02/793 09 34

Ma - Vr9u - 19u

Momenteel niet bereikbaar

Tiorfix 100mg Capsules 20 stuks

Capsules 20 stuks
14,85
Op voorraad
14,85
Behandeling van diarree bij de volwassenen.
Wanneer gebruiken Toon meer>> <<Toon minder

Tiorfix is een geneesmiddel voor de behandeling van diarree.
Tiorfix is geïndiceerd voor de behandeling van symptomen van acute diarree bij volwassenen als de
oorzaak van de diarree niet kan behandeld worden.
Racecadotril kan toegediend worden als een aanvullende behandeling als een behandeling van de
oorzaak mogelijk is.

Bijwerkingen Toon meer>> <<Toon minder

Zoals elk geneesmiddel kan Tiorfix bijwerkingen hebben, al krijgt niet iedereen daarmee te
maken.
De meest voorkomende bijwerking is hoofdpijn (minstens 1 op de 100 patiënten).
De volgende soms voorkomende bijwerkingen werden gerapporteerd (minstens 1 op de 1.000
patiënten): uitslag en erytheem (roodheid van de huid).
Andere bijwerkingen (waarvan de frequentie niet bekend is) zijn: erythema multiforme (roze letsels op
de extremiteiten en in de mond), ontsteking van de tong, het gelaat, de lippen of het ooglid, angiooedeem
(ontsteking onder de huid in verschillende delen van het lichaam), netelroos, erythema
nodosum (ontsteking in de vorm van een knobbel onder de huid), papuleuze uitslag (huiduitslag met
harde, knobbelachtige letseltjes), prurigo (jeukende huidletsels), pruritus (jeuk over het ganse
lichaam), toxische huideruptie.
U moet stoppen met Tiorfix in te nemen en onmiddellijk een arts raadplegen als u symptomen van
angio-oedeem ervaart zoals:
· gezwollen gezicht, tong en keelholte,
· moeilijkheden bij het slikken,
· netelroos en moeilijkheden bij het ademen.
Krijgt u veel last van één van de bijwerkingen? Of krijgt u een bijwerking die niet in deze
bijsluiter staat? Neem dan contact op met uw arts of apotheker.

Samenstelling Toon meer>> <<Toon minder

Welke stoffen zitten er in Tiorfix?
Het werkzaam bestanddeel is racecadotril. Elke capsule bevat 100 mg racecadotril.
De andere bestanddelen zijn lactosemonohydraat, gepregelatiniseerd maiszetmeel, magnesiumstearaat
en watervrij colloïdaal siliciumdioxide. De capsule bevat gelatine, geel ijzeroxide (E172) en
titaandioxide (E171).

Hoe ziet Tiorfix eruit en hoeveel zit er in een verpakking?
Tiorfix komt voor onder de vorm van ivoorkleurige harde capsules.
Elke verpakking bevat 6, 10, 20, 100 of 500 harde capsules. De verpakkingsgrootten 100 en 500 zijn
enkel bestemd voor hospitaal gebruik.
Het kan voorkomen dat niet alle verpakkingsgrootten in de handel worden gebracht.

Waarschuwingen Toon meer>> <<Toon minder

Wanneer mag u Tiorfix niet gebruiken?
U bent allergisch voor één van de stoffen die in dit geneesmiddel zitten. 
Wanneer moet u extra voorzichtig zijn met Tiorfix?
Neem contact op met uw arts of apotheker voordat u dit middel inneemt.
U moet uw arts inlichten als:
- er bloed of etter in uw ontlasting zit en als u koorts heeft. De oorzaak van de diarree zou een
bacteriële infectie kunnen zijn die door uw arts moet worden behandeld,
- u chronische diarree heeft of diarree veroorzaakt door antibiotica,
- u lijdt aan een nierziekte of een slechte werking van de lever,
- u lang of ongecontroleerd moet braken,- u lactose-intolerant bent (zie “Tiorfix bevat lactose”).

Gebruikt u nog andere geneesmiddelen?
Gebruikt u naast Tiorfix nog andere geneesmiddelen, of heeft u dat kort geleden gedaan of
bestaat de mogelijkheid dat u in de nabije toekomst andere geneesmiddelen gaat gebruiken?
Vertel dat dan uw arts of apotheker. Dat geldt ook voor geneesmiddelen waar u geen
voorschrift voor nodig heeft.

Zwangerschap, borstvoeding en vruchtbaarheid
Het gebruik van Tiorfix wordt niet aanbevolen als u zwanger bent, denkt zwanger te zijn of als u
borstvoeding geeft.
Bent u zwanger, dentkt u zwanger te zijn, wilt u zwanger worden of geeft u borstvoeding?
Neem dan contact op met uw arts of apotheker voordat u geneesmiddelen gebruikt.

Rijvaardigheid en het gebruik van machines
Tiorfix heeft weinig of geen effect op de rijvaardigheid en het vermogen om machines te gebruiken.

Tiorfix bevat lactose
Tiorfix bevat lactose (een soort suiker). Indien uw arts u heeft meegedeeld dat u bepaalde
suikers niet verdraagt, neem dan contact op met uw arts voordat u dat geneesmiddel inneemt.
Dit geneesmiddel bevat geen gluten.

Specificaties Toon meer>> <<Toon minder
Merk Tiorfix
Aflevervorm Capsules
Type product Geneesmiddel
Type maag- en darmstoornissen Diarree
Effect Diarree behandelen
Leeftijdscategorie Voor volwassenen
Werkzaam bestanddeel Ander
Keyword Diarree
Generisch middel? not available

Tiorfix 100mg is een geneesmiddel. Geen langdurig gebruik zonder medisch advies. Lees aandachtig de bijsluiter. Bewaar dit geneesmiddel buiten het bereik van kinderen. Bewaar de bijsluiter, deze bevat belangrijke informatie voor jou. Vraag raad aan je arts of apotheker. Bij het optreden van bijwerkingen, raadpleeg je huisarts. Geneesmiddelen mogen niet teruggenomen worden.
Nota: bij homeopathische geneesmiddelen is niet altijd een bijsluiter beschikbaar.

Meest gestelde vragen

over Tiorfix 100mg

Wanneer je meerdere weken minder dan 3x per week stoelgang maakt, kan je last hebben van obstipatie of verstopping. De stoelgang is dan harder doordat hij langer in de dikke darm aanwezig blijft. Verstopping kan veroorzaakt worden door je levensstijl, door geneesmiddelen die je neem of door een aandoening.

De volgende oorzaken kunnen aan de basis liggen van constipatie of verstopping:

  • een ongezonde levensstijl;
  • een aandoening (bv. diabetes, schildklierproblemen, depressie, tumor van de dikke darm);
  • geneesmiddelen (bv. ijzersupplementen, sommige verdovende pijnstillers, sommige antidepressiva, 

Open het chat venster

Heb je nog een andere vraag?

Ons team van experten staat voor je klaar.

* Vaste prijs die van toepassing is in onze apotheek
** Online korting / Promotionele korting op de vaste prijs die van toepassing is in onze apotheek