02/793 09 34

Ma - Vr9u - 17u30u
(woensdag tot 17u)

Momenteel niet bereikbaar

Rhinathiol Antirhinitis Tabletten 40 stuks

Tabletten 40 stuks
7,62
Op voorraad
7,62
Geneesmiddel voor een verstopte en lopende neus, in de vorm van tabletten. Wordt gebruikt bij allergische rhinitis,sinusitis en neusverkoudheid.
Wanneer gebruiken Toon meer>> <<Toon minder

 Allergische rhinitis, vasomotorische rhinitis, sinusitis.

Hoe gebruiken Toon meer>> <<Toon minder

Volwassenen en kinderen vanaf 12 jaar: 1 tot 2 tabletten per inname, 1 tot 3 keer per dag. Tussen twee innamen moet telkens minstens 4 uur liggen.
- Neem nooit meer dan 2 tabletten per keer.
- Overschrijd de dosis van 6 tabletten per 24 uur niet.

Bijwerkingen Toon meer>> <<Toon minder

Zoals elk geneesmiddel kan ook dit geneesmiddel bijwerkingen hebben, al krijgt niet
iedereen daarmee te maken.

De volgende bijwerkingen kunnen voorkomen:
- Stoornissen aan de urinewegen.
- Hartkloppingen (palpitaties), verhoogde bloeddruk, versnelde hartslag (tachycardie).
- Problemen met het zicht.
- Hoofdpijn, zenuwachtigheid, slapeloosheid, prikkeling, verwardheid, angst, psychotische toestanden.
- Kalmerend effect dat versterkt kan worden in geval van gelijktijdige inname van alcohol: slaperigheid en bedwelming.
- Mentale verwardheid of opwinding bij bejaarden.
- Misselijkheid, braken, constipatie (verstopping), diarree, een droge mond.

Krijgt u of uw kind veel last van een van de bijwerkingen? Of krijgt u of uw kind een
bijwerking die niet in deze bijsluiter staat? Neem dan contact op met uw arts of apotheker.

Samenstelling Toon meer>> <<Toon minder

Fenylefrine hydrochloride 10mg, chloorfenamine 4mg per tablet, anhydrische glucose, lactose, magnesiumstearaat, maiszetmeel, colloïdaal silicium.


Waarschuwingen Toon meer>> <<Toon minder

Wanneer mag u RHINATHIOL ANTIRHINITIS niet gebruiken?
· U bent of uw kind is allergisch voor één van de stoffen die in dit geneesmiddel zitten.
Deze stoffen kunt u vinden onder rubriek 6.
· Als u of uw kind mono-amineoxidase-inhibitoren gebruikt (middelen tegen depressie) of
binnen de 2 weken na de stopzetting van een dergelijke behandeling. Zie ook "Gebruikt
u nog andere geneesmiddelen?".
· Als u of uw kind lijdt aan een ernstige cardiovasculaire ziekte (ziekte met betrekking tot
het hart en de bloedvaten).
· Als u of uw kind lijdt aan gesloten hoek glaucoom (een zeldzame oogaandoening).
· Als u lijdt aan prostaathypertrofie (vergroting van de prostaat).
· Bij kinderen jonger dan 12 jaar.

Wanneer moet u extra voorzichtig zijn met RHINATHIOL ANTIRHINITIS?
Neem contact op met uw arts of apotheker voordat u RHINATHIOL ANTIRHINITIS gebruikt.
· Als u of uw kind lijdt aan cardiovasculaire ziekte (ziekte met betrekking tot het hart en de
bloedvaten).
· Als u of uw kind lijdt aan een verhoogde werking van de schildklier (hyperthyreoïdie).
· Als u of uw kind suikerziekte (diabetes) heeft.
· In geval van gelijktijdige inname van:
- sommige verdovingsmiddelen (anesthetica)
- andere sympathicomimetica (de geneesmiddelengroep waartoe één van de
werkzame stoffen van RHINATHIOL ANTIRHINITIS, namelijk fenelyfrine
hydrochloride, behoort).
- andere geneesmiddelen met een kalmerend effect, zoals geneesmiddelen tegen
geestesziekten (neuroleptica), geneesmiddelen tegen angst (anxiolytica) en
slaapmiddelen.
In geval van twijfel, contacteer dan altijd eerst uw arts. Zie ook "Gebruikt u nog andere
geneesmiddelen?".
· Als u of uw kind lijdt aan astma.
· Als u of uw kind een verhoogd risico loopt op cerebrale atherosclerose (de verdikking
van de slagaderwand van de slagaders die de hersenen van bloed voorzien).
· In geval van sommige urologische ziekten (ziekten met betrekking tot de nieren en de
urinewegen).
· In geval van een verminderde leverfunctie.
· In geval van een obstructie of een zweer in de maag of twaalfvingerige darm.

