02/793 09 34

Ma - Vr9u - 19u

Momenteel niet bereikbaar

Sulfarlem S25 60 stuks

60 stuks
8,49
Op voorraad
8,49
Geneesmiddel in de vorm van tabletten voor de behandeling van een droge mond.
Wanneer gebruiken Toon meer>> <<Toon minder

U kunt Sulfarlem S25 gebruiken in geval van symptomen van droge mond:
· veroorzaakt door geneesmiddelen gebruikt bij bepaalde zenuwziekten (neuroleptica),
geneesmiddelen tegen depressie, kalmeermiddelen, geneesmiddelen gebruikt bij de ziekte van
Parkinson of andere geneesmiddelen die droge mond veroorzaken.
· na radiotherapie van de hals, de kaken of de oorstreek.
· ten gevolge van beschadiging van de speekselklieren veroorzaakt door de zeldzame ziekte van
Gougerot-Sjøgren.

Bijwerkingen Toon meer>> <<Toon minder

Zoals elk geneesmiddel kan ook dit geneesmiddel bijwerkingen hebben, al krijgt niet iedereen daarmee te
maken.
Maagdarmstoornissen
· Weke stoelgang en diarree (zie ook 'Wanneer moet u extra voorzichtig zijn met Sulfarlem S25?'
onder punt 2).
· Soms kan speekselvloed optreden.
Nier- en urinestoornissen
· Donkere verkleuring van de urine. U hoeft zich hierover echter niet ongerust te maken.
Krijgt u veel last van een van de bijwerkingen? Of krijgt u een bijwerking die niet in deze bijsluiter staat?
Neem dan contact op met uw arts of apotheker.

Samenstelling Toon meer>> <<Toon minder

Welke stoffen zitten er in Sulfarlem S25?
De werkzame stof in Sulfarlem S25 is anetholtrithion (= trithioparamethoxyphenylpropen).
De andere stoffen in Sulfarlem S25 zijn:
Kern: Lactose monohydraat - Arabische gom - Tarwezetmeel - Saccharose - Guar gom -
gehydrateerd colloïdaal siliciumdioxide - Magnesiumstearaat
Omhulsel: Carnaubawas - Gelatine - Saccharose - Talk - Titaandioxide (E171) - Zonnegeel FCF
(E110) - Ponceau 4R rood (E124)

Hoe ziet Sulfarlem S25 eruit en hoeveel zit er in een verpakking?
Blisterverpakking van 60 omhulde tabletten.

Waarschuwingen Toon meer>> <<Toon minder

Wanneer mag u Sulfarlem S25 niet gebruiken?
· U bent allergisch voor één van de stoffen die in dit geneesmiddel zitten. 
· U heeft een verstopping van de galwegen.
· U lijdt aan een ernstige vorm van geelzucht.
· U bent zwanger of geeft borstvoeding (zie ook rubriek 'Zwangerschap en borstvoeding' hieronder).

Wanneer moet u extra voorzichtig zijn met Sulfarlem S25?
Waarschuwingen en voorzorgen bij gebruik:
· Sulfarlem S25 kan diarree veroorzaken. U kunt deze diarree stoppen door het geneesmiddel
gedurende 5 opeenvolgende dagen per maand niet in te nemen.
· Tijdens de behandeling met Sulfarlem S25 kan uw urine donker kleuren. U hoeft zich hierover echter
niet ongerust te maken.
· Indien u al andere geneesmiddelen inneemt of wilt innemen, lees dan ook rubriek "Gebruikt u nog
andere geneesmiddelen?" hieronder aandachtig.
Neem contact op met uw arts of apotheker voordat u dit middel inneemt.

Gebruikt u nog andere geneesmiddelen?
Neemt u naast Sulfarlem S25 nog andere geneesmiddelen in, of heeft u dat kort geleden gedaan of bestaat
de mogelijkheid dat u in de nabije toekomst andere geneesmiddelen gaat innemen? Vertel dat dan uw arts
of apotheker.
Indien u tijdens de behandeling met Sulfarlem S25 last krijgt van ernstige diarree en u gelijktijdig ook
andere geneesmiddelen inneemt, moet u een arts raadplegen. Het is dan mogelijk dat de dosering van de
andere geneesmiddelen moet worden verhoogd.
Gebruik geen laxeermiddelen tijdens een behandeling met Sulfarlem S25.

Zwangerschap en borstvoeding
Bent u zwanger, denkt u zwanger te zijn, wilt u zwanger worden of geeft u borstvoeding? Neem dan
contact op met uw arts of apotheker voordat u dit geneesmiddel gebruikt.
Zwangerschap
Gebruik Sulfarlem S25 niet tijdens de zwangerschap.
Borstvoeding
Anetholtrithion (de werkzame stof) wordt in de moedermelk uitgescheiden. Gebruik Sulfarlem S25
daarom niet tijdens de borstvoeding.

Sulfarlem S25 bevat lactose (melksuiker) en saccharose (sucrose)
Indien uw arts u heeft meegedeeld dat u bepaalde suikers niet verdraagt, neem dan contact op met uw arts
voordat u dit geneesmiddel inneemt.

Sulfarlem S25 bevat de kleurstoffen zonnegeel FCF (E110) en Ponceau 4R rood (E124)
Kan allergische reacties veroorzaken.

Sulfarlem S25 bevat tarwezetmeel
Geschikt voor mensen met coeliakie. Patiënten met een overgevoeligheid voor tarwe (anders dan
coeliakie) dienen dit geneesmiddel niet te gebruiken.

Specificaties Toon meer>> <<Toon minder
Merk Sulfarlem
Type product Geneesmiddel
Keyword Droge mond
Generisch middel? not available

Sulfarlem S25 is een geneesmiddel. Geen langdurig gebruik zonder medisch advies. Lees aandachtig de bijsluiter. Bewaar dit geneesmiddel buiten het bereik van kinderen. Bewaar de bijsluiter, deze bevat belangrijke informatie voor jou. Vraag raad aan je arts of apotheker. Bij het optreden van bijwerkingen, raadpleeg je huisarts. Geneesmiddelen mogen niet teruggenomen worden.
Nota: bij homeopathische geneesmiddelen is niet altijd een bijsluiter beschikbaar.

* Vaste prijs die van toepassing is in onze apotheek
** Online korting / Promotionele korting op de vaste prijs die van toepassing is in onze apotheek