02/793 09 34

Ma - Vr9u - 19u

Momenteel niet bereikbaar

Zovirax labialis Crème 2g

Crème 2g
7,74
Op voorraad
7,74
Geneesmiddel op basis van aciclovir in de vorm van een crème om koortsblaasjes te behandelen.
Wanneer gebruiken Toon meer>> <<Toon minder

- Zovirax Labialis is een huidcrème om aan te brengen op en rondom de lippen (uitwendig gebruik).
- Zovirax Labialis crème bevat aciclovir, een geneesmiddel tegen het herpesvirus.
- Zovirax Labialis crème is aangewezen voor de behandeling van koortsblaasjes.

Bijwerkingen Toon meer>> <<Toon minder

Zoals elk geneesmiddel kan Zovirax Labialis bijwerkingen hebben, al krijgt niet iedereen daarmee te
maken.

Immuunsysteemaandoeningen:
Zeer zelden (< 1/10.000)
- directe overgevoeligheidsreacties, zoals angio-oedeem en urticaria. Wanneer een dergelijke
bijwerking zich voordoet, dient de behandeling te worden gestaakt.

Huid- en onderhuidaandoeningen:
Soms (³ 1/1.000, < 1/100)
- tijdelijk een brandend of stekend gevoel na aanbrengen van de crème.
- een licht uitdrogen of afschilferen van de huid.

Zelden (³ 1/10.000, < 1/1.000)
- roodheid (erytheem).
- allergische reacties van de huid (contactdermatitis). Wanneer een dergelijke bijwerking zich
voordoet, dient de behandeling te worden gestaakt.

Krijgt u veel last van een bijwerking? Of heeft u een bijwerking die niet in deze bijsluiter staat? Neem
dan contact op met uw arts of apotheker.

Samenstelling Toon meer>> <<Toon minder

Welke stoffen zitten er in dit middel?
- De werkzame stof in dit middel is aciclovir.
- De andere stoffen in dit middel zijn propyleenglycol, vaseline, cetostearylalcohol, vloeibare
paraffine, glycerol monostearaat, macrogol stearaat 100, poloxamer 407, natriumlaurylsulfaat,
dimethicon en gezuiverd water.

Hoe ziet Zovirax Labialis eruit en wat zit er in een verpakking
Zovirax Labialis is verkrijgbaar in de vorm van een doseerpomp met 2 g crème.

Waarschuwingen Toon meer>> <<Toon minder

Wanneer mag u dit middel niet gebruiken?
U bent allergisch (overgevoelig) voor aciclovir, valaciclovir, propyleenglycol of voor een van de
andere stoffen die in dit geneesmiddel zitten.

Wanneer moet u extra voorzichtig zijn met dit middel?
- De eerste diagnose van koortsblaasjes wordt best door een arts gesteld.
- Zovirax Labialis crème mag niet worden aangebracht op het mondslijmvlies.
- Vermijd elk contact van de crème met uw slijmvliezen, zoals de mond, de ogen of de vagina,
aangezien hierbij irritatie zou kunnen optreden. Let er in het bijzonder op dat ongewilde
toediening in het oog wordt voorkomen.
- Prikkelingsverschijnselen kunnen optreden, maar deze zijn van voorbijgaande aard.
- Gebruik Zovirax Labialis crème niet voor de behandeling van genitale herpes.
- Raadpleeg uw apotheker of arts indien de huidletsels op een abnormale wijze evolueren tijdens het
gebruik van de crème; dit zou bijvoorbeeld kunnen wijzen op een bijkomende bacteriële infectie.
- Indien u lijdt aan een ernstige immunodepressie (bijvoorbeeld wanneer u aidspatiënt bent of
wanneer u een beenmergtransplantatie heeft ondergaan). Raadpleeg uw arts voor de behandeling
van elke infectie.

Gebruikt u nog andere geneesmiddelen?
Men heeft geen enkele klinisch significante interactie geïdentificeerd.
Gebruikt u naast Zovirax Labialis nog andere geneesmiddelen, of heeft u dat kort geleden gedaan?
Vertel dat dan aan uw arts of apotheker. Dat geldt ook voor geneesmiddelen waarvoor u geen
voorschrift heeft.
Waarop moet u letten met eten en drinken?
Geen bijzonderheden.

Zwangerschap en borstvoeding

Het gebruik van Zovirax Labialis crème voor koortsblaasjes is niet gecontra-indiceerd tijdens de
zwangerschap en borstvoeding. Voorzichtigheid is uiteraard geboden. Raadpleeg uw arts of apotheker
in geval van twijfel.
Neem contact op met uw arts of apotheker voordat u geneesmiddelen gebruikt.

Rijvaardigheid en het gebruik van machines
Zovirax Labialis heeft geen effect op de rijvaardigheid of op het vermogen om machines te bedienen.

Stoffen in dit middel waarmee u rekening moet houden
De hulpstof propyleenglycol kan huidirritaties veroorzaken en de hulpstof cetylalcohol kan lokale
huidreacties (bijv. contactdermatitis) veroorzaken

Specificaties Toon meer>> <<Toon minder
Merk Zovirax
Aflevervorm Crème
Type product Geneesmiddel
Verzorging Lippen Koortsblaasjes
Verzorging of reiniging Verzorging
Verzorging van Lippen
Keyword Behandelend, Koortsblaasje
Kleurloos available
Generisch middel? not available
Zonder parabenen? available
Zonder parfum? available
Vegan? not available

Zovirax labialis is een geneesmiddel. Geen langdurig gebruik zonder medisch advies. Lees aandachtig de bijsluiter. Bewaar dit geneesmiddel buiten het bereik van kinderen. Bewaar de bijsluiter, deze bevat belangrijke informatie voor jou. Vraag raad aan je arts of apotheker. Bij het optreden van bijwerkingen, raadpleeg je huisarts. Geneesmiddelen mogen niet teruggenomen worden.
Nota: bij homeopathische geneesmiddelen is niet altijd een bijsluiter beschikbaar.

* Vaste prijs die van toepassing is in onze apotheek
** Online korting / Promotionele korting op de vaste prijs die van toepassing is in onze apotheek