02/793 09 34

Ma - Vr9u - 19u

Momenteel niet bereikbaar

Sportflex Spray 100ml

Spray 100ml
16,21
Op voorraad
16,21
Geneesmiddel op basis van indometacine in de vorm van een spray voor lokaal aan te brengen. Werkt pijnstillend, ontstekingswerend en ontzwellend.
Wanneer gebruiken Toon meer>> <<Toon minder

Sportflex verlicht de pijn, vermindert de ontsteking en de daarmee samenhangende zwelling
bij:
– aandoeningen van de gewrichten, pezen en omliggende structuren, zoals peesof
peesschedeontsteking, pijnlijke of geblokkeerde schouder,
– ongeval- en sportletsels, zoals: verstuikingen, spierkneuzingen.

Bijwerkingen Toon meer>> <<Toon minder

Zoals alle geneesmiddelen kan Sportflex bijwerkingen veroorzaken, hoewel niet iedereen
deze bijwerkingen krijgt.
Zeer vaak ( ≥1/10), vaak (≥1/100, <1/10,.sSoms (≥1/1.000, <1/100), zelden (≥1/10.000, <1/1.000),
zeer zelden (<1/10.000, niet bekend (kan met de beschikbare gegevens niet worden bepaald)).
Ademhalingsstelsel-, borstkas- en mediastinumaandoeningen
In uitzonderlijke gevallen kan de inademing van de dampen van de oplossing een irritatie van de
luchtwegen met zich meebrengen.
Huid- en onderhuidaandoeningen
In zeldzame gevallen kunnen zich na toepassing overgevoeligheidsreacties voordoen in de vorm
van roodheid van de huid, prikkeling, eczeem na toepassing van de oplossing. In dat geval moet de
behandeling worden stopgezet.
In zeldzame gevallen heeft men na toepassing van de oplossing op de huid een verergering van
een bestaande psoriasis opgemerkt.
Wanneer één van de bijwerkingen ernstig wordt of als er bij u een bijwerking optreedt die
niet in deze bijsluiter is vermeld, raadpleeg dan uw arts of apotheker.

Samenstelling Toon meer>> <<Toon minder

Wat bevat Sportflex
- Het werkzame bestanddeel is indomethacine 10 mg/g
- De andere bestanddelen zijn isopropylmyristaat, isopropylaclohol en parfum.

Hoe ziet Sportflex er uit en wat is de inhoud van de verpakking
Flesjes met 50 ml en 100 ml oplossing, in de vorm van een huidspray.

Waarschuwingen Toon meer>> <<Toon minder

Gebruik Sportflex niet
- als u allergisch (overgevoelig) bent voor indomethacine of voor één van de andere
bestanddelen van Sportflex.
- als u allergisch (overgevoelig) bent voor andere antireumatische of pijnstillende middelen.
- voorzichtigheid is geboden in geval van neiging tot allergische huidreacties.
- op een beschadigde huid.
- tijdens de laatste drie maanden van de zwangerschap.
- als u lijdt aan maag- of darmzweer.
- slechts na medisch advies:
o tijdens de eerste drie en de laatste drie maanden van de zwangerschap
o bij kinderen jonger dan 14 jaar
o bij patiënten die aan maag- of darmzweer lijden.

Wees extra voorzichtig met Sportflex
- De oplossing bevat alcohol en moet daarom niet met open wonden, slijmvliezen of
de ogen in aanraking worden gebracht.
- Indien dit preparaat gedurende langere tijd op grote huidoppervlakken wordt
toegepast, of indien de dosering overschreden wordt kan het geneesmiddel in het bloed
doordringen.
- men zal vooral bijzonder voorzichtig zijn bij nieraandoeningen.
- Voorzichtigheid is geboden bij patiënten die urineafdrijvende middelen gebruiken.

Gebruik met andere geneesmiddelen
Vertel uw arts of apotheker als u andere geneesmiddelen gebruikt of kort geleden heeft gebruikt. Dit
geldt ook voor geneesmiddelen die u zonder voorschrift kunt krijgen.

Gebruik van Sportflex met voedsel en drank
Niet van toepassing.

Zwangerschap en borstvoeding
Niet tijdens de zwangerschap of bij borstvoeding gebruiken.
Vraag uw arts of apotheker om advies voordat u een geneesmiddel gebruikt.

Rijvaardigheid en het gebruik van machines
Niet van toepassing.

Belangrijke informatie over enkele bestanddelen van Sportflex
Niet van toepassing.

Specificaties Toon meer>> <<Toon minder
Merk Sportflex
Aflevervorm Spray
Type product Geneesmiddel
Effect Ontstekingsremmend, Ontzwellend, Pijnstillend
Bevat Indometacine
Aangewezen bij Kneuzing, Ontsteking, Verstuiking, Zwelling
Keyword Ontsteking, Pijn, Spieren
Geeft warmte? not available
Generisch middel? not available

Sportflex is een geneesmiddel. Geen langdurig gebruik zonder medisch advies. Lees aandachtig de bijsluiter. Bewaar dit geneesmiddel buiten het bereik van kinderen. Bewaar de bijsluiter, deze bevat belangrijke informatie voor jou. Vraag raad aan je arts of apotheker. Bij het optreden van bijwerkingen, raadpleeg je huisarts. Geneesmiddelen mogen niet teruggenomen worden.
Nota: bij homeopathische geneesmiddelen is niet altijd een bijsluiter beschikbaar.

* Vaste prijs die van toepassing is in onze apotheek
** Online korting / Promotionele korting op de vaste prijs die van toepassing is in onze apotheek