Rhinospray Neusspray 15ml

Neusspray 15ml
7,62
Op voorraad
7,62
Geneesmiddel om de neus vrij te maken, in de vorm van een neusspray. Werkt ontzwellend, bevrijdt de neus en vermindert de afscheiding van neusvocht.
Wanneer gebruiken Toon meer>> <<Toon minder

Verstopte neus.

Hoe gebruiken Toon meer>> <<Toon minder

Volwassenen (vanaf 16 jaar): Eerst de neus snuiten en daarna in elk neusgat 1 verstuiving toepassen of 3 druppels indruppelen, 3 à 4 maal per dag, naargelang de behoefte. Schudden voor gebruik.

Bijwerkingen Toon meer>> <<Toon minder

Zoals elk geneesmiddel kan ook dit geneesmiddel bijwerkingen hebben, al krijgt niet iedereen 
daarmee te maken.
• Stoornissen van het zenuwstelsel:
Vaak: lichte prikkeling, gevoel van lokale irritatie.
Zelden: hoofdpijn, duizeligheid.
• Hartstoornissen:
Soms: systemische hart- en vaatstoornissen kunnen optreden: hartkloppingen, versnelde pols, 
onregelmatig hartritme, verhoogde bloeddruk.
• Stoornissen van het ademhalingsstelsel:
Vaak: droge neus of neusklachten, niezen.
Zelden: overvloedig lopende neus.
• Stoornissen van het maagdarmstelsel:
Soms: misselijkheid.
Zelden: smaakstoornissen.
• Algemene stoornissen:
Soms: toename van de zwelling van het neusslijmvlies

Samenstelling Toon meer>> <<Toon minder

Tramazolinehydrochloride 118mg, sorbitol, citroenzuur, dinatriumwaterstoffosfaat dihydraat, natriumchloride, benzalkoniumchloride, gezuiverd water.

Waarschuwingen Toon meer>> <<Toon minder

Wanneer mag u dit middel niet gebruiken?
• U bent allergisch voor de werkzame stof of voor één van de stoffen die in dit geneesmiddel zitten. 
• Als u lijdt aan:
- nauwe-hoek-glaucoom (aandoening van het oog te wijten aan een verhoogde oogdruk)
- neusontsteking zonder neusloop (droge neusontsteking).
• Bij kinderen jonger dan 12 jaar.

Wanneer moet u extra voorzichtig zijn met dit middel?
• Vermijd het gebruik van hoge doses gedurende een lange periode wegens de volgende risico’s:
- een langdurige (chronische) ontsteking van het neusslijmvlies, wat leidt tot een verstopte neus
- atrofie van het neusslijmvlies,
- een verzwakte werking, gevolgd door congestie van het neusslijmvlies
- een hoge bloeddruk.
• Let erop dat de Rhinospray niet in de ogen terechtkomt om irritatie te vermijden.
In de eerste plaats wordt aangeraden om de neus te spoelen met een zoutoplossing. Blijft de 
neusverstopping aanhouden, dan kan Rhinospray gedurende maximaal 5 opeenvolgende dagen 
worden gebruikt.

Kinderen
Rhinospray neusdruppels: te gebruiken vanaf 12 jaar.
Rhinospray neusspray: te gebruiken vanaf 16 jaar.
Neem contact op met uw arts of apotheker voordat u dit middel gebruikt.

Gebruikt u nog andere geneesmiddelen?
Gelijktijdig gebruik van Rhinospray met de volgende geneesmiddelen kan een invloed hebben op de 
arteriële druk of de werking van het hart:
• bepaalde geneesmiddelen tegen depressie (MAO-remmers, tricyclische antidepressiva), noch tijdens
de twee weken die volgen op het einde van een behandeling met MAO-remmers 
• geneesmiddelen tegen een hoge of lage arteriële druk.
Gebruikt u naast Rhinospray nog andere geneesmiddelen, of heeft u dat kort geleden gedaan of bestaat
de mogelijkheid dat u in de nabije toekomst andere geneesmiddelen gaat gebruiken? Vertel dat dan 
uw arts of apotheker.

Waarop moet u letten met eten, drinken en alcohol?
Niet van toepassing.

Zwangerschap, borstvoeding en vruchtbaarheid
Zwangerschap
Niet gebruiken tijdens de eerste 3 maanden van de zwangerschap, behalve op doktersadvies.
Ondoordacht gebruik tijdens de zwangerschap moet worden vermeden.
Borstvoeding
Niet gebruiken tijdens de borstvoeding, behalve op doktersadvies.
Bent u zwanger, denkt u zwanger te zijn, wilt u zwanger worden of geeft u borstvoeding? Neem dan 
contact op met uw arts of apotheker voordat u dit geneesmiddel gebruikt.

Rijvaardigheid en het gebruik van machines
Niet van toepassing.

Rhinospray bevat benzalkoniumchloride (een bewaarmiddel), dat irriterend kan zijn en 
huidreacties kan veroorzaken.

Specificaties Toon meer>> <<Toon minder
Merk Rhinospray
Aflevervorm Neusspray
Type product Geneesmiddel
Type behandeling Behandelend
Type neusproblemen Verkoudheid
Leeftijdscategorie Voor volwassenen
Specifiek voor Neus
Keyword Loopneus, Ontzwellend, Verstopte neus
Generisch middel? not available
Geschikt bij zwangerschap? not available
Specifiek voor diabetici? available
Toedieningswijze Nasaal

Rhinospray is een geneesmiddel. Geen langdurig gebruik zonder medisch advies. Lees aandachtig de bijsluiter. Bewaar dit geneesmiddel buiten het bereik van kinderen. Bewaar de bijsluiter, deze bevat belangrijke informatie voor jou. Vraag raad aan je arts of apotheker. Bij het optreden van bijwerkingen, raadpleeg je huisarts.
Nota: bij homeopathische geneesmiddelen is niet altijd een bijsluiter beschikbaar.

* Vaste prijs die van toepassing is in onze apotheek
** Online korting / Promotionele korting op de vaste prijs die van toepassing is in onze apotheek