Sorbitol 5g Zakjes 20 stuks

4,92
4,92
Op voorraad
Symptomatische behandeling van constipatie. Niet geschikt voor langdurig gebruik.
Wanneer gebruiken Toon meer>> <<Toon minder

Sorbitol Delalande is een laxeermiddel. U kunt dit middel gebruiken voor de behandeling van
de symptomen van constipatie (verstopping).

Bijwerkingen Toon meer>> <<Toon minder

Zoals elk geneesmiddel kan Sorbitol Delalande bijwerkingen hebben, al krijgt niet iedereen
daarmee te maken.
Sorbitol Delalande kan de volgende bijwerkingen veroorzaken:
Effecten op het maag-darmstelsel
- Diarree, buikpijn, in het bijzonder bij patiënten met colopathie (aandoening van de dikke 
darm).
- Toename van het risico van dehydratatie (tekort aan vocht) met natrium- en 
kaliumverlies, in het bijzonder bij bejaarden als gevolg van diarree.
- Opgeblazen gevoel van de maag.
Endocriene effecten
- Te sterke uitscheiding van gal.
Krijgt u veel last van een bijwerking? Of heeft u een bijwerking die niet in deze bijsluiter 
staat? Neem dan contact op met uw arts of apotheker.

Samenstelling Toon meer>> <<Toon minder

Welke stoffen zitten erin Sorbitol Delalande?
- De werkzame stof in Sorbitol Delalande is Sorbitol. Het is aanwezig onder de vorm van 
poeder en elk zakje bevat 5 gram.
- Er zitten geen andere stoffen in Sorbitol Delalande.

Hoe ziet Sorbitol Delalande eruit en hoeveel zit er in een verpakking?
Poeder voor drank, onder de vorm van zakjes.
Verpakking van 20 zakjes

Waarschuwingen Toon meer>> <<Toon minder

Wanneer mag u Sorbitol Delalande niet gebruiken?
• U bent allergisch voor een van de stoffen die in dit geneesmiddel zitten. 
• In geval van obstructie van de galwegen of in geval van galstenen.
• In geval van buikpijn van ongekende oorsprong.
• In geval van leverinsufficiëntie (slechte werking van de lever).
• Bij kinderen jonger dan 6 jaar.
• Als u lijdt aan de ziekte van Crohn of een andere ziekte van de dikke darm.
• Als u fructose (vruchtensuiker) niet verdraagt (fructose-intolerantie).
• Als u reeds Kayexalate gebruikt, een geneesmiddel tegen hyperkaliëmie (te veel kalium 
in uw bloed).

Wanneer moet u extra voorzichtig zijn met Sorbitol Delalande?
• Als u bejaard bent.
• Als u suikerziekte (diabetes) heeft.
• Langdurig en regelmatig gebruik van laxeermiddelen, zoals Sorbitol Delalande, is 
afgeraden. Er bestaat namelijk een risico dat u afhankelijk wordt van laxeermiddelen en ze 
dus niet meer zou kunnen missen. 
• Als u gevoelige darmen heeft (colitis of enterocolitis) of als u vroeger ooit amoebiasis 
(een infectieziekte aan de darmen die ernstige diarree veroorzaakt) heeft gehad. Uw 
dosering moet dan aangepast worden,
• Als u aan colitis (ontsteking van de dikke darm) lijdt. Neem dit geneesmiddel dan niet in 
op een nuchtere (lege) maag. 
• Als u nog andere geneesmiddelen inneemt, lees dan ook de rubriek “Gebruikt u nog 
andere geneesmiddelen?” aandachtig.
Raadpleeg uw arts indien één van de bovenstaande waarschuwingen voor u van toepassing 
is, of dat in het verleden is geweest.

Gebruikt u nog andere geneesmiddelen?
Laxeermiddelen kunnen de opname van andere gelijktijdig toegediende geneesmiddelen 
beïnvloeden. 
Gebruikt u naast Sorbitol Delalande nog andere geneesmiddelen, of heeft u dat kort geleden
gedaan? Vertel dat dan uw arts of apotheker. Dat geldt ook voor geneesmiddelen waar u 
geen voorschrift voor nodig heeft.

Zwangerschap en borstvoeding
Wilt u zwanger worden, bent u zwanger of geeft u borstvoeding? Neem dan contact op met 
uw arts of apotheker voordat u geneesmiddelen gebruikt.
Gebruik Sorbitol Delalande niet tijdens uw zwangerschap tenzij uw arts dit echt noodzakelijk 
vindt.
Er werd tot nu toe geen enkel nadeel gerapporteerd in geval van borstvoeding.

Rijvaardigheid en het gebruik van machines
Er is geen informatie beschikbaar in verband met de invloed van Sorbitol Delalande op het 
besturen van voertuigen en het bedienen van machines.

Sorbitol Delalande bevat fructose
Indien uw arts u heeft meegedeeld dat u bepaalde suikers niet verdraagt, neem dan contact 
op met uw arts voordat u dit geneesmiddel inneemt.


Specificaties Toon meer>> <<Toon minder
Merk Sorbitol
Aflevervorm Zakjes
Type product Geneesmiddel
Type maag- en darmstoornissen Constipatie
Effect Laxerend, Vertering bevorderen
Leeftijdscategorie Voor volwassenen
Werkzaam bestanddeel Ander
Keyword Stoelgangbevorderend
Generisch middel? not available

Sorbitol 5g is een geneesmiddel. Geen langdurig gebruik zonder medisch advies. Lees aandachtig de bijsluiter. Bewaar dit geneesmiddel buiten het bereik van kinderen. Bewaar de bijsluiter, deze bevat belangrijke informatie voor u. Vraag raad aan uw arts of apotheker. Bij het optreden van bijwerkingen, raadpleeg dan uw huisarts.
Nota: bij homeopathische geneesmiddelen is niet altijd een bijsluiter beschikbaar.

* Vaste prijs die van toepassing is in onze apotheek
** Online korting / Promotionele korting op de vaste prijs die van toepassing is in onze apotheek