02/793 09 34

Ma - Vr9u - 19u

Chat met ons

Spagulax M 70% Granulaat 700g

Granulaat 700g
11,27
Op voorraad
11,27
Symptomatische behandeling van de constipatie. Niet geschikt voor langdurig gebruik zonder doktersadvies.
Beschrijving Toon meer>> <<Toon minder

Toepassing

Chronische constipatie.

Wanneer gebruiken Toon meer>> <<Toon minder

Spagulax M is een laxeermiddel.
Spagulax M is een kruidengeneesmiddel aangewezen om de stoelgang te bevorderen, nadat elke
ernstige pathologie (ziekte) uitgesloten werd.
Wordt uw klacht na 8 dagen niet minder, of wordt hij zelfs erger? Neem dan contact op met uw arts.

Hoe gebruiken Toon meer>> <<Toon minder

Dosering

3 tot 6jaar: ½ zakje voor of na de maaltijd. Vanaf 6 jaar: 1 zakje voor of na elke hoofdmaaltijd.

Bijwerkingen Toon meer>> <<Toon minder

daarmee te maken.
· Maagdarmsstelselaandoeningen: gasophoping in de darmen, in zeldzame gevallen een
verstopping van de slokdarm (vooral bij bejaarde patiënten met een verandering in de
motoriek van de slokdarm).
· Anafylaxie (zeer ernstige allergische reactie) met astmatische reactie na het inademen van
plantago ovata / psylliumpoeder werd beschreven bij gezondheidsmedewerkers en werkers in
de farmaceutische industie, die regelmatig met psylliumpoeder in contact kwamen.
Plantago ovata zaden bevatten stoffen die kunnen leiden tot allergische reacties na oraal gebuik van
het product, bij contact met de huid of in geval van poedervorm ook door inademing. De allergische
symptomen kunnen de volgende zijn: lopende neus, roodheid van het oog, moeilijkheden bij ademen,
huidreacties, jeuk, en in sommige gevallen anafylaxie (een plotse veralgemeende allergische reactie
die kan leiden tot een levensbedreigende shock). Individuen die regelmatig het poeder klaarmaken,
zijn meer vatbaar voor deze reacties (zie rubriek “Wanneer moet u extra voorzichtig zijn met dit
middel?”).

Krijgt u veel last van een van de bijwerkingen? Of krijgt u een bijwerking die niet in deze bijsluiter
staat? Neem dan contact op met uw arts of apotheker.

Samenstelling Toon meer>> <<Toon minder

Welke stoffen zitten er in dit middel?
- De werkzame stof in dit middel is het zaadvlies van ispaghula (Plantago ovata Forssk).
- De andere stof in dit middel is sucrose.

Waarschuwingen Toon meer>> <<Toon minder

Waarschuwing
Neem elke enkelvoudige dosis (= 1 soeplepel) van dit product in met ten minste 210 ml water of een
gelijkaardige waterige vloeistof.
De inname van dit product zonder voldoende vloeistof, kan een zwelling van het product veroorzaken
en zo uw keel of slokdarm blokkeren en verstikking veroorzaken.
Een intestinale obstructie kan voorkomen indien een voldoende vochtinname niet gehandhaafd blijft.
Indien u na inname van dit product pijn op de borst ervaart, overgeeft of moeilijkheden hebt bij
slikken of ademen, zoek dan onmiddellijk medische hulp.
De behandeling van verzwakte patiënten vereist medisch toezicht.
De behandeling van ouderen gebeurt best onder toezicht.

Wanneer mag u dit middel niet gebruiken?
- u bent allergisch voor één van de stoffen die in dit middel zitten. Deze stoffen kunt u vinden
onder rubriek 6.
- U bent allergisch voor plantago ovata zaden. Zie ook in de rubriek hier beneden “Wanneer moet u
extra voorzichtig zijn met dit middel?”
- U lijdt aan een ontsteking van het colon (dikke darm) (ziekte van Crohn, colitis ulcerosa).
- U heeft een vernauwing of verstopping (obstructie) van uw spijsverteringskanaal.
- U heeft last van buikpijn, zonder de oorzaak te kennen.
- U bent gedurende meerdere dagen niet naar het toilet geweest (mogelijke aanwezigheid van
verharde ontlasting in de darm (fecaloom), met eventuele obstructie van het darmkanaal tot
gevolg).
- U heeft een ontstoken appendix (wormvormig aanhangsel van de blindedarm)
- U heeft last van atonie (weefselverslapping, vermindering van tonus / weefselspanning) in uw
darmen.
- Uw stoelgangsgewoonte (frequentie, consistentie,...) is veranderd gedurende meer dan 14 dagen.
- U merkt bloed op in de stoelgang.

