Elusan Sint Janskruid Capsules 60 stuks

Geneesmiddel. Voor de behandeling van depressieve symptomen van milde en voorbijgaande aard.

Millepertuis Sint-Janskruid Pierre Fabre Médicament is een geneesmiddel afkomstig van een plant :
het Sint-Janskruid.

Te gebruiken bij de behandeling van psychosomatische klachten, die zich voordoen als milde of
matige vormen van neerslachtigheid, nadat elke ernstige ziekte uitgesloten werd.

Dit geneesmiddel is bestemd voor volwassenen en kinderen ouder dan 12 jaar.
Zoals elk geneesmiddel kan ook dit geneesmiddel bijwerkingen hebben, al krijgt niet iedereen
daarmee te maken.

· Bijwerkingen op de hersenen en de zenuwen: zelden worden vermoeidheid of opgewondenheid vermeld.
· Bijwerkingen op maag en darmen : zelden lichte maagdarmstelselproblemen.
· Bijwerkingen op de huid :
- Een overdreven reactie van de huid na blootstelling aan de zon (fotosensibilisatie) is mogelijk
bij gebruik van doses die veel hoger zijn dan de aanbevolen dosis.
- Zelden allergische huidreacties zoals roodheid, jeuk, netelroos (gevoel dat lijkt op een brandnetelsteek).

Krijgt u veel last van een van de bijwerkingen? Of krijgt u een bijwerking die niet in deze bijsluiter
staat? Neem dan contact op met uw arts of apotheker.
Welke stoffen zitten er in dit middel?
· De werkzame stof in dit middel is : droog Sint-Janskruidextract (300 mg per harde capsule,
wat overeenkomt met 1,5 – 2,1 g van de plant Hypericum perforatum L.).
· De andere stoffen in dit middel zijn : natriumcroscarmellose, magnesiumstearaat en
anhydrisch colloidaal silicium.

Hoe ziet Millepertuis Sint-Janskruid Pierre Fabre Médicament eruit en hoeveel zit er in een verpakking?
Dit geneesmiddel is een harde capsule.
Elke doos bevat 30, 60 of 90 harde capsules in blisterverpakking.
Wanneer mag u dit middel niet gebruiken?
· U bent allergisch voor één van de stoffen die in dit geneesmiddel zitten.
· Als u allergisch bent voor zonnestralen.

Wanneer moet u extra voorzichtig zijn met dit middel?
Neem contact op met uw arts of apotheker voordat u dit middel inneemt.
Vermijd intensief en lang zonnebaden tijdens de behandeling want dit kan een overdreven reactie van
de huid veroorzaken (fotosensibilisatie).

Neemt u nog andere geneesmiddelen in?
Het wordt afgeraden om tijdens uw behandeling met Millepertuis Sint-Janskruid Pierre Fabre
Médicament andere geneesmiddelen in te nemen om de depressie te behandelen (antidepressiva).

De inname van Millepertuis Sint-Janskruid Pierre Fabre Médicament kan het therapeutisch effect van
andere geneesmiddelen verminderen zoals:
· een geneesmiddel om AIDS te behandelen (indinavir),
· een geneesmiddel om de immunologische reactie te verminderen (ciclosporine),
· een geneesmiddel om hartproblemen te behandelen (digoxine),
· een geneesmiddel om astma te behandelen (theofylline),
· een geneesmiddel om bloed te verdunnen (warfarine, fenprocoumon),
· een geneesmiddel om bepaalde kankers te behandelen (irinotecan),
· een geneesmiddel om stuipen of epilepsie te behandelen (carbamazepine, fenobarbital, fenytoïne),
· orale contraceptiva want er kunnen bloedingen optreden. In dat geval moet tijdelijk een bijkomende contraceptieve methode worden gebruikt (bijvoorbeeld: condoom, zaaddodende middelen…).

Als u een van deze geneesmiddelen inneemt, raadpleeg dan uw arts vooraleer u start met de inname
Millepertuis Sint-Janskruid Pierre Fabre Médicament en ook wanneer u uw behandeling stopt.
Neemt u naast Millepertuis Sint-Janskruid Pierre Fabre Médicament nog andere geneesmiddelen in,
of heeft u dat kort geleden gedaan of bestaat de mogelijkheid dat u in de nabije toekomst andere
geneesmiddelen gaat innemen? Vertel dat dan uw arts of apotheker.

Zwangerschap en borstvoeding

Zwangerschap
Tot op heden werd bij inname van dit geneesmiddel geen enkele bijwerking gemeld.
Echter, als voorzorgsmaatregel is het raadzaam dit geneesmiddel niet te gebruiken tijdens de
zwangerschap.
Bent u zwanger, denkt u zwanger te zijn of wilt u zwanger worden? Neem dan contact op met uw arts
of apotheker voordat u dit geneesmiddel gebruikt.
Borstvoeding
Wegens het gebrek aan gegevens over het overgaan van dit geneesmiddel in de moedermelk, moet
het gebruik ervan vermeden worden tijdens de borstvoeding.
Als u borstvoeding geeft, vraag uw arts of apotheker om advies voordat u dit geneesmiddel inneemt.
Merk Naturactive
Aflevervorm Capsules
Type product Geneesmiddel
Supplementen zenuwstelsel Depressie
Bevat Overige
Leeftijdscategorie Voor volwassenen
Tijdstip inname Meermaals per dag

Elusan Sint Janskruid is een geneesmiddel. Geen langdurig gebruik zonder medisch advies. Lees aandachtig de bijsluiter. Bewaar dit geneesmiddel buiten het bereik van kinderen. Bewaar de bijsluiter, deze bevat belangrijke informatie voor u. Vraag raad aan uw arts of apotheker. Bij het optreden van bijwerkingen, raadpleeg dan uw huisarts.