02/793 09 34

Ma - Vr9u - 18u

Momenteel niet bereikbaar

Rhinospray + eucalyptus Neusspray 10ml

Neusspray 10ml
6,77
Dit product is tijdelijk uitverkocht
Niet op voorraad
6,77
  • Weet als eerste wanneer het product weer op voorraad is
Geneesmiddel om de neus vrij te maken, in de vorm van een neusspray met eucalyptus. Werkt ontzwellend, bevrijdt de neus en vermindert de afscheiding van neusvocht.
Wanneer gebruiken Toon meer>> <<Toon minder

Verstopte neus.

Hoe gebruiken Toon meer>> <<Toon minder

Volwassenen en jongeren vanaf 16 jaar: eerst de neus snuiten en daarna in elk neusgat 1 verstuiving toepassen, 3 à 4 maal per dag, naargelang de behoefte. Schudden voor gebruik.

Bijwerkingen Toon meer>> <<Toon minder

Zoals elk geneesmiddel kan ook dit geneesmiddel bijwerkingen hebben, al krijgt niet iedereen 
daarmee te maken.
• Stoornissen van het zenuwstelsel:
Vaak: lichte prikkeling, gevoel van lokale irritatie.
Soms: hoofdpijn.
Zelden: duizeligheid.
• Hartstoornissen:
Soms: systemische hart- en vaatstoornissen kunnen optreden: hartkloppingen, versnelde pols, 
onregelmatig hartritme, verhoogde bloeddruk.
• Stoornissen van het ademhalingsstelsel:
Vaak: droge neus of neusklachten, niezen.
Zelden: overvloedig lopende neus.
• Stoornissen van het maagdarmstelsel:
Soms: misselijkheid.
Zelden: smaakstoornissen.
• Algemene stoornissen:
Soms: toename van de zwelling van het neusslijmvlies.

Samenstelling Toon meer>> <<Toon minder

Tramazolinehydrochloride 118 mg, benzalkoniumchloride, eucalyptol, menthol, kamfer, glycerol, citroenzuur, natriumhydroxide, hypromellose, povidon, magnesiumsulfaat, magnesiumchloride, calciumchloride, natriumwaterstofcarbonaat, natriumchloride, gezuiverd water.


Waarschuwingen Toon meer>> <<Toon minder

Wanneer mag u dit middel niet gebruiken?
• U bent allergisch voor de werkzame stof (tramazoline), voor benzalkonium of voor één van de 
andere stoffen die in dit geneesmiddel zitten. 
• Als u lijdt aan:
- nauwe-hoek-glaucoom (aandoening van het oog te wijten aan een verhoogde oogdruk)
- neusontsteking zonder neusloop (droge neusontsteking).
• Bij kinderen jonger dan 16 jaar.

Wanneer moet u extra voorzichtig zijn met dit middel?
• Vermijd het gebruik van hoge doses gedurende een lange periode wegens de volgende risico’s:
- een langdurige (chronische) ontsteking van het neusslijmvlies, wat leidt tot een verstopte neus
- atrofie van het neusslijmvlies
- een verzwakte werking, gevolgd door congestie van het neusslijmvlies
- een hoge bloeddruk.
• Let erop dat de Rhinospray + Eucalyptus niet in de ogen terechtkomt om irritatie te vermijden.
• Als u nog andere geneesmiddelen gebruikt, gelieve dan ook de rubriek “Gebruikt u nog andere 
geneesmiddelen?” te lezen.
In de eerste plaats wordt aangeraden om de neus te spoelen met een zoutoplossing. Blijft de 
neusverstopping aanhouden, dan kan Rhinospray + Eucalyptus gedurende maximaal 5 opeenvolgende 
dagen worden gebruikt.

Kinderen en jongeren
Niet gebruiken bij kinderen onder 16 jaar.
Neem contact op met uw arts of apotheker voordat u dit middel gebruikt.

Gebruikt u nog andere geneesmiddelen?
Gelijktijdig gebruik van Rhinospray + Eucalyptus met de volgende geneesmiddelen kan een invloed 
hebben op de arteriële druk of de werking van het hart:
• bepaalde geneesmiddelen tegen depressie (MAO-remmers, tricyclische antidepressiva), noch tijdens
de twee weken die volgen op het einde van een behandeling met MAO-remmers 
• geneesmiddelen tegen een hoge of lage arteriële druk.
Gebruikt u naast Rhinospray + Eucalyptus nog andere geneesmiddelen, of heeft u dat kort geleden 
gedaan of bestaat de mogelijkheid dat u in de nabije toekomst andere geneesmiddelen gaat gebruiken?
Vertel dat dan uw arts of apotheker.

Waarop moet u letten met eten, drinken en alcohol?
Niet van toepassing.

Zwangerschap, borstvoeding en vruchtbaarheid
Zwangerschap
Ondoordacht gebruik tijdens de zwangerschap moet worden vermeden. Niet gebruiken tijdens de 
eerste 3 maanden van de zwangerschap.
Borstvoeding
Het gebruik van Rhinospray + Eucalyptus tijdens deze periode is tegenaangewezen.
Bent u zwanger, denkt u zwanger te zijn, wilt u zwanger worden of geeft u borstvoeding? Neem dan 
contact op met uw arts of apotheker voordat u dit geneesmiddel gebruikt.

Rijvaardigheid en het gebruik van machines 
Niet van toepassing.

Rhinospray + Eucalyptus bevat benzalkoniumchloride (een bewaarmiddel), dat irriterend kan 
zijn en huidreacties kan veroorzaken.

Specificaties Toon meer>> <<Toon minder
Merk Rhinospray
Aflevervorm Neusspray
Type product Geneesmiddel
Type behandeling Behandelend
Type neusproblemen Verkoudheid
Leeftijdscategorie Voor volwassenen
Specifiek voor Neus
Keyword Neus, Ontzwellend, Verkoudheid
Generisch middel? not available
Geschikt bij zwangerschap? not available
Specifiek voor diabetici? available
Toedieningswijze Nasaal

Rhinospray + eucalyptus is een geneesmiddel. Geen langdurig gebruik zonder medisch advies. Lees aandachtig de bijsluiter. Bewaar dit geneesmiddel buiten het bereik van kinderen. Bewaar de bijsluiter, deze bevat belangrijke informatie voor jou. Vraag raad aan je arts of apotheker. Bij het optreden van bijwerkingen, raadpleeg je huisarts.
Nota: bij homeopathische geneesmiddelen is niet altijd een bijsluiter beschikbaar.

* Vaste prijs die van toepassing is in onze apotheek
** Online korting / Promotionele korting op de vaste prijs die van toepassing is in onze apotheek