Gebruikt u nog andere geneesmiddelen?
· Het sedatieve (rustgevende, kalmerende) effect van RHINATHIOL ANTIRHINITIS wordt
versterkt door de gelijktijdige toediening van slaapmiddelen, geneesmiddelen tegen
angsttoestanden en geneesmiddelen tegen geestesziekten.
· Bepaalde geneesmiddelen tegen depressie (de mono-amine-oxidase-inhibitoren en de
tricyclische antidepressiva) versterken het hypertensief effect (het verhogen van de
bloeddruk) van RHINATHIOL ANTIRHINITIS. Als u behandeld wordt of als u minder dan
twee weken geleden behandeld werd met mono-amine-oxidase-inhibitoren, mag u
RHINATHIOL ANTIRHINITIS niet gebruiken. Zie ook rubriek "Wanneer mag u
RHINATHIOL ANTIRHINITIS niet gebruiken?".
Gebruikt u of uw kind naast RHINATHIOL ANTIRHINITIS nog andere geneesmiddelen, of
heeft u dat kort geleden gedaan of bestaat de mogelijkheid dat u in de nabije toekomst
andere geneesmiddelen gaat gebruiken? Vertel dat dan uw arts of apotheker.

Waarop moet u letten met eten, drinken en alcohol?
Het sedatieve (rustgevende, kalmerende) effect van RHINATHIOL ANTIRHINITIS wordt
versterkt door het gebruik van alcohol.

Zwangerschap en borstvoeding
Het gebruik van RHINATHIOL ANTIRHINITIS moet vermeden worden tijdens de
zwangerschap en de borstvoeding.
Bent u zwanger, denkt u zwanger te zijn, wilt u zwanger worden of geeft u borstvoeding?
Neem dan contact op met uw arts of apotheker voordat u dit geneesmiddel gebruikt.

Rijvaardigheid en het gebruik van machines
Houd rekening met de eventuele slaperigheid die dit geneesmiddel kan veroorzaken als u
wilt autorijden of een machine wilt bedienen.

RHINATHIOL ANTIRHINITIS 10 mg/ 4 mg tabletten bevat lactose (melksuiker) en
glucose
Wanneer uw arts u gezegd heeft dat u of uw kind bepaalde suikers niet verdraagt, neem dan
contact op met uw arts voordat u dit geneesmiddel gebruikt.

RHINATHIOL ANTIRHINITIS 10 mg + 4 mg/10 ml siroop bevat parabenen, maltitol en ethanol
- Parabenen (bewaarmiddelen) kunnen allergische reacties uitlokken (mogelijk
vertraagd).
- Maltitol oplossing. Wanneer uw arts u gezegd heeft dat u of uw kind bepaalde
suikers niet verdraagt, neem dan contact op met uw arts voordat u dit geneesmiddel
gebruikt.
- Ethanol (alcohol). De siroop bevat 500 mg ethanol per 100 ml siroop, of 50 mg per
dessertlepel (10 ml). Dit kan schadelijk zijn in geval van alcoholisme. Voorzichtigheid
is geboden bij zwangere vrouwen en vrouwen die borstvoeding geven, bij kinderen en
risicogroepen zoals patiënten met een leveraandoening of epilepsie.

Specificaties Toon meer>> <<Toon minder
Merk Rhinathiol
Aflevervorm Tabletten
Type product Geneesmiddel
Type behandeling Behandelend
Type neusproblemen Allergie, Verkoudheid
Leeftijdscategorie Vanaf 12 jaar
Specifiek voor Neus, Sinus
Generisch middel? not available
Geschikt bij zwangerschap? not available
Toedieningswijze Oraal

Rhinathiol Antirhinitis is een geneesmiddel. Geen langdurig gebruik zonder medisch advies. Lees aandachtig de bijsluiter. Bewaar dit geneesmiddel buiten het bereik van kinderen. Bewaar de bijsluiter, deze bevat belangrijke informatie voor jou. Vraag raad aan je arts of apotheker. Bij het optreden van bijwerkingen, raadpleeg je huisarts. Geneesmiddelen mogen niet teruggenomen worden. Indien een geneesmiddel wordt afgeleverd met een meetinstrument (spuit, pipet, maatje), wordt aangeraden om GEEN ander meetinstrument te gebruiken dan hetgeen bij dit geneesmiddel wordt geleverd.
Nota: bij homeopathische geneesmiddelen is niet altijd een bijsluiter beschikbaar.

* Vaste prijs incl. BTW die van toepassing is in onze apotheek
** Online korting / Promotionele korting op de vaste prijs die van toepassing is in onze apotheek