Wanneer moet u extra voorzichtig zijn met dit middel?
- Als u lijdt aan een megacolon (volumetoename van de dikke darm) of als u bedlegerig bent,
aangezien uw stoelgangspatroon hierdoor beïnvloed wordt, met verharding van de darminhoud
en (gedeeltelijke) verstopping van het spijsverteringskanaal tot gevolg.
- Als u lijdt aan diabetes. Hou dan rekening met de hoeveelheid suiker (gelieve ook de rubriek
“Spagulax M bevat” en de rubriek 6 “Welke stoffen zitten er in dit middel?” te lezen).
- Indien uw arts u heeft meegedeeld dat u bepaalde suikers niet verdraagt, neem dan contact op
met uw arts voordat u dit geneesmiddel inneemt. (gelieve ook de rubriek hieronder “Spagulax
M bevat” te lezen)
- Als u nog andere geneesmiddelen inneemt. Gelieve ook de rubriek “Inname met andere
geneesmiddelen.” te lezen.
- Als u het zou geven aan zuigelingen en kinderen. Spagulax M mag slechts in uitzonderlijke
gevallen gegeven worden aan zuigelingen en kinderen.
- Als u neerligt wanneer u Spagulax M wilt innemen. Neem Spagulax M nooit in liggende
houding in of zonder vloeistof. De korrels hebben dan meer kans om te blijven steken in uw
slokdarm. Neem steeds voldoende water in met spagulax (minstens 2 glazen water van
minimum 15 cl) en neem Spagulax M ten laatste 1 uur vóór het slapengaan.
- Als u een hulpverlener of een verzorger bent die sinds lange tijd producten met poeder van
plantago ovata zaden klaarmaakt voor toediening aan patiënten. U zou allergisch kunnen
worden voor deze producten door de voortdurende inademing van het poeder. Gebruik het
middel niet indien u last krijgt van symptomen (zie rubriek “mogelijke bijwerkingen”) die
herkend kunnen worden als allergische reacties.(zie rubriek “Wanneer mag u dit middel niet gebruiken?”)

Neem contact op met uw arts of apotheker voordat u dit middel inneemt.

Neemt u nog andere geneesmiddelen in?
Wacht 2 uur na de inname van Spagulax M met het gebruik van andere geneesmiddelen om elke
eventuele wisselwerking te vermijden.
Neemt u naast Spagulax nog andere geneesmiddelen in, of heeft u dat kort geleden gedaan of bestaat
de mogelijkheid dat u in de nabije toekomst andere geneesmiddelen gaat innemen? Vertel dat dan uw
arts of apotheker.

Waarop moet u letten met eten en drinken?
Neem dit geneesmiddel in met één tot twee glazen water (minstens 210ml). Dit is belangrijk voor de
doeltreffendheid van het middel.

Zwangerschap, borstvoeding en vruchtbaarheid
Bent u zwanger, denkt u zwanger te zijn, wilt u zwanger worden of geeft u borstvoeding? Neem dan
contact op met uw arts of apotheker voordat u dit geneesmiddel gebruikt.

Rijvaardigheid en het gebruik van machines
Spagulax M heeft het geen invloed op de rijvaardigheid en het gebruik van machines.

Spagulax M bevat sucrose
Indien uw arts u heeft meegedeeld dat u bepaalde suikers niet verdraagt, neem dan contact op met uw
arts voordat u dit geneesmiddel inneemt.
Spagulax M bevat 3 g sucrose per dosis van 10 g geneesmiddel (wat ongeveer overeenstemt met 1
soeplepel). Voorzichtigheid is geboden bij patiënten met diabetes melitus.

Specificaties Toon meer>> <<Toon minder
Merk Spagulax
Aflevervorm Granulaat
Type product Geneesmiddel
Type maag- en darmstoornissen Constipatie
Effect Laxerend
Bevat Plantago ovata
Keyword Stoelgangbevorderend
Generisch middel? not available

Spagulax M 70% is een geneesmiddel. Geen langdurig gebruik zonder medisch advies. Lees aandachtig de bijsluiter. Bewaar dit geneesmiddel buiten het bereik van kinderen. Bewaar de bijsluiter, deze bevat belangrijke informatie voor jou. Vraag raad aan je arts of apotheker. Bij het optreden van bijwerkingen, raadpleeg je huisarts.
Nota: bij homeopathische geneesmiddelen is niet altijd een bijsluiter beschikbaar.

Meest gestelde vragen

over Spagulax M 70%

Wanneer je meerdere weken minder dan 3x per week stoelgang maakt, kan je last hebben van obstipatie of verstopping. De stoelgang is dan harder doordat hij langer in de dikke darm aanwezig blijft. Verstopping kan veroorzaakt worden door je levensstijl, door geneesmiddelen die je neem of door een aandoening.

De volgende oorzaken kunnen aan de basis liggen van constipatie of verstopping:

  • een ongezonde levensstijl;
  • een aandoening (bv. diabetes, schildklierproblemen, depressie, tumor van de dikke darm);
  • geneesmiddelen (bv. ijzersupplementen, sommige verdovende pijnstillers, sommige antidepressiva, 

Open het chat venster

Heb je nog een andere vraag?

Ons team van experten staat voor je klaar.

* Vaste prijs die van toepassing is in onze apotheek
** Online korting / Promotionele korting op de vaste prijs die van toepassing is in onze apotheek