het bloed 
• verandering in het zuur-base evenwicht (metabole alkalose). Dit wordt gekenmerkt door maagdarmklachten (ziehieronder), abnormale vermoeidheid, verwardheid, depressie, verhoogde urinehoeveelheden, overmatige dorst enuitdroging. 
• melk-alkalisyndroom (zie hieronder)Maagdarmstelselaandoeningen (maagdarmklachten)
• misselijkheid 
• braken 
• maaglast 
• diarree 
• constipatie: calciumcarbonaat (één van de werkzame stoffen in dit middel) kan constipatie veroorzaken. Deze bijwerking wordt echter tegengehouden door magnesiumcarbonaat (de andere werkzame stof in dit middel) dat een laxerende werking heeft. 
• verhoogde maagzuurproductie (rebound-effect) 

Skeletspierstelsel- en bindweefselaandoeningen
• spierzwakte 

Patiënten met een verminderde nierfunctie
Bij patiënten met een verminderde nierfunctie kan de inname van hoge doses Rennie naast de andere bijwerkingen (zie hierboven) volgende bijwerking veroorzaken: 

Voedings- en stofwisselingsstoornissen 
• verhoogd magnesiumgehalte in het bloed, gekenmerkt door neuromusculaire en cardiovasculaire stoornissen 

Bijwerkingen die alleen optreden in het kader van een melk-alkalisyndroom. Dit syndroom treedt op bij langdurig gebruik van hoge doses calciumcarbonaat (één van de werkzame stoffen in dit middel) in combinatie met melk of zuivelproducten. 

Maag-darmstelselaandoeningen 
• verlies van smaak

Algemene aandoeningen en toedieningsplaatsstoornissen 
• afzetting van calciumzouten in de organen/weefsels van het lichaam 
• verlies aan kracht 

Zenuwstelselaandoeningen 
• hoofdpijn

Nier- en urinewegaandoeningen 
• toename van stikstofhoudende afbraakproducten in het bloed

Het melden van bijwerkingen
Krijgt u last van bijwerkingen, neem dan contact op met uw arts of apotheker. Dit geldt ook voor mogelijke bijwerkingen dieniet in deze bijsluiter staan . U kunt bijwerkingen ook rechtstreeks melden via:Federaal agentschap voor geneesmiddelen en gezondheidsproductenAfdeling VigilantieEUROSTATION IIVictor Hortaplein, 40/40B-1060 BrusselWebsite: www.fagg.bee-mail: patientinfo@fagg-afmps.b

Samenstelling Toon meer>> <<Toon minder

RENNIE MINT ZONDER SUIKER 680 mg / 80 mg, kauwtabletten 

• De werkzame stoffen in dit middel zijn: calciumcarbonaat 680 mg, magnesiumcarbonaat 80 mg 
• De andere stoffen in dit middel zijn: sorbitol, talk, aardappelzetmeel, gepregelatiniseerde maïszetmeel,magnesiumstearaat, vloeibare paraffine, muntaroma, natriumsaccharine.

Specificaties Toon meer>> <<Toon minder
Merk Rennie
Aflevervorm Kauwtabletten
Type product Geneesmiddel
Type maag- en darmstoornissen Maagzuur
Effect Maagzuur neutraliseren
Leeftijdscategorie Vanaf 12 jaar, Voor volwassenen
Werkzaam bestanddeel Ander
Keyword Maagzuur neutraliserend

Rennie Mint zonder suiker is een geneesmiddel. Geen langdurig gebruik zonder medisch advies. Lees aandachtig de bijsluiter. Bewaar dit geneesmiddel buiten het bereik van kinderen. Bewaar de bijsluiter, deze bevat belangrijke informatie voor u. Vraag raad aan uw arts of apotheker. Bij het optreden van bijwerkingen, raadpleeg dan uw huisarts.
Nota: bij homeopathische geneesmiddelen is niet altijd een bijsluiter beschikbaar.

* Vaste prijs die van toepassing is in onze apotheek
** Online korting / Promotionele korting op de vaste prijs die van toepassing is in onze apotheek