Chloropotassuril drinkbaar Ampullen 10 stuks

Geneesmiddel op basis van Kaliumchloride. In de vorm van drinkbare ampules.

Toepassing

Bij verminderde toevoer, ondervoeding of chronisch alcholisme. Bij toegenomen verliezen via maagdarmkanaal braken, chronisch diarree, misbruik van laxativa. Toegenomen verliezen via nieren: door behandeling met thiazide diuretica, lisdiuretica, door ziektes zoals hyperaldosteronisme, corticoiden behandeling, carbenoxolone behandeling, cushing syndroom. Patiënten met hartinsufficiëntie zijn gevoelig aan kaliumtekorten, zeker bij behandeling met digitalis of thiazide en furosemide. Alsook cirrose patiënt behandeld met diuretica tijdens hepatisch coma. Of bij stofwisselingalkalose met hypochloremie of hypokaliëmie.

Eigenschappen

Een normale maaltijd bevat tussen de 50 en 100mEq/24u, waarvan 45-90 mEq wordt afgescheiden via de urine. In geval van tekort wordt de urinaire uitscheiding verminderd maar blijft toch 20 tot 30mEq per dag.
Mineraalsupplement.
Het geneesmiddel is aangewezen bij de herstelling van kaliumtekorten van diverse oorsprong:
- ondervoeding, chronisch alcoholisme ;
- braken, chronische diarree, misbruik van laxeermiddelen ;
- diuretische behandeling: overproductie van aldosteron (primair of secundair
hyperaldosteronisme) ;
- corticoïdenbehandeling ;
- carbenoxolonebehandeling ;
- Cushing-syndroom (te hoog cortisolgehalte (=hormoon) in het bloed).
Opmerking: de meest gevoelige patiënten voor kaliumtekort zijn voornamelijk deze met
hartinsufficiëntie, behandeld met digitalis en geneesmiddelen die de urineproductie verhogen, alsook
de cirrhotische patiënt behandeld met geneesmiddelen die de urineproductie verhogen.
Dosering

3 tot 4 ampoules per dag tot de hypokaliëmie is opgeheven. De dagelijkse behoefte van een persoon ligt tussen de 20 tot 50 mEq kalium.
Zoals elk geneesmiddel kan Chloropotassuril bijwerkingen hebben, al krijgt niet iedereen daarmee te
maken.
Een behandeling met Chloropotassuril kan bij sommige patiënten spijsverteringsstoornissen
veroorzaken, zoals misselijkheid (nausea), braken en krampen in de bovenbuik (epigastrische
krampen).
Krijgt u veel last van een bijwerking? Of heeft u een bijwerking die niet in deze bijsluiter staat? Neem
dan contact op met uw arts of apotheker.


Welke stoffen zitten er in Chloropotassuril
- De werkzame stof in dit middel is kaliumchloride.
- De andere stoffen in dit middel zijn natriummethylparahydroxybenzoaat,
natriumpropylparahydroxybenzoaat, citroenzuur monohydraat, natrium sacharinaat, ethanol,
alcoholaat van zoete oranjeappel, gezuiverd water voor 1 ampul (10 ml).

Hoe ziet Chloropotassuril eruit en hoeveel zit er in een verpakking
Drank in ampullen van 10 ml. Doos met 10 ampullen.
Wanneer mag u Chloropotassuril niet gebruiken
- Als u allergisch (overgevoelig) bent voor kaliumchloride of voor één van de stoffen die in dit
geneesmiddel zitten. Deze stoffen kunt u vinden onder punt 6.
- Bij ernstige nieraandoeningen.
- Bij ernstige bijnierschorsaandoeningen (ziekte van Adisson).
- Bij inname van bepaalde geneesmiddelen die de urineproductie bevorderen (diuretica) en die
het kaliumgehalte in het bloed verhogen.
- Bij een abnormaal zure toestand van het bloed (acidose).

Wanneer moet u extra voorzichtig zijn met Chloropotassuril
- Wanneer de ernst van het kaliumtekort niet gekend is. Regelmatige controles van de kaliëmie
zullen uitgevoerd worden om het risico van een te hoge kaliumspiegel in het bloed (=
hyperkaliëmie) te vermijden.
- Bij oudere personen.
- Bij gelijktijdige toediening van kaliumsparende diuretica of een nierinsufficiëntie. Dit kan een
ernstig gevaar met zich meebrengen.
Raadpleeg uw arts indien één van de bovenstaande waarschuwingen op u van toepassing is of dat in
het verleden is geweest.

Gebruikt u nog andere geneesmiddelen
Gebruikt u naast Chloropotassuril nog andere geneesmiddelen, of heeft u dat kort geleden gedaan?
Vertel dat dan uw arts of apotheker. Dat geldt ook voor geneesmiddelen waar u geen voorschrift voor
nodig heeft.
De gelijktijdige toediening van kaliumchloride met een kaliumsparend diureticum is af te raden
wegens het risico van een te hoge kaliumspiegel in het bloed (hyperkaliëmie).

Waarop moet u letten met eten en drinken
Niet van toepassing.

Zwangerschap en borstvoeding
Wilt u zwanger worden, bent u zwanger of geeft u borstvoeding? Neem dan contact op met uw arts of
apotheker voordat u geneesmiddelen gebruikt.
Hoewel geen duidelijk verminkende of misvormende effecten werden gemeld, is voorzichtigheid
geboden bij toediening van Chloropotassuril gedurende de zwangerschap.
Tevens is voorzichtigheid geboden tijdens de borstvoeding.

Rijvaardigheid en het gebruik van machines
Niet van toepassing.

Stoffen in Chloropotassuril waarmee u rekening moet houden
Chloropotassuril bevat natriummethylparahydroxybenzoaat en
natriumpropylparahydroxybenzoaat. Deze stoffen kunnen allergische reacties (soms vertraagd) en in
zeldzame gevallen benauwdheid door kramp van de spieren van de luchtwegen (bronchospasmen)
veroorzaken.
Dit geneesmiddel bevat kleine hoeveelheden ethanol (alcohol), minder dan 100 mg per ampul.
Merk Chloropotassuril
Aflevervorm Ampullen
Type product Geneesmiddel
Type samenstellingen Aanvullend
Bevat Kalium
Doelgroep Man, Vrouw
Leeftijdscategorie Vanaf 12 jaar
Smaak Zoete oranje appel
Generisch middel? not available
Zonder suiker? available

Chloropotassuril drinkbaar is een geneesmiddel. Geen langdurig gebruik zonder medisch advies. Lees aandachtig de bijsluiter. Bewaar dit geneesmiddel buiten het bereik van kinderen. Bewaar de bijsluiter, deze bevat belangrijke informatie voor u. Vraag raad aan uw arts of apotheker. Bij het optreden van bijwerkingen, raadpleeg dan uw huisarts.