Antistax Forte Tabletten 30 stuks

Geneesmiddel op basis van rode wijnstok voor het verlichten van vermoeide en zware benen.

17,57
Op voorraad
f product.view.content.addfavourite

Gratis levering bij bestelling 3 stuks
Bestel voor 19:00, maandag geleverd

Antistax Forte wordt gebruikt bij volwassenen voor de behandeling van chronische veneuzeinsufficiëntie gekenmerkt door vermoeide, zware en pijnlijke benen, nachtelijke kuitkrampen, jeuk enoedeem (gezwollen benen).
De gebruikelijke dosering voor volwassenen is 1 filmomhulde tablet per dag. Deze dosis kan wordenverhoogd tot 2 filmomhulde tabletten per dag in de ochtend.Neem Antistax Forte voor het ontbijt in z'n geheel in met een beetje water.De duur van de behandeling is afhankelijk van de symptomen. Neem Antistax Forte gedurende enkele weken (niet meer dan 3 maanden). Als u binnen de 2 weken geen verbetering van uw symptomen waarneemt, raadpleeg dan uw arts omdat oedeem ook andere oorzaken kan hebben.Langdurig gebruik is mogelijk in overleg met een arts.
Zoals elk geneesmiddel kan ook dit geneesmiddel bijwerkingen hebben, al krijgt niet iedereendaarmee te maken.De bijwerkingen werden gerangschikt volgens hun incidentie aan de hand van de volgendeclassificatie: Zeer vaak (> 1/10); vaak (> 1/100, <1/10); soms (> 1/1.000, < 1/100); zelden(> 1/10.000, < 1/1.000); zeer zelden (< 1/10.000); niet bekend (kan met de beschikbare gegevens nietworden bepaald).Het gebruik van Antistax Forte kan soms maaglast, misselijkheid en andere symptomen van hetspijsverteringskanaal veroorzaken (frequentie niet bekend), huiduitslag met jeuk (soms), netelroos(soms) en andere overgevoeligheidsreacties (frequentie niet bekend), en ook hoofdpijn (frequentieniet bekend).Stop bij de eerste tekenen van een allergische reactie (bv. Huiduitslag (soms)) met het innemen vandit geneesmiddel.
- De werkzame stof in dit middel is: droog extract van rode wijnstokbladeren.Een filmomhulde tablet bevat 360 mg droog extract van rode wijnstokbladeren (4-6:1)(Droog extract Vitis vinifera L., folium (4-6:1). Extractiemiddel: gezuiverd water).- De andere stoffen in dit middel zijn: Microkristallijne cellulose  Natriumcroscarmellose Calciumwaterstoffosfaat (watervrij)  Colloïdaal silica (watervrij)  Magnesiumstearaat Crospovidon  Hypromellose  Glyceroltristearaat  Titaandioxide (E 171)  Talk  Roodijzeroxide (E172)  Gezuiverd water
Merk Antistax
Aflevervorm Tabletten
Type product Geneesmiddel
Hart- en bloedvaten Zware benen
Type vaatwandprobleem Zware benen
Toedieningswijze Oraal
Zonder alcohol? available

Antistax Forte is een geneesmiddel. Geen langdurig gebruik zonder medisch advies. Lees aandachtig de bijsluiter. Bewaar dit geneesmiddel buiten het bereik van kinderen. Bewaar de bijsluiter, deze bevat belangrijke informatie voor u. Vraag raad aan uw arts of apotheker. Bij het optreden van bijwerkingen, raadpleeg dan uw huisarts.