Zirorphan suikervrij Siroop 150ml

Siroop 150ml
6,60
Op voorraad
6,60
Geneesmiddel voor een prikkelende,niet-productieve hoest in de vorm van een siroop.Suikervrij.
Wanneer gebruiken Toon meer>> <<Toon minder

Zirorphan siroop bevat als werkzame stof dextromethorfaan hydrobromide, een hoestremmend
middel.
Dit geneesmiddel wordt gebruikt voor de behandeling van droge prikkelhoest (waarbij geen slijmen
worden opgehoest).
Deze siroop is suikervrij en heeft aldus een laag caloriegehalte, is tandvriendelijk en
mag door diabetici (suikerzieken) gebruikt worden.

Bijwerkingen Toon meer>> <<Toon minder

Zoals elk geneesmiddel kan Zirorphan bijwerkingen hebben, al krijgt niet iedereen daarmee te maken.

Bij inname van te grote hoeveelheden kunnen maag-darm stoornissen, misselijkheid, braken,
slaperigheid, duizeligheid, prikkelbaarheid, verwardheid van geest, vernauwing van de luchtwegen
(bronchospasmen) en huidallergie optreden.

Krijgt u veel last van een bijwerking? Of heeft u een bijwerking die niet in deze bijsluiter staat? Neem
dan contact op met uw arts of apotheker.

Samenstelling Toon meer>> <<Toon minder

Welke stoffen zitten er in Zirorphan?
· De werkzame stof in dit middel is dextromethorfaan hydrobromide (1,5 mg per ml).
· De andere stoffen in dit middel zijn sorbitol oplossing - natriumsaccharine - framboos aroma
-natriumbenzoaat - citroenzuur - gezuiverd water.

Hoe ziet Zirorphan er uit en hoeveel zit er in een verpakking?
Fles met 150 ml siroop

Waarschuwingen Toon meer>> <<Toon minder

Wanneer mag u Zirorphan niet gebruiken
· U bent allergisch voor een van de stoffen die in dit geneesmiddel zitten.
· Als u één van volgende aandoeningen heeft:
– ernstig verminderde werking van de lever.
– ernstige ademhalingsstoornissen (respiratoire insufficiëntie).
– behandeling met mono-amino-oxidase inhibitoren (IMAO), wat bij bepaalde
zenuwdepressies wordt voorgeschreven.
– astmatische hoest.
· Bij kinderen jonger dan 6 jaar.

Wanneer moet u extra voorzichtig zijn met Zirorphan?
· Als u bejaard bent.
· Als uw lever- en/of nierfunctie verminderd is, is het aangewezen de aanvangsdosis met de
helft te verlagen.
· Als u astma of ademhalingsstoornissen heeft.
· Als u een productieve hoest heeft (waarbij slijmen worden opgehoest), is het beter geen
hoestremmend middel te gebruiken.
· Als u koorts heeft, raadpleeg dan de huisarts.
· Als u nog andere geneesmiddelen neemt, gelieve ook de rubriek "Gebruikt u nog andere
geneesmiddelen" te lezen.
Raadpleeg uw arts indien één van de bovenstaande waarschuwingen voor u van toepassing is, of dat
in het verleden is geweest.

Gebruikt u nog andere geneesmiddelen?

Gebruikt u naast Zirorphan nog andere geneesmiddelen, of heeft u dat kort geleden gedaan? Vertel dat
dan uw arts of apotheker. Dat geldt ook voor geneesmiddelen waar u geen voorschrift voor nodig
heeft.
Gebruik Zirorphan niet gelijktijdig met mono-amino-oxidase inhibitoren (IMAO), wat bij bepaalde
zenuwdepressies wordt voorgeschreven.

Vermijd het gelijktijdig gebruik van Zirorphan en volgende geneesmiddelen:
· bepaalde geneesmiddelen voor de behandeling van depressie (zoals fluoxetine, paroxetine, sertraline)
· bepaalde geneesmiddelen voor de behandeling van hartritmestoornissen (zoals quinidine, amiodarone)
· geneesmiddelen die het centraal zenuwstelsel onderdrukken (zoals kalmerende middelen)

Waarop moet u letten met eten en drinken

Tijdens de behandeling is het gebruik van alcohol af te raden.

Zwangerschap en borstvoeding

Wilt u zwanger worden, bent u zwanger of geeft u borstvoeding? Neem dan contact op met uw arts of
apotheker voordat u geneesmiddelen gebruikt.
Vermijd het gebruik van Zirorphan tijdens de zwangerschap en de borstvoeding.

Rijvaardigheid en het gebruik van machines

Als u last heeft van slaperigheid of duizeligheid bij het gebruik van dit geneesmiddel, bestuur dan
geen voertuigen en bedien geen machines.
Het gelijktijdig gebruik van alcohol kan deze bijwerkingen versterken.

Stoffen in Zirorphan waarmee u rekening moet houden
Zirorphan siroop bevat sorbitol. Indien uw arts u heeft meegedeeld dat u bepaalde suikers niet
verdraagt, neem dan contact op met uw arts voordat u dit geneesmiddel inneemt.

Specificaties Toon meer>> <<Toon minder
Merk Zirorphan
Aflevervorm Siroop
Type product Geneesmiddel
Type hoest Droge hoest
Leeftijdscategorie Vanaf 12 jaar, 6 tot 12 jaar
Keyword Hoeststillend, Prikkelhoest, Suikervrij
Generisch middel? not available
Toedieningswijze Oraal
Zonder suiker? available

Zirorphan suikervrij is een geneesmiddel. Geen langdurig gebruik zonder medisch advies. Lees aandachtig de bijsluiter. Bewaar dit geneesmiddel buiten het bereik van kinderen. Bewaar de bijsluiter, deze bevat belangrijke informatie voor u. Vraag raad aan uw arts of apotheker. Bij het optreden van bijwerkingen, raadpleeg dan uw huisarts.
Nota: bij homeopathische geneesmiddelen is niet altijd een bijsluiter beschikbaar.

* Vaste prijs die van toepassing is in onze apotheek
** Online korting / Promotionele korting op de vaste prijs die van toepassing is in onze apotheek