02/793 09 34

Ma - Vr9u30 - 18u

Momenteel niet bereikbaar

Tusso Rhinathiol droge hoest Zuigtabletten 36 stuks

Zuigtabletten 36 stuks
8,93
Dit product is tijdelijk uitverkocht
Niet op voorraad
  • Weet als eerste wanneer het product weer op voorraad is
Geneesmiddel voor een prikkelende, niet-productieve hoest in de vorm van zuigtabletten. Werkt kalmerend op de hoest. Geschikt voor kinderen vanaf 6 jaar.
Wanneer gebruiken Toon meer>> <<Toon minder

Droge prikkelhoest.

Hoe gebruiken Toon meer>> <<Toon minder

Volwassenen en kinderen ouder dan 15 jaar : 2 tabletten opzuigen, 3 tot 5 keer per dag. Max 12 tabletten per dag.Kinderen van 6 tot 15 jaar : 1 tablet opzuigen, 2 tot 5 keer per dag. Max 5 tabletten per dag.

Bijwerkingen Toon meer>> <<Toon minder

Zoals elk geneesmiddel kan Tusso Rhinathiol bijwerkingen hebben, al krijgt niet iedereen
daarmee te maken.
De volgende symptomen kunnen optreden:
Spijsverteringsstelsel:
Constipatie, misselijkheid, braken.
Zenuwstelsel:
Duizeligheid, slaperigheid, verwijding van de pupil (mydriasis).
Allergische reacties:
Allergische huidreacties, en zeldzamer: ademhalingsproblemen.
Krijgt u veel last van een bijwerking? Of heeft u een bijwerking die niet in deze bijsluiter
staat? Neem dan contact op met uw arts of apotheker.

Samenstelling Toon meer>> <<Toon minder

Dextromethorfan hydrobromide 10mg, vloeibare glucose, monohydrisch citroenzuur, pectoralis aroma, saccharose.
T

Waarschuwingen Toon meer>> <<Toon minder

Wanneer mag u Tusso Rhinathiol niet gebruiken?
- In geval van ademhalingsinsufficiëntie (ademhaling waarbij de longen onvoldoende
werken).
- Als u of uw kind bepaalde geneesmiddelen tegen depressie inneemt (MAO-remmers).
- U bent of uw kind is allergisch voor een van de stoffen die in Tusso Rhinathiol zitten.
- In geval van astmatische hoest.
- Als u borstvoeding geeft.
- Geef Tusso Rhinathiol 1,33 mg/ml siroop niet aan kinderen jonger dan 15 jaar.
Geef Tusso Rhinathiol 10 mg zuigtabletten en Tusso Rhinathiol 1 mg/ml siroop niet aan
kinderen jonger dan 6 jaar.

Wanneer moet u extra voorzichtig zijn met Tusso Rhinathiol?
- Gebruik dit geneesmiddel enkel zoals beschreven in deze bijsluiter. Overschrijd de
aanbevolen dosis niet. Er zijn meldingen van dextromethorfanmisbruik gekend,
waaronder ook gevallen bij kinderen en adolescenten.
- Als u of uw kind lijdt aan een ernstig verminderde nier- en/of leverfunctie. In dit geval
moet de dosering verlaagd worden. Raadpleeg uw arts vooraleer u Tusso Rhinathiol
gebruikt.
- Als u bejaard bent. De dosering moet in dit geval ook verlaagd worden. Raadpleeg uw arts
vooraleer u Tusso Rhinathiol gebruikt.
- Als u of uw kind suikerziekte (diabetes) heeft, omwille van het suikergehalte in dit
geneesmiddel (zie rubriek "Stoffen in Tusso Rhinathiol waarmee u rekening moet
houden").
- Indien uw hoest na 5 dagen behandeling blijft aanhouden, raadpleeg dan uw arts.
Een diepzittende hoest (productieve hoest) is een essentieel element van de verdediging van
de luchtwegen en de longen en mag niet onderdrukt worden.
Gebruikt u nog andere geneesmiddelen?
Gebruikt u naast Tusso Rhinathiol nog andere geneesmiddelen, of heeft u dat kort geleden
gedaan? Vertel dat dan aan uw arts of apotheker. Dat geldt ook voor geneesmiddelen waar u
geen voorschrift voor nodig heeft.
- Gebruik Tusso Rhinathiol niet in combinatie met een MAO-remmer (geneesmiddel tegen
depressie).
- Het gebruik van Tusso Rhinathiol in combinatie met geneesmiddelen die het centraal
zenuwstelsel onderdrukken, wordt afgeraden. In geval van twijfel, raadpleeg uw arts of
apotheker.

Waarop moet u letten met eten en drinken?
De inname van alcoholische dranken tijdens de behandeling wordt afgeraden.

Zwangerschap en borstvoeding
Wilt u zwanger worden, bent u zwanger of geeft u borstvoeding? Neem dan contact op met
uw arts of apotheker voordat u geneesmiddelen gebruikt.
Zwangerschap:
Uit voorzichtigheid wordt het gebruik van Tusso Rhinathiol tijdens de zwangerschap
afgeraden.
Borstvoeding:
Gebruik Tusso Rhinathiol niet tijdens de borstvoeding.

Rijvaardigheid en het gebruik van machines
Risico op slaperigheid en duizeligheid kan optreden. Hierdoor kan de bekwaamheid om een
voertuig te besturen of machines te bedienen verminderen. Dit gevaar neemt toe in combinatie
met alcohol.

Stoffen in Tusso Rhinathiol waarmee u rekening moet houden
Tusso Rhinathiol bevat suiker. Indien uw arts u heeft meegedeeld dat u bepaalde suikers niet
verdraagt, neem dan contact op met uw arts vooraleer u dit geneesmiddel inneemt.
Tusso Rhinathiol 1,33 mg/ml siroop bevat 8,7 g suiker per maatbekertje, voorzichtigheid is
geboden bij patiënten met diabetes mellitus. Tusso Rhinathiol 1 mg/ml siroop bevat 4 g suiker
per maatlepel (5 ml). Tusso Rhinathiol 10 mg zuigtabletten bevatten 1,34 g suiker per tablet.

Specificaties Toon meer>> <<Toon minder
Merk Tusso rhinathiol
Aflevervorm Zuigtabletten
Type product Geneesmiddel
Type hoest Droge hoest
Leeftijdscategorie Vanaf 12 jaar, 6 tot 12 jaar
Keyword Kalmerend, Prikkelhoest
Generisch middel? not available
Specifiek voor diabetici? not available
Toedieningswijze Oraal
Zonder suiker? not available

Tusso Rhinathiol droge hoest is een geneesmiddel. Geen langdurig gebruik zonder medisch advies. Lees aandachtig de bijsluiter. Bewaar dit geneesmiddel buiten het bereik van kinderen. Bewaar de bijsluiter, deze bevat belangrijke informatie voor jou. Vraag raad aan je arts of apotheker. Bij het optreden van bijwerkingen, raadpleeg je huisarts. Geneesmiddelen mogen niet teruggenomen worden.
Nota: bij homeopathische geneesmiddelen is niet altijd een bijsluiter beschikbaar.

* Vaste prijs incl. BTW die van toepassing is in onze apotheek
** Online korting / Promotionele korting op de vaste prijs die van toepassing is in onze apotheek