02/793 09 34

Ma - Vr9u - 17u30u (woensdag tot 17u)

Momenteel niet bereikbaar

Viratop Crème 3g

Crème 3g
10,66
Op voorraad
10,66
Geneesmiddel op basis van aciclovir in de vorm van een crème voor de behandeling van koortsblaasjes.
Wanneer gebruiken Toon meer>> <<Toon minder

Viratop 5% crème is een huidcrème om aan te brengen op en rondom de lippen (uitwendig gebruik).
Viratop 5% crème bevat aciclovir, een geneesmiddel tegen het herpesvirus.
Viratop 5% crème is aangewezen voor de behandeling van koortsblaasjes.

Bijwerkingen Toon meer>> <<Toon minder

Zoals elk geneesmiddel kan ook dit geneesmiddel bijwerkingen hebben, al krijgt niet iedereen daarmee
te maken.

Immuunsysteemaandoeningen:
Zeer zelden (< 1/10.000)
- directe overgevoeligheidsreacties, waaronder angioedeem. Wanneer een dergelijke bijwerking
zich voordoet, dient de behandeling te worden gestaakt.

Huid- en onderhuidaandoeningen:
Soms (³ 1/1.000, < 1/100)
- tijdelijk een brandend of stekend gevoel na aanbrengen van de crème.
- een licht uitdrogen of afschilferen van de huid.
- jeuk

Zelden (³ 1/10.000, < 1/1.000)
- roodheid (erytheem).
- allergische reacties van de huid (contactdermatitis). Wanneer een dergelijke bijwerking zich
voordoet, dient de behandeling te worden gestaakt.

Krijgt u veel last van een van de bijwerkingen? Of heeft u een bijwerking die niet in deze bijsluiter
staat? Neem dan contact op met uw arts, apotheker of verpleegkundige.

Samenstelling Toon meer>> <<Toon minder

Welke stoffen zitten er in dit middel?
- De werkzame stof in dit middel is aciclovir.
- De andere stoffen in dit middel zijn propyleenglycol, tefose, labrafil, minerale olie, poloxamer
407, natriumlaurylsulfaat en gezuiverd water.

Hoe ziet Viratop 5% crème eruit en hoeveel zit er in een verpakking?
Viratop 5% crème is verkrijgbaar onder de vorm van een tube met 2 g of 3 g.

Waarschuwingen Toon meer>> <<Toon minder

Wanneer mag u dit middel niet gebruiken?
- U bent allergisch voor één van de stoffen die in dit geneesmiddel zitten.

Wanneer moet u extra voorzichtig zijn met dit middel?
Neem contact op met uw arts, apotheker of verpleegkundige voordat u dit middel gebruikt.
- De eerste diagnose van koortsblaasjes wordt best door een arts gesteld.
- Viratop 5% crème mag niet worden aangebracht op het mondslijmvlies.
- Vermijd elk contact van de crème met de ogen.
- Prikkelingsverschijnselen kunnen optreden, maar deze zijn van voorbijgaande aard.
- Gebruik Viratop 5% crème niet voor de behandeling van genitale herpes.
- Raadpleeg uw apotheker of arts indien de huidletsels op een abnormale wijze evolueren tijdens het
gebruik van de crème; dit zou bijvoorbeeld kunnen wijzen op een bijkomende bacteriële infectie.
- Indien u lijdt aan een ernstige immunodepressie (bijvoorbeeld wanneer u AIDS-patiënt bent of
wanneer u een beenmergtransplantatie heeft ondergaan). Raadpleeg uw arts voor de behandeling
van elke infectie.

Gebruikt u nog andere geneesmiddelen?

Men heeft geen enkele klinisch significante interactie geïdentificeerd.
Gebruikt u naast Viratop 5% crème nog andere geneesmiddelen, of heeft u dat kort geleden gedaan of
bestaat de mogelijkheid dat u in de nabije toekomst andere geneesmiddelen gaat gebruiken? Vertel dat
dan uw arts of apotheker.

Waarop moet u letten met eten en drinken en alcohol?

Geen bijzonderheden.

Zwangerschap en borstvoeding en vruchtbaarheid

Het gebruik van Viratop 5% crème voor koortsblaasjes is niet tegenaangewezen tijdens de
zwangerschap en borstvoeding. Voorzichtigheid is uiteraard geboden. Raadpleeg uw arts of apotheker
in geval van twijfel.
Bent u zwanger, denkt u zwanger te zijn, wilt u zwanger worden of geeft u borstvoeding? Neem dan
contact op met uw arts of apotheker voordat u dit geneesmiddel gebruikt.

Rijvaardigheid en het gebruik van machines
Viratop 5% crème heeft geen effect op de rijvaardigheid of op het vermogen op machines te bedienen.

Viratop 5% creme bevat
De crème bevat propyleenglycol als hulpstof. Propyleenglycol kan huidirritatie veroorzaken.

Specificaties Toon meer>> <<Toon minder
Merk Apotex
Aflevervorm Crème
Type product Geneesmiddel
Verzorging Lippen Koortsblaasjes
Verzorging of reiniging Verzorging
Verzorging van Lippen
Keyword Behandelend, Koortsblaasje, Verzorgend
Kleurloos available
Generisch middel? available
Zonder parabenen? available
Zonder parfum? available
Vegan? not available

Viratop is een geneesmiddel. Geen langdurig gebruik zonder medisch advies. Lees aandachtig de bijsluiter. Bewaar dit geneesmiddel buiten het bereik van kinderen. Bewaar de bijsluiter, deze bevat belangrijke informatie voor jou. Vraag raad aan je arts of apotheker. Bij het optreden van bijwerkingen, raadpleeg je huisarts. Geneesmiddelen mogen niet teruggenomen worden.
Nota: bij homeopathische geneesmiddelen is niet altijd een bijsluiter beschikbaar.

* Vaste prijs incl. BTW die van toepassing is in onze apotheek
** Online korting / Promotionele korting op de vaste prijs die van toepassing is in onze apotheek