Xylocaine 2% Gel 30ml

Gel 30ml
5,25
5,25
Op voorraad
Lokaal verdovend geneesmiddel op basis van lidocaïne in de vorm van een gel. Wordt gebruikt bij een diepe en langdurige anesthesie van de urethra.
Wanneer gebruiken Toon meer>> <<Toon minder

Xylocaine 2% Gel (in tube) is een lokaal verdovingsmiddel (anestheticum van de amide-groep).

Xylocaine 2% Gel (in tube) is aangewezen in gevallen waar een doeltreffende, diepe en langdurige 
verdoving (anesthesie) van de urinebuis (urethra) gewenst is: 
- inbrengen van een slangetje (catheterisatie), 
- onderzoek door middel van een sonde (exploratie door sondering), 
- inwendig onderzoek van de urinebuis en de blaas (cystoscopie).

Xylocaine 2% Gel (in tube) is een lokaal verdovingsmiddel (anestheticum van de amide-groep).
Xylocaine 2% Gel (in tube) is aangewezen in gevallen waar een doeltreffende, diepe en langdurige 
verdoving (anesthesie) van de urinebuis (urethra) gewenst is: 
- inbrengen van een slangetje (catheterisatie), 
- onderzoek door middel van een sonde (exploratie door sondering), 
- inwendig onderzoek van de urinebuis en de blaas (cystoscopie).

Bijwerkingen Toon meer>> <<Toon minder

Zoals elk geneesmiddel kan Xylocaine 2% Gel (in tube) bijwerkingen hebben, al krijgt niet iedereen 
daarmee te maken.

Bijwerkingen van Xylocaine 2% Gel (in tube) zijn zeldzaam en zijn in de meeste gevallen het gevolg
van een overmatige dosis of een te snelle absorptie:
- Centraal zenuwstelsel: stimulatie en/of depressie, gekenmerkt door: nervositeit, duizeligheid,
gezichtsstoornissen en beven, gevolgd door slaperigheid, stuipen, bewustzijnsverlies en in
bepaalde gevallen ademhalingsstilstand.
- Cardiovasculair systeem: lage bloeddruk, onderdrukking van de hartspier, vertraagde hartslag en
in bepaalde gevallen hartstilstand. De belangrijkste risicogroepen zijn zeer gevoelige
individuen, patiënten met een verminderde leverfunctie, met een verzuring van het bloed
(acidose) en met epilepsie.
- In zeldzame gevallen kunnen reacties worden gezien tengevolge van overgevoeligheid,
aangeboren overgevoeligheid of een verminderde tolerantie bij de patiënt.
- In zeldzame gevallen (< 0,1%) leidt het gebruik van lokale verdovingsmiddelen tot allergische
reacties zoals huiduitslag, netelroos en vochtophoping (oedeem) (in de meest ernstige gevallen
gaande tot een ernstige allergische reactie (anafylactische shock)). 
- Na het gebruik van Xylocaine 2% Gel (in tube) als glijmiddel voor een beademingsbuis
(endotracheale tube) kan keelpijn optreden.

Krijgt u veel last van een bijwerking? Of heeft u een bijwerking die niet in deze bijsluiter staat? Neem 
dan contact op met uw arts of apotheker.

Samenstelling Toon meer>> <<Toon minder

Welke stoffen zitten er in Xylocaine 2% Gel (in tube)?
- De werkzame stof in Xylocaine 2% Gel (in tube) is lidocaïnehydrochloride. 1 gram gel bevat 20
mg anhydrisch lidocaïne hydrochloride.
- De andere stoffen in Xylocaine 2% Gel (in tube) zijn hypromellose 2910, 
methylparahydroxybenzoaat, propylparahydroxybenzoaat, natriumhydroxide/zoutzuur, 
gezuiverd water.

Hoe ziet Xylocaine 2% Gel (in tube) eruit en hoeveel zit er in een verpakking?
Xylocaine 2% Gel (in tube) is een gel voor urethraal gebruik.
Eén tube bevat 30 g Xylocaine 2% Gel en is verpakt in dozen van 1 en 10 tubes.

Waarschuwingen Toon meer>> <<Toon minder

Wanneer mag u Xylocaine 2% Gel (in tube) niet gebruiken?
- U bent allergisch voor lokale verdovingsmiddelen van dezelfde groep (anesthetica van de 
amide-groep) of voor een van de stoffen die in dit geneesmiddel zitten. Deze stoffen kunt u 
vinden onder punt 6.
- U bent overgevoelig voor de stoffen methyl- en/of propylparahydroxybenzoaat 
(methyl-/propylparabeen), of voor hun metaboliet para-aminobenzoëzuur (PABA).

