02/793 09 34

Ma - Vr9u30 - 18u

Momenteel niet bereikbaar

Vasocedine Pseudoefedrine bij verstopte neus Tabletten 6 stuks

Tabletten 6 stuks
3,11
Dit product is tijdelijk uitverkocht
Niet op voorraad
  • Weet als eerste wanneer het product weer op voorraad is
Geneesmiddel op basis van pseudo-efedrine in de vorm van tabletten voor de behandeling van neusverstopping door een ontstekingen van het neusslijmvlies.
Wanneer gebruiken Toon meer>> <<Toon minder

Vasocedine pseudoephedrine is een geneesmiddel voor de behandeling van de symptomen van een verstopte neus bij ontstekingen van het neusslijmvlies.

Bijwerkingen Toon meer>> <<Toon minder

Zoals elk geneesmiddel kan Vasocedine pseudoephedrine bijwerkingen hebben, al krijgt niet iedereen daarmee te maken.
Volgende ongewenste effecten kunnen voorkomen: slapeloosheid, rusteloosheid, droge mond, zenuwachtigheid, misselijkheid, hoofdpijn, versnelde hartslag, hoge bloeddruk, smaakstoornissen en stoornissen in de urinelozing.
In zeer zeldzame gevallen kunnen hallucinaties, stuipen en huidreacties optreden.
Krijgt u veel last van een bijwerking? Of heeft u een bijwerking die niet in deze bijsluiter
staat? Neem dan contact op met uw arts of apotheker.

Samenstelling Toon meer>> <<Toon minder

Welke stoffen zitten er in Vasocedine pseudoephedrine?
- De werkzame stof in Vasocedine pseudoephedrine is pseudo-efedrine hydrochloride 60 mg.
- De andere stoffen in Vasocedine pseudoephedrine zijn cellactose - magnesiumstearaat - colloïdaal siliciumdioxide. Omhulling: lactose - hydroxypropylmethylcellulose - polyethyleenglycol - titaandioxide - ponceau 4R - oranjegeel S.

Hoe ziet Vasocedine pseudoephedrine eruit en hoeveel zit er in een verpakking?
Doos met 6 filmomhulde tabletten in blisterverpakking. Doos met 6 filmomhulde tabletten: Vrije aflevering.


Waarschuwingen Toon meer>> <<Toon minder

Wanneer mag u Vasocedine pseudoephedrine niet gebruiken?
- U bent allergisch voor een van de stoffen die in Vasocedine pseudoephedrine zitten.
- Bij kinderen jonger dan 12 jaar.
- Indien u behandeld wordt met MAO-Inhibitoren (groep van geneesmiddelen gebruikt bij depressie) of indien u er in de voorbije 14 dagen mee behandeld werd.
- In geval van ernstige hoge bloeddruk, aandoeningen van de kransslagaders, of
hartritmestoornissen.

Wanneer moet u extra voorzichtig zijn met Vasocedine pseudoephedrine?
- Wanneer u behandeld wordt met:
- andere producten voor ontzwelling van het neusslijmvlies
- eetlustremmers
- stimulerende geneesmiddelen (psychostimulantia) van het amfetaminetype
- bepaalde middelen tegen depressie (tricyclische antidepressiva)
- geneesmiddelen tegen diabetes
- geneesmiddelen tegen hoge bloeddruk
- Bij bejaarden of bij personen met ernstige stoornissen in de lever- of nierfunctie is het aan te raden de dosis te verlagen.
- Bij personen met:
- een vergroting van de prostaat (prostaathypertrofie)
- hoge bloeddruk
- verhoogde oogboldruk (groene staar, gesloten hoek glaucoom)
- suikerziekte
- overmatige werking van de schildklier
- hart- en vaataandoeningen
- Als u nog andere geneesmiddelen gebruikt.
Raadpleeg uw arts indien één van de bovenstaande waarschuwingen voor u van toepassing
is, of dat in het verleden is geweest.

