9,4 / 10
 • Christel uit Reppel schreef:
  Uitgebreid assortiment, correcte prijs en een vlotte levering.
  Zeer tevreden over het assortiment, de prijs, de levering en de begeleiding van de klantendienst.
 • Livine uit Maarkedal schreef:
  Zeer voordelig en vlotte levering.
  Zeer voordelig en vlotte levering.
 • Felix uit Zelem schreef:
  Correcte en snelle levering
  Correcte en snelle levering

Rhinospray + eucalyptus Neusspray 10ml

Geneesmiddel om de neus vrij te maken, in de vorm van een neusspray met eucalyptus. Werkt ontzwellend, bevrijdt de neus en vermindert de afscheiding van neusvocht.

7,52
Op voorraad
product.view.content.addfavourite

Bestel vandaag, overmorgen geleverd

Bestel vandaag, overmorgen geleverd

 • Gratis levering mogelijk*
 • Altijd korting op alle producten
 • Stel je vragen aan de apotheker
Rhinospray + Eucalyptus bevat tramazoline als werkzame stof, een vaatvernauwer met een 
ontzwellend effect op het neusslijmvlies.
Dit product wordt gebruikt voor de symptomatische behandeling van neusverstopping, bijvoorbeeld 
bij neusontsteking en neuskeelontsteking.
In de eerste plaats wordt aangeraden om de neus te spoelen met een zoutoplossing. Blijft de 
verstopping na het spoelen aanhouden, dan kan Rhinospray + Eucalyptus worden gebruikt.

Zoals elk geneesmiddel kan ook dit geneesmiddel bijwerkingen hebben, al krijgt niet iedereen 
daarmee te maken.
• Stoornissen van het zenuwstelsel:
Vaak: lichte prikkeling, gevoel van lokale irritatie.
Soms: hoofdpijn.
Zelden: duizeligheid.
• Hartstoornissen:
Soms: systemische hart- en vaatstoornissen kunnen optreden: hartkloppingen, versnelde pols, 
onregelmatig hartritme, verhoogde bloeddruk.
• Stoornissen van het ademhalingsstelsel:
Vaak: droge neus of neusklachten, niezen.
Zelden: overvloedig lopende neus.
• Stoornissen van het maagdarmstelsel:
Soms: misselijkheid.
Zelden: smaakstoornissen.
• Algemene stoornissen:
Soms: toename van de zwelling van het neusslijmvlies.
Welke stoffen zitten er in dit middel?
• De werkzame stof in dit middel is: Tramazolinehydrochloride 118 mg (= 125 mg 
tramazolinehydrochloride monohydraat).
• De andere stoffen in dit middel zijn: Benzalkoniumchloride – Eucalyptol – Menthol – Kamfer – 
Glycerol – Citroenzuur – Natriumhydroxide – Hypromellose – Povidon – Magnesiumsulfaat – 
Magnesiumchloride – Calciumchloride – Natriumwaterstofcarbonaat – Natriumchloride – 
Gezuiverd water.

Hoe ziet Rhinospray + Eucalyptus eruit en hoeveel zit er in een verpakking?
Neusspray, oplossing: microdoseur flesje van 10 ml, goed voor ten minste 100 verstuivingen.
Wanneer mag u dit middel niet gebruiken?
• U bent allergisch voor de werkzame stof (tramazoline), voor benzalkonium of voor één van de 
andere stoffen die in dit geneesmiddel zitten. 
• Als u lijdt aan:
- nauwe-hoek-glaucoom (aandoening van het oog te wijten aan een verhoogde oogdruk)
- neusontsteking zonder neusloop (droge neusontsteking).
• Bij kinderen jonger dan 16 jaar.