Wanneer moet u extra voorzichtig zijn met Xylocaine 2% gel (in tube)?
- De dosis moet worden aangepast bij kinderen die ouder dan 12 jaar zijn en minder dan 25 kg 
wegen. De doses worden aangepast aan hun gewicht en toestand. 
- Als de keel verdoofd werd met Xylocaine 2% Gel kunt u beter niet eten of drinken voordat de 
verdoving is uitgewerkt. U kan zich anders verslikken of op uw tong of wang bijten zolang de 
mondholte nog verdoofd is.
- Als u Xylocaine 2% Gel op zwaar beschadigde of geïnfecteerde zones wilt gebruiken.
- Uiterste voorzichtigheid is geboden bij patiënten met hart- en vaatziektes (cardiovasculaire
aandoeningen), epilepsie en leverstoornissen.
- Bepaalde patiënten dienen van dichtbij gevolgd te worden:
- Die een bepaalde vorm van een hartritmestoornis hebben (volledige of
partieel cardiaal Blok). 
- Die bejaard of in een slechte algemene toestand zijn.
- Die een ernstige nieraandoening (nierinsufficiëntie) hebben.
- Die een gevorderd leverlijden hebben.
- Die behandeld worden met medicijnen tegen een onregelmatig
hartritme (anti-aritmica van klasse III (b.v. amiodarone)).
- Die een ziekte hebben die berust op een stoornis in de aanmaak van de
rode bloedkleurstof (acute porfyrie). 
- Wees voorzichtig als u dit middel op beschadigde slijmvliezen aanbrengt of een bloedvergiftiging 
hebt. 
- Als u nog andere geneesmiddelen neemt, gelieve dan ook de rubriek “Gebruikt u nog andere
geneesmiddelen?” te lezen.
Raadpleeg uw arts indien één van de bovenstaande waarschuwingen voor u van toepassing is, of dat in
het verleden is geweest.

Gebruikt u nog andere geneesmiddelen?
Gebruikt u naast Xylocaine 2% Gel nog andere geneesmiddelen, of heeft u dat kort geleden gedaan?
Vertel dat dan uw arts of apotheker. Dat geldt ook voor geneesmiddelen waar u geen voorschrift voor
nodig heeft.
- Voorzichtigheid is geboden als u dit middel met andere lokale verdovingsmiddelen of met 
substanties met een aan lokale anesthetica verwante structuur gebruikt, er bestaat gevaar op 
vergiftiging bij gebruik van hoge doses Xylocaine 2% Gel (in tube).
- Wees voorzichtig als u bepaalde lokale verdovingsmiddelen (lidocaïne) en/of middelen tegen 
hartritmestoornissen (anti-aritmica van klasse III (bijvoorbeeld amiodarone)) gebruikt. 
- Bepaalde geneesmiddelen tegen maagzuur of hoge bloeddruk (bijvoorbeeld cimetidine, 
propranolol en nadolol) mogen gebruikt worden mits de behandeling met lidocaïne van korte 
duur is en u zich aan de aanbevolen dosissen houdt.

Waarop moet u letten met eten en drinken?
Als de keel verdoofd werd met Xylocaine 2% Gel (in tube) kunt u beter niet eten of drinken voordat de
verdoving is uitgewerkt. U kan zich anders verslikken of op uw tong of wang bijten zolang de 
mondholte nog verdoofd is.

Zwangerschap en borstvoeding
Wilt u zwanger worden, bent u zwanger of geeft u borstvoeding? Neem dan contact op met uw arts of 
apotheker voordat u geneesmiddelen gebruikt.
Zwangerschap
Indien u zwanger bent, moet u altijd heel voorzichtig zijn met het gebruik van medicijnen. Er zijn geen
aanwijzingen dat het gebruik van Xylocaine 2% Gel (in tube) schadelijk zou kunnen zijn tijdens de 
zwangerschap. 
Borstvoeding
Een van de werkzame stoffen in dit middel, lidocaïne, wordt via de moedermelk doorgegeven. Het is 
weinig waarschijnlijk dat dit de zuigeling kan beïnvloeden.

Rijvaardigheid en het gebruik van machines 
Lokale verdovingsmiddelen kunnen de mentale functies licht beïnvloeden en de beweging en
coördinatie tijdelijk wijzigen. Dit effect hangt af van de dosis. Houd daar rekening mee als u wilt auto
rijden of machines wilt bedienen.

Stoffen in Xylocaine 2% Gel (in tube) waarmee u rekening moet houden
Xylocaine 2% Gel (in tube) bevat parabenen als bewaarmiddel. Deze kunnen bij sommige patiënten 
allergische reacties veroorzaken.


Specificaties Toon meer>> <<Toon minder
Merk Xylocaine
Aflevervorm Gel
Type product Geneesmiddel
Effect Verdovend
Aangewezen bij Andere indicaties, Sonde, Stoma
Keyword Katheter, Lokaal verdovend
Generisch middel? not available

Xylocaine 2% is een geneesmiddel. Geen langdurig gebruik zonder medisch advies. Lees aandachtig de bijsluiter. Bewaar dit geneesmiddel buiten het bereik van kinderen. Bewaar de bijsluiter, deze bevat belangrijke informatie voor u. Vraag raad aan uw arts of apotheker. Bij het optreden van bijwerkingen, raadpleeg dan uw huisarts.
Nota: bij homeopathische geneesmiddelen is niet altijd een bijsluiter beschikbaar.

* Vaste prijs die van toepassing is in onze apotheek
** Online korting / Promotionele korting op de vaste prijs die van toepassing is in onze apotheek