02/793 09 34

Ma - Vr9u - 17u30

Momenteel niet bereikbaar

Toularynx Dextrometorphan droge hoest Siroop 180ml

Siroop 180ml
7,57
Op voorraad
7,57
Geneesmiddel voor een prikkelende, droge hoest in de vorm van een siroop. Geschikt voor volwassenen en kinderen vanaf 2 jaar.
Wanneer gebruiken Toon meer>> <<Toon minder

Toularynx dextromethorphan behoort tot de groep van de hoestremmers.
Toularynx dextromethorphan is aangewezen bij behandeling van de symptomen van storende, droge hoest.

Bijwerkingen Toon meer>> <<Toon minder

Zoals elk geneesmiddel kan Toularynx dextromethorphan bijwerkingen hebben, al krijgt niet iedereen daarmee 
te maken.
- Zeer zelden kan slaperigheid, duizeligheid, hoofdpijn, opwinding, verwarring, en verstopping voorkomen.
- Bij zeer hoge dosering kan de ademhaling onderdrukt worden.
- Langdurig gebruik van hoge doses kan een afhankelijkheid doen ontstaan.
Krijgt u veel last van een bijwerking? Of heeft u een bijwerking die niet in deze bijsluiter staat? Neem dan contact 
op met uw arts of apotheker

Samenstelling Toon meer>> <<Toon minder

Welke stoffen zitten er in Toularynx dextromethorphan?
- De werkzame stof in Toularynx dextromethorphan is: dextromethorfan hydrobromide 1,5 mg/ml.
- De andere stoffen in Toularynx dextromethorphan zijn: natriumsaccharine - sorbitol oplossing - 
methylparahydroxybenzoaat - propylparahydroxybenzoaat - propyleenglycol - aroma - gezuiverd water.

Hoe ziet Toularynx dextromethorphan eruit en hoeveel zit er in een verpakking?
Toularynx dextromethorphan is beschikbaar in de vorm van siroop.
Een fles bevat 180 ml siroop

Waarschuwingen Toon meer>> <<Toon minder

Wanneer mag u Toularynx dextromethorphan niet gebruiken?
- U bent allergisch voor een van de stoffen die in dit geneesmiddel zitten. 
- Bij ernstige ademhalingsmoeilijkheden.
- Bij kinderen jonger dan 2 jaar
- Bij stoornissen van de leverfunctie.
- Indien u reeds bepaalde geneesmiddelen tegen depressie gebruikt

Wanneer moet u extra voorzichtig zijn met Toularynx dextromethorphan?
- Bij ademhalingsmoeilijkheden zal Toularynx dextromethorphan met de nodige voorzichtigheid toegediend 
worden.
- Als u nog andere geneesmiddelen gebruikt. Gelieve ook de rubriek “Gebruikt u nog andere 
geneesmiddelen?” te lezen.
Raadpleeg uw arts indien één van de bovenstaande waarschuwingen voor u van toepassing is, of dat in het 
verleden is geweest.

Gebruikt u nog andere geneesmiddelen?
Gebruikt u naast Toularynx dextromethorphan nog andere geneesmiddelen, of heeft u dat kort geleden 
gedaan? Vertel dat dan uw arts of apotheker. Dat geldt ook voor geneesmiddelen waar u geen voorschrift voor 
nodig heeft. 
Toularynx dextromethorphan mag in geen geval samen ingenomen worden met bepaalde geneesmiddelen 
tegen depressie (inhibitoren van het mono-amine-oxidase).

Waarop moet u letten met eten en drinken?
Toularynx dextromethorphan kan de werking van alcohol versterken.

Zwangerschap en borstvoeding
Wilt u zwanger worden, bent u zwanger of geeft u borstvoeding? Neem dan contact op met uw arts of apotheker 
voordat u geneesmiddelen gebruikt. 
U moet voorzichtig zijn met het gebruik van Toularynx dextromethorphan gedurende de zwangerschap, vooral 
tijdens de eerste drie maanden. Het gebruik van Toularynx dextromethorphan op het einde van de 
zwangerschap en tijdens de periode van borstvoeding dient te worden vermeden omdat het kan leiden tot een 
onderdrukking van de ademhaling van de pasgeborene. 

Rijvaardigheid en het gebruik van machines
Personen die deelnemen aan het verkeer of machines bedienen moeten erop letten dat een verhoogde dosering
de waakzaamheid kan verminderen.
Het gebruik van alcohol kan deze werking nog versterken.

Stoffen in Toularynx dextromethorphan waarmee u rekening moet houden
Toularynx dextromethorphan bevat sorbitol. Indien uw arts u heeft meegedeeld dat u bepaalde suikers niet 
verdraagt, neem dan contact op met uw arts voordat u dit geneesmiddel inneemt. Sorbitol kan een licht 
laxerende werking hebben. De calorische waarde is 2,6 kcal/g sorbitol.
Toularynx dextromethorphan bevat eveneens methylparahydroxybenzoaat en propylparahydroxybenzoaat. Deze
stoffen kunnen allergische reacties veroorzaken (wellicht vertraagd).

Specificaties Toon meer>> <<Toon minder
Merk Toularynx
Aflevervorm Siroop
Type product Geneesmiddel
Type hoest Droge hoest
Leeftijdscategorie Vanaf 12 jaar, 2 tot 12 jaar
Keyword Prikkelhoest, Suikervrij
Generisch middel? not available
Toedieningswijze Oraal
Zonder suiker? available

Toularynx Dextrometorphan droge hoest is een geneesmiddel. Geen langdurig gebruik zonder medisch advies. Lees aandachtig de bijsluiter. Bewaar dit geneesmiddel buiten het bereik van kinderen. Bewaar de bijsluiter, deze bevat belangrijke informatie voor jou. Vraag raad aan je arts of apotheker. Bij het optreden van bijwerkingen, raadpleeg je huisarts. Geneesmiddelen mogen niet teruggenomen worden.
Nota: bij homeopathische geneesmiddelen is niet altijd een bijsluiter beschikbaar.

* Vaste prijs die van toepassing is in onze apotheek
** Online korting / Promotionele korting op de vaste prijs die van toepassing is in onze apotheek