Wanneer moet u extra voorzichtig zijn met dit middel?
• Vermijd het gebruik van hoge doses gedurende een lange periode wegens de volgende risico’s:
- een langdurige (chronische) ontsteking van het neusslijmvlies, wat leidt tot een verstopte neus
- atrofie van het neusslijmvlies
- een verzwakte werking, gevolgd door congestie van het neusslijmvlies
- een hoge bloeddruk.
• Let erop dat de Rhinospray + Eucalyptus niet in de ogen terechtkomt om irritatie te vermijden.
• Als u nog andere geneesmiddelen gebruikt, gelieve dan ook de rubriek “Gebruikt u nog andere 
geneesmiddelen?” te lezen.
In de eerste plaats wordt aangeraden om de neus te spoelen met een zoutoplossing. Blijft de 
neusverstopping aanhouden, dan kan Rhinospray + Eucalyptus gedurende maximaal 5 opeenvolgende 
dagen worden gebruikt.

Kinderen en jongeren
Niet gebruiken bij kinderen onder 16 jaar.
Neem contact op met uw arts of apotheker voordat u dit middel gebruikt.

Gebruikt u nog andere geneesmiddelen?
Gelijktijdig gebruik van Rhinospray + Eucalyptus met de volgende geneesmiddelen kan een invloed 
hebben op de arteriële druk of de werking van het hart:
• bepaalde geneesmiddelen tegen depressie (MAO-remmers, tricyclische antidepressiva), noch tijdens
de twee weken die volgen op het einde van een behandeling met MAO-remmers 
• geneesmiddelen tegen een hoge of lage arteriële druk.
Gebruikt u naast Rhinospray + Eucalyptus nog andere geneesmiddelen, of heeft u dat kort geleden 
gedaan of bestaat de mogelijkheid dat u in de nabije toekomst andere geneesmiddelen gaat gebruiken?
Vertel dat dan uw arts of apotheker.

Waarop moet u letten met eten, drinken en alcohol?
Niet van toepassing.

Zwangerschap, borstvoeding en vruchtbaarheid
Zwangerschap
Ondoordacht gebruik tijdens de zwangerschap moet worden vermeden. Niet gebruiken tijdens de 
eerste 3 maanden van de zwangerschap.
Borstvoeding
Het gebruik van Rhinospray + Eucalyptus tijdens deze periode is tegenaangewezen.
Bent u zwanger, denkt u zwanger te zijn, wilt u zwanger worden of geeft u borstvoeding? Neem dan 
contact op met uw arts of apotheker voordat u dit geneesmiddel gebruikt.

Rijvaardigheid en het gebruik van machines 
Niet van toepassing.

Rhinospray + Eucalyptus bevat benzalkoniumchloride (een bewaarmiddel), dat irriterend kan 
zijn en huidreacties kan veroorzaken.

Merk Rhinospray
Aflevervorm Neusspray
Type product Geneesmiddel
Type behandeling Behandelend
Type neusproblemen Verkoudheid
Leeftijdscategorie Vanaf 7 jaar
Specifiek voor Neus
Keyword Neus, Ontzwellend, Verkoudheid
Generisch middel? not available
Geschikt bij zwangerschap? not available
Toedieningswijze Nasaal

Rhinospray + eucalyptus is een geneesmiddel. Geen langdurig gebruik zonder medisch advies. Lees aandachtig de bijsluiter. Bewaar dit geneesmiddel buiten het bereik van kinderen. Bewaar de bijsluiter, deze bevat belangrijke informatie voor u. Vraag raad aan uw arts of apotheker. Bij het optreden van bijwerkingen, raadpleeg dan uw huisarts. <br>Nota: bij homeopathische geneesmiddelen is niet altijd een bijsluiter beschikbaar.

9,4 / 10
 • Christel uit Reppel schreef:
  Uitgebreid assortiment, correcte prijs en een vlotte levering.
  Zeer tevreden over het assortiment, de prijs, de levering en de begeleiding van de klantendienst.
 • Livine uit Maarkedal schreef:
  Zeer voordelig en vlotte levering.
  Zeer voordelig en vlotte levering.
 • Felix uit Zelem schreef:
  Correcte en snelle levering
  Correcte en snelle levering
* Vaste prijs die van toepassing is in onze apotheek
** Online korting / Promotionele korting op de vaste prijs die van toepassing is in onze apotheek