02/793 09 34

Ma - Vr9u30 - 18u

Chat met ons

Sekin siroop Siroop 200ml

Siroop 200ml
6,50
Dit product is tijdelijk uitverkocht
Niet op voorraad
  • Weet als eerste wanneer het product weer op voorraad is
Geneesmiddel voor een droge, niet-productieve hoest in de vorm van een siroop.
Wanneer gebruiken Toon meer>> <<Toon minder

Sekin bevat cloperastine fendizoaat. Cloperastine fendizoaat is een geneesmiddel om hoest te
stillen. Het behoort bij een groep geneesmiddelen die niet-narcotische antitussiva heet.
Sekin wordt toegepast voor de behandeling van de symptomen van een droge (niet-productieve)
hoest.

Bijwerkingen Toon meer>> <<Toon minder

Zoals elk geneesmiddel kan Sekin bijwerkingen hebben, al krijgt niet iedereen daarmee te maken.

Overdreven kalmerend effect, slaperigheid, maagstoornissen, een droge mond en stoornissen van
het aanpassingsvermogen van het oog, vochtophoping (oedeem) in de keelholte, jeuk, huiduitslag
en netelroos zijn mogelijk.
Krijgt u veel last van een bijwerking? Of heeft u een bijwerking die niet in deze bijsluiter staat?
Neem dan contact op met uw arts of apotheker.

Samenstelling Toon meer>> <<Toon minder

Welke stoffen zitten er in dit middel?
- De werkzame stof in dit middel is cloperastine fendizoaat.
- De andere stoffen in dit middel zijn microkristallijne cellulose, natrium carmellose, macrogol
stearaat 2000, sucrose, methylparahydroxybenzoaat (E218), propylparahydroxybenzoaat
(E216), synthetische bananensmaak, gezuiverd water.

Hoe ziet Sekin 3,54 mg/ml siroop eruit en hoeveel zit er in een verpakking?
Sekin wordt aangeboden onder vorm van siroop in flessen van 200 ml met kindveilige sluiting. De
verpakking bevat een maatlepel. (Het maatlepeltje heeft 2 uiteinden: het kleine uiteinde of klein
lepeltje voor kinderen komt overeen met 5 ml en het grote uiteinde of groot lepeltje voor
volwassenen komt overeen met 10 ml)
Sekin is ook verkrijgbaar onder vorm van omhulde tabletten.

Waarschuwingen Toon meer>> <<Toon minder

Wanneer mag u dit middel niet gebruiken?
- U bent allergisch voor een van de stoffen die in dit geneesmiddel zitten.
- Als u weet dat u allergisch (overgevoelig) bent voor geneesmiddelen tegen allergie (antihistaminica).
- Als u behandeld wordt met middelen tegen ziekelijke neerslachtigheid (antidepressiva) van de groep MAO-remmers .
- Als u een hoest met slijmen (productieve hoest) wenst te behandelen.
- Als uw kind jonger is dan 6 jaar.

Wanneer moet u extra voorzichtig zijn met dit middel?
- Als u een verhoogde oogboldruk hebt.
- Als er bij u een prostaatvergroting werd vastgesteld.
- Als u nog andere geneesmiddelen inneemt. Gelieve ook de rubriek “Gebruikt u nog andere
geneesmiddelen?” te lezen.
Raadpleeg uw arts indien één van de bovenstaande waarschuwingen voor u van toepassing is, of
dat in het verleden is geweest.

Gebruikt u nog andere geneesmiddelen?
Gebruikt u naast Sekin nog andere geneesmiddelen, of heeft u dat kort geleden gedaan? Vertel
dat dan uw arts of apotheker. Dat geldt ook voor geneesmiddelen waar u geen voorschrift voor
nodig heeft.
Gebruik Sekin niet samen met slaapmiddelen, verdovende (narcotische) middelen, kalmerende
middelen en bepaalde pijnstillers. Het kalmerend/slaapverwekend effect kan versterkt worden.
Neem Sekin niet in combinatie met geneesmiddelen tegen allergie (antihistaminica) en
geneesmiddelen gebruikt bij astma en chronische longaandoeningen (anticholinergica). Deze
middelen kunnen elkaars effecten versterken.

Waarop moet u letten met eten en drinken?

Vermijd alcohol tijdens het gebruik van Sekin. Het kalmerend effect (onderdrukking van de werking
van het centraal zenuwstelsel) van alcohol wordt versterkt bij gelijktijdige inname van Sekin. U kan
dan slaperig worden.

Zwangerschap en borstvoeding
Wilt u zwanger worden, bent u zwanger of geeft u borstvoeding? Neem dan contact op met uw arts
of apotheker voordat u geneesmiddelen gebruikt.
Zwangerschap
Gebruik Sekin niet tijdens de eerste drie maanden van de zwangerschap. Na de eerste drie
maanden blijft voorzichtigheid eveneens uiterst aangeraden.
Borstvoeding
Over de uitscheiding van Sekin in de moedermelk is niets bekend. Daarom is het beter Sekin niet
in te nemen tijdens de borstvoeding.

Rijvaardigheid en het gebruik van machines
Sekin kan slaperigheid bij u veroorzaken. Hou hiermee rekening wanneer u voertuigen bestuurt,
machines bedient of taken verricht waarbij u waakzaam moet zijn.

Stoffen in dit middel waarmee u rekening moet houden
Methylparahydroxybenzoaat (E218) en propylparahydroxybenzoaat (E216) kunnen allergische
reacties veroorzaken (mogelijks met enige vertraging).
Sekin bevat sucrose. Indien uw arts u heeft meegedeeld dat u bepaalde suikers niet verdraagt,
neem dan contact op met uw arts voordat u dit geneesmiddel inneemt.
Sekin bevat 2,25 g sucrose per dosis van 5 ml.
Voorzichtigheid is geboden bij patiënten met diabetes mellitus.

Specificaties Toon meer>> <<Toon minder
Merk Sekin
Aflevervorm Siroop
Type product Geneesmiddel
Type hoest Droge hoest
Leeftijdscategorie Vanaf 12 jaar, 6 tot 12 jaar
Keyword Hoeststillend
Generisch middel? not available
Toedieningswijze Oraal
Zonder suiker? not available

Sekin siroop is een geneesmiddel. Geen langdurig gebruik zonder medisch advies. Lees aandachtig de bijsluiter. Bewaar dit geneesmiddel buiten het bereik van kinderen. Bewaar de bijsluiter, deze bevat belangrijke informatie voor jou. Vraag raad aan je arts of apotheker. Bij het optreden van bijwerkingen, raadpleeg je huisarts. Geneesmiddelen mogen niet teruggenomen worden.
Nota: bij homeopathische geneesmiddelen is niet altijd een bijsluiter beschikbaar.

* Vaste prijs incl. BTW die van toepassing is in onze apotheek
** Online korting / Promotionele korting op de vaste prijs die van toepassing is in onze apotheek