Gebruikt u nog andere geneesmiddelen?
Gebruikt u naast Vasocedine pseudoephedrine nog andere geneesmiddelen, of heeft u dat kort geleden gedaan? Vertel dat dan uw arts of apotheker. Dat geldt ook voor geneesmiddelen waar u geen voorschrift voor nodig heeft.
- Vasocedine pseudoephedrine kan een invloed hebben op de bloeddrukverlagende werking van sommige geneesmiddelen zoals bijvoorbeeld reserpine, methyldopa en bètablokkers. Vraag raad aan uw arts of apotheker.
- Er bestaat een risico op verhoging van de bloeddruk wanneer Vasocedine pseudoephedrine samen gebruikt wordt met andere producten met een ontzwellende werking, met eetlustremmers, met stimulerende geneesmiddelen (psychostimulantia)van het amfetaminetype, met geneesmiddelen tegen hoge bloeddruk, met furazolidone
(een geneesmiddel tegen infecties), met sommige tricyclische antidepressiva en MAOInhibitoren (groep van geneesmiddelen tegen depressie). Bij MAO-Inhibitoren blijft het risico op verhoogde bloeddruk bestaan tot 15 dagen na stopzetting van het gebruik ervan.

- Raadpleeg uw arts of apotheker indien u samen met Vasocedine pseudoephedrine volgende geneesmiddelen neemt:
- aluminium hydroxide bevattende geneesmiddelen (bepaalde geneesmiddelen tegen maagzuur en diarree)
- metformine (bloedsuikerverlagend geneesmiddel)
- trazodone (geneesmiddel tegen depressies)

Waarop moet u letten met eten en drinken? Er zijn geen bijzondere voorzorgen nodig.

Zwangerschap en borstvoeding
Wilt u zwanger worden, bent u zwanger of geeft u borstvoeding? Neem dan contact op met
uw arts of apotheker voordat u geneesmiddelen gebruikt.
Zwangerschap
Vasocedine pseudoephedrine mag niet gebruikt worden tijdens de eerst drie maanden van
de zwangerschap.
Borstvoeding
Vasocedine pseudoephedrine mag niet gebruikt worden tijdens de borstvoeding.

Rijvaardigheid en het gebruik van machines
De inname van Vasocedine pseudoephedrine heeft geen invloed op het besturen van
voertuigen of het gebruik van machines, tenzij rusteloosheid of beven optreedt.

Stoffen in Vasocedine pseudoephedrine waarmee u rekening moet houden
- Vasocedine pseudoephedrine bevat lactose. Indien uw arts u heeft meegedeeld dat u
bepaalde suikers niet verdraagt, neem dan eerst contact op met uw arts voordat u dit
geneesmiddel inneemt.
- Vasocedine pseudoephedrine bevat oranjegeel S en ponceau 4R. Deze stoffen kunnen op
allergie lijkende reacties veroorzaken.

Specificaties Toon meer>> <<Toon minder
Merk Vasocedine
Aflevervorm Tabletten
Type product Geneesmiddel
Type behandeling Behandelend
Type neusproblemen Verkoudheid
Leeftijdscategorie Vanaf 12 jaar
Specifiek voor Neus
Keyword Verkoudheid, Verstopte neus
Generisch middel? not available
Geschikt bij zwangerschap? not available
Toedieningswijze Oraal

Vasocedine Pseudoefedrine bij verstopte neus is een geneesmiddel. Geen langdurig gebruik zonder medisch advies. Lees aandachtig de bijsluiter. Bewaar dit geneesmiddel buiten het bereik van kinderen. Bewaar de bijsluiter, deze bevat belangrijke informatie voor jou. Vraag raad aan je arts of apotheker. Bij het optreden van bijwerkingen, raadpleeg je huisarts. Geneesmiddelen mogen niet teruggenomen worden.
Nota: bij homeopathische geneesmiddelen is niet altijd een bijsluiter beschikbaar.

* Vaste prijs incl. BTW die van toepassing is in onze apotheek
** Online korting / Promotionele korting op de vaste prijs die van toepassing is in onze apotheek