Trianal Vitis Capsules 60 stuks

Capsules 60 stuks
23,10
23,10
Op voorraad
Geneesmiddel in tabletvorm op basis van wijnstokbladeren. Verlicht jeuk en branderigheid gerelateerd aan aambeien en behandelt een zwaar gevoel in de benen gerelateerd aan lichte stoornissen van de bloedsomloop in de aderen.
Hoe gebruiken Toon meer>> <<Toon minder

Neem dit geneesmiddel altijd in precies zoals beschreven in deze bijsluiter of zoals uw arts of apotheker u
dat heeft verteld. Twijfelt u over het juiste gebruik? Neem dan contact op met uw arts of apotheker.
Tenzij u andere instructies krijgt, moet u 3-5 maal daags één capsule innemen, ongekauwd en met water vóór
de maaltijd.
Bij gebrek aan voldoende gegevens wordt het gebruik bij kinderen en jongeren tot 18 jaar niet aangeraden.
Duur van het gebruik
Als u triAnal vitis caps harde capsules gebruikt voor de behandeling van een zwaar gevoel in de benen
gerelateerd aan veneuze stoornissen:
De aanbevolen gebruiksduur van triAnal vitis caps harde capsules is 4 weken.
Indien de symptomen tijdens het gebruik van het geneesmiddel langer dan 2 weken aanhouden, moet een arts
of een apotheker geraadpleegd worden.
Als u triAnal vitis caps harde capsules gebruikt voor de behandeling van jeuk en branderigheid gerelateerd
aan aambeien en voor de behandeling van cutane capillaire fragiliteit:
Als triAnal vitis caps harde capsules gebruikt wordt voor de behandeling van symptomen van cutane
capillaire fragiliteit en voor het verlichten van jeuk en branderigheid gerelateerd aan aambeien, moet een arts
of een apotheker geraadpleegd

Bijwerkingen Toon meer>> <<Toon minder

Zoals elk geneesmiddel kan ook dit geneesmiddel bijwerkingen hebben, al krijgt niet iedereen daarmee te
maken.
Er zijn meldingen gedaan van overgevoeligheidsreacties van de huid (jeuk en roodheid van de huid,
netelroos). De frequentie is onbekend.
Misselijkheid, maagdarmklachten en hoofdpijn kunnen optreden. De frequentie is onbekend.

Samenstelling Toon meer>> <<Toon minder

De werkzame stof in dit middel is:
Elke harde capsule bevat 300 mg Vitis vinifera L., folium (wijnstokblad), in poedervorm.
De andere hulpstoffen zijn:
Microkristallijne cellulose, colloïdaal watervrij silica, magnesiumstearaat, gelatine, rood ijzeroxide (E172),
titaniumdioxide (E171), natriumlaurylsulfaat, gezuiverd water.

Waarschuwingen Toon meer>> <<Toon minder

Als u triAnal vitis caps harde capsules gebruikt voor de behandeling van een zwaar gevoel in de benen
gerelateerd aan veneuze stoornissen:
In geval van huidontsteking, tromboflebitis (aderontsteking die gepaard gaat met een bloedstolsel) of
verharding van onderhuids weefsel, hevige pijn, zweren, plotseling opzwellen van één of beide benen en
hart- of nierfalen moet een arts worden geraadpleegd.
Indien de vermindering van de symptomen binnen 2 weken ontoereikend of onbevredigend is, moet een arts
geraadpleegd worden. Oedeem kan namelijk nog andere oorzaken hebben.
NB:
Andere niet-invasieve handelingen die de arts voorschrijft, zoals inpakken van de benen, dragen van antitrombosekousen
of douchen met koud water, moeten strikt opgevolgd worden.
Als u triAnal vitis caps harde capsules gebruikt voor de behandeling van jeuk en branderigheid gerelateerd
aan aambeien:
Indien rectaal bloeden optreedt tijdens de behandeling van aambeien, moet een arts of een apotheker
geraadpleegd worden.
Indien de vermindering van de symptomen binnen 1 week ontoereikend of onbevredigend is, moet een arts
geraadpleegd worden.
Als u triAnal vitis caps harde capsules gebruikt voor de behandeling van cutane capillaire fragiliteit:
Indien de vermindering van de symptomen binnen 1 week ontoereikend of onbevredigend is, moet een arts
geraadpleegd worden. Oedeem kan namelijk nog andere oorzaken hebben.

Bij gebrek aan voldoende gegevens over de veiligheid wordt het gebruik bij kinderen en jongeren tot 18 jaar niet aangeraden.
De veiligheid tijdens de zwangerschap en de borstvoeding is niet vastgesteld. Bij gebrek aan voldoende
gegevens wordt het gebruik tijdens de zwangerschap en de borstvoeding niet aanbevolen.
Hoewel er geen onderzoek is gedaan naar het effect op de rijvaardigheid en op het vermogen om machines te
bedienen, hoeven er geen speciale voorzorgsmaatregelen genomen te worden.

Specificaties Toon meer>> <<Toon minder
Merk TriAnal
Aflevervorm Capsules
Type product Geneesmiddel
Hart- en bloedvaten Zware benen
Keyword Aambeien, Jeuk, Zware benen
Met cortisonen? not available
Pijnstillend? not available
Toedieningswijze Oraal

Trianal Vitis is een geneesmiddel. Geen langdurig gebruik zonder medisch advies. Lees aandachtig de bijsluiter. Bewaar dit geneesmiddel buiten het bereik van kinderen. Bewaar de bijsluiter, deze bevat belangrijke informatie voor u. Vraag raad aan uw arts of apotheker. Bij het optreden van bijwerkingen, raadpleeg dan uw huisarts.
Nota: bij homeopathische geneesmiddelen is niet altijd een bijsluiter beschikbaar.

* Vaste prijs die van toepassing is in onze apotheek
** Online korting / Promotionele korting op de vaste prijs die van toepassing is in onze apotheek