Betapyr Tabletten 50 stuks

Geneesmiddel op basis van VIT B1 en VIT B6 in de vorm van omhulde tabletten.

€ 10,40 -12%
9,15
Toepassing

Behandeling van aandoeningen, waarbij een hypovitaminose B1 en/of B6 aan de basis ligt. Profylactisch kan vitamine B6 nodig zijn tijdens een chronische behandeling met isoniazide (INH-therapie) wegens de antivitamine B6-werking van isoniazide.  Polyneuropathie tengevolge van alcoholmisbruik. Bij hyperemesis gravidarum en andere vormen van nausea en braken wordt pyridoxine soms in hoge dosis gebruikt.
Geneesmiddel op basis van Thiamine hydrochloride (= Vitamine B1) en Pyridoxine hydrochloride (= Vitamine B6).

Indien de arts U Betapyr voorschrijft, betekent dit dat hij tekorten aan vitamine B1 en vitamine B6 wil
opvullen met het geven van supplementen. Dit kan bijvoorbeeld het geval zijn bij :
- Hypovitaminosen of tekorten aan vitamine B1 en B6.
- Als voorzorgsmaatregel kan het nodig zijn bij die patiënten die chronisch het geneesmiddel
isoniazide moeten nemen.
- Eveneens kan het als voorzorgsmaatregel gebruikt worden bij patiënten, waar tengevolge van
alcoholmisbruik, aantasting van de zenuwbanen kan optreden.
- Het wordt soms voorgeschreven in hoge doses bij zwangerschapsbraken en misselijkheid.

Gelieve te noteren dat een evenwichtige voeding een belangrijke rol speelt bij het voorkomen van
deze tekorten.
Dosering

Gemiddeld 1 tot 2 dragees dagelijks, bij het begin of tijdens de maaltijd. Betapyr dragees bevatten een kerntablet omhuld met een isolerend laagje waardoor de storende smaak of geur van de vitaminen wordt vermeden.
Zoals elk geneesmiddel kan Betapyr bijwerkingen hebben, al krijgt niet iedereen daarmee te maken.

Het zou kunnen, dat bij overmatig gebruik van vitamine B6, één van de actieve bestanddelen van het
preparaat, er een zekere afhankelijkheid ontstaat voor het preparaat. Bij het plots stoppen met verder
innemen kunnen er allerlei verschijnselen optreden, gedurende een bepaalde tijd, die juist ontstaan
omdat men het lichaam geen vitamine B6 meer geeft.

Krijgt u veel last van een bijwerking? Of heeft u een bijwerking die niet in deze bijsluiter staat? Neem
dan contact op met uw arts of apotheker.
Welke stoffen zitten er in Betapyr?
- De werkzame stoffen in Betapyr zijn : Thiamine Hydrochloride en Pyridoxine Hydrochloride.
- De andere stoffen in Betapyr zijn : Glycerol - Colloïdaal silicium anhydrisch - Sacharose –
Magnesiumstearaat - Gelatine - Diethylftalaat - Cellacefaat - Arabische gom - Talk – Calcium
carbonaat - Cochenille rood ( E 124 ) - Carnaubawas - Witte was.

Hoe ziet Betapyr eruit en hoeveel zit er in een verpakking?
50 omhulde tabletten in blisterverpakkingen (per 10) verpakt in een kartonnen doos.
Wanneer mag u Betapyr niet gebruiken?
U bent allergisch voor vitamine B1 of vitamine B6 of voor een van de stoffen die in dit geneesmiddel
zitten.

Wanneer moet u extra voorzichtig zijn met Betapyr?
Informeer uw arts dat U Levodopa gebruikt, indien hij U Betapyr voorschrijft.

Gebruikt u nog andere geneesmiddelen?

Gebruikt u naast Betapyr nog andere geneesmiddelen, of heeft u dat kort geleden gedaan? Vertel dat
dan uw arts of apotheker. Dat geldt ook voor geneesmiddelen waar u geen voorschrift voor nodig
heeft.
Informeer uw arts indien U Levodopa gebruikt (Levodopa is een geneesmiddel dat wordt gebruikt bij
de ziekte van Parkinson). Vitamine B6, één van de actieve bestanddelen van het preparaat, kan de
werking van Levodopa verminderen.

Waarop moet u letten met eten en drinken?
Geen gegevens bezorgd.

Zwangerschap en borstvoeding
Betapyr mag gebruikt worden tijdens de zwangerschap en de borstvoeding.

Rijvaardigheid en het gebruik van machines
Niet van toepassing.

Stoffen in Betapyr waarmee u rekening moet houden
Dit geneesmiddel bevat sacharose. Indien uw arts u gezegd heeft dat u bepaalde suikers niet kunt
verdragen, vraag dan eerst uw arts om advies alvorens dit geneesmiddel in te nemen.

Dit geneesmiddel bevat de kleurstof Cochenille rood (E124). Dit kan allergische reacties veroorzaken.
Merk Betapyr
Aflevervorm Tabletten
Type product Geneesmiddel
Type samenstellingen Aanvullend, Vitamine B complexen
Bevat Vitamine B1, Vitamine B6
Doelgroep Man, Vrouw
Smaak Zonder smaak
Leeftijdscategorie Voor volwassenen
Zonder suiker? available
Generisch middel? not available

Betapyr is een geneesmiddel. Geen langdurig gebruik zonder medisch advies. Lees aandachtig de bijsluiter. Bewaar dit geneesmiddel buiten het bereik van kinderen. Bewaar de bijsluiter, deze bevat belangrijke informatie voor u. Vraag raad aan uw arts of apotheker. Bij het optreden van bijwerkingen, raadpleeg dan uw huisarts.