02/793 09 34

Ma - Vr9u - 17u30

Momenteel niet bereikbaar

Restofit Zakjes 30 stuks

Zakjes 30 stuks
16,92
Dit product is tijdelijk uitverkocht
Niet op voorraad
  • Weet als eerste wanneer het product weer op voorraad is
Geneesmiddel in de vorm van zakjes voor het symptomatische behandeling van pijn bij maag en darmzweren of voor het verminderen van het branderig gevoel bij reflux.
Wanneer gebruiken Toon meer>> <<Toon minder

Symptomatische behandeling van de pijn in geval van maag- of duodenumzweer. Behandeling van het branderig gevoel bij gastritis of slokdarmreflux

Hoe gebruiken Toon meer>> <<Toon minder

1 a 2 zakjes per dag op lossen in een groot glas water, oproeren en opdringen. Best 1 uur na het eten of bij last.

Max 2 zakjes op 24uur of volgens advies van de behandelende arts.

Bijwerkingen Toon meer>> <<Toon minder

Zoals alle geneesmiddelen, kan RESTOFIT, poeder voor drank, bijwerkingen hebben.
Een verlengde behandeling met hoge doses kan zorgen voor een verhoogd calciumgehalte in het bloed, wat zich kan uiten in de vorm van spijsverteringsklachten (misselijkheid, braken) ; spierzwakte, verwardheid met risico op nierstenen en nierinsufficiëntie (calcificatie van de nieren). Een verhoging van het magnesiumgehalte in het bloed dat zich kan uiten met cardiovasculaire en neuromusculaire klachten kan zich ook ontwikkelen na hoge doses RESTOFIT gedurende verlengde tijd te hebben genomen.
Het laxerend effect wordt verhoogd door de aanwezigheid van sorbitol.
Er bestaat een "rebound" effect van de zuursecretie ten gevolge van het calciumcarbonaat.
Gedurende lange tijd hoge doses calciumcarbonaat innemen samen met melkproducten kan nierdysfunctie veroorzaken, bekend onder de naam van "het syndroom van de melkdrinkers" of "syndroom van Burnett", gekenmerkt door een nierinsufficiëntie met verhoogde azotemie en het risico van het neerslagen van calciumzouten in de weefsels en dan vooral in de nieren.
In geval er bij u een bijwerking optreedt die niet in deze bijsluiter is vermeld of die u als ernstig ervaart,
informeer dan uw arts of apotheker.

Samenstelling Toon meer>> <<Toon minder

Werkzame stoffen
De werkzame stoffen zijn
1) Kaolijn 466 mg (kaolinum)
2) Magnesiumhydroxide 543 mg (Magnesii hydroxidum)
3) Calciumcarbonaat 388 mg (Calcii carbonas)
Andere bestanddelen (hulpstoffen) zijn guar gom (guar galactomanannum) en sorbitol ( sorbitolum).

Waarschuwingen Toon meer>> <<Toon minder

Gebruik RESTOFIT, poeder voor drank, niet
- Wanneer u overgevoelig bent (allergisch) voor kaolijn, magnesiumhydroxide of calciumcarbonaat of voor een van de andere bestanddelen van RESTOFIT, poeder voor drank.
- Wanneer het calciumgehalte in uw bloed te hoog is.
- Wanneer u behandeld wordt met medicijnen, afgeleid van digitalis, en met medicijnen die het hart stimuleren.
- Wanneer de maagzuursecretie onvoldoende is.
- Wanneer u aan ernstige nierinsufficiëntie lijdt.
- In geval van darmobstructie.
- Wanneer u nierstenen hebt of wanneer het calciumgehalte in de urinesecretie verhoogd is..
- Niet toedienen aan kinderen en tieners

Let op
• wanneer u al wat ouder bent en wanneer u lijdt aan een ernstige nierinsufficiëntie, moet zowel de nierfunctie als ook het gehalte aan calcium en magnesium in het bloed gecontroleerd worden;
• teneinde de groei van micro-organismen te vermijden, moet de oplossing, die geen antimicrobieel bewaarmiddel bevat, onmiddellijk na bereiding gedronken worden;
• wanneer u reeds een intolerantie voor een bepaalde suiker vertoond hebt;
• dit medicijn buiten het bereik van kinderen bewaren.
Als u nog andere geneesmiddelen neemt. Gelieve ook de rubriek ”Gebruik van RESTOFIT, poeder voor drank, met andere geneesmiddelen” te lezen.
Raadpleeg uw arts indien één van de bovenstaande waarschuwingen voor u van toepassing is, of dat in het verleden is geweest.

Gebruik van RESTOFIT, poeder voor drank in combinatie met voedsel en drank
Niet van toepassing.

Zwangerschap
Vraag uw arts of apotheker om advies voordat u een geneesmiddel gebruikt.
Door het ontbreken van voldoende gegevens, wordt het gebruik van RESTOFIT tijdens de zwangerschap niet aangeraden.

Borstvoeding
Vraag uw arts of apotheker om advies voordat u een geneesmiddel gebruikt.
Door het ontbreken van voldoende gegevens, wordt het gebruik van RESTOFIT bij borstvoeding niet aangeraden.

Rijvaardigheid en het gebruik van machines
Kaoline, magnesiumhydroxide of calciumcarbonaat hebben geen enkele invloed op de bekwaamheid een voertuig te besturen of machines te bedienen.

Belangrijke informatie over enkele bestanddelen van RESTOFIT, poeder voor drank
RESTOFIT bevat sorbitol, wat een laxerend effect kan hebben.

Gebruik van RESTOFIT, poeder voor drank in combinatie met andere geneesmiddelen
Antacida kunnen de resorptie (dat wil zeggen de opname in het bloed) van vele medicijnen beïnvloeden, wanneer deze gelijktijdig worden gegeven. In de literatuur staan er wijzigingen beschreven van de resorptie van tetracyclines, van lincomycine (door de kaolijn), van digoxine, van isoniazide, van indometacine, van de antagonisten van H2 receptoren en van ijzerzouten. Vandaar moet men 2 uur wachten om andere geneesmiddelen te nemen nadat men RESTOFIT genomen heeft. Het toedienen van RESTOFIT wordt afgeraden voor patiënten die behandeld worden met producten, afgeleid van digitalis, aangezien hypercalcemie de gevoeligheid voor producten afgeleid van digitalis verhoogt.
Het risico op hypercalcemie wordt verhoogd door gelijktijdig gebruik van thiaziden.
Het syndroom van Burnett (zie rubriek « Bijwerkingen ») kan zich voordoen wanneer er tegelijkertijd ook melk, melkproducten of vitamine D genomen worden.
De concentratie van bepaalde antibiotica in de klasse van de fluoroquinolonen in het bloed, kan verminderd worden door het gelijktijdig innemen van antacida op basis van magnesiumzouten of calciumcarbonaat Wanneer u naast RESTOFIT ook antibiotica neemt, moet u dat aan uw dokter melden.
Licht uw arts of apotheker in als u andere geneesmiddelen gebruikt of onlangs hebt gebruikt, ook als het geneesmiddelen betreft, waarvoor geen voorschrift noodzakelijk is.

Specificaties Toon meer>> <<Toon minder
Merk Restofit
Aflevervorm Zakjes
Type product Geneesmiddel
Type maag- en darmstoornissen Maagzuur, Reflux
Effect Maagzuur neutraliseren
Leeftijdscategorie Voor volwassenen
Werkzaam bestanddeel Ander, Magnesiumhydroxide
Keyword Maagpijn, Maagzweer, Pijn
Generisch middel? not available

Restofit is een geneesmiddel. Geen langdurig gebruik zonder medisch advies. Lees aandachtig de bijsluiter. Bewaar dit geneesmiddel buiten het bereik van kinderen. Bewaar de bijsluiter, deze bevat belangrijke informatie voor jou. Vraag raad aan je arts of apotheker. Bij het optreden van bijwerkingen, raadpleeg je huisarts. Geneesmiddelen mogen niet teruggenomen worden.
Nota: bij homeopathische geneesmiddelen is niet altijd een bijsluiter beschikbaar.

Meest gestelde vragen

over Restofit

Wanneer je meerdere weken minder dan 3x per week stoelgang maakt, kan je last hebben van obstipatie of verstopping. De stoelgang is dan harder doordat hij langer in de dikke darm aanwezig blijft. Verstopping kan veroorzaakt worden door je levensstijl, door geneesmiddelen die je neem of door een aandoening.

De volgende oorzaken kunnen aan de basis liggen van constipatie of verstopping:

  • een ongezonde levensstijl;
  • een aandoening (bv. diabetes, schildklierproblemen, depressie, tumor van de dikke darm);
  • geneesmiddelen (bv. ijzersupplementen, sommige verdovende pijnstillers, sommige antidepressiva, 

Open het chat venster

Heb je nog een andere vraag?

Ons team van experten staat voor je klaar.

* Vaste prijs die van toepassing is in onze apotheek
** Online korting / Promotionele korting op de vaste prijs die van toepassing is in onze